Wedi Colli’r Plot?

Llu 26 Medi 2022 - Gwe 30 Medi 2022
Tiwtoriaid / Belinda Bauer & Sharon Bolton
Darllenydd Gwadd / Clare Mackintosh
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Iaith / Saesneg

Mae darllenwyr wrth eu boddau â ffuglen trosedd – dyna pam fod cymaint o awduron eisiau ei ysgrifennu. Beth am gael blaen arni gyda chymorth gan ddwy brofiadol? Efallai fod gennych syniad da, ond bod angen cymorth arnoch i’w gael ar bapur; neu efallai eich bod yn golygu drafft cyntaf. Bydd yr awduron trosedd arobryn Sharon Bolton a Belinda Bauer yn eich tywys trwy driciau’r byd ffuglen trosedd, gan ganolbwyntio yn benodol ar finiogi eich plot. Bydd y cwrs yn edrych ar gymeriadu, creu naws, troeon yn y gynffon, a hynny drwy weithdai grŵp a thiwtorialau un-i-un. Os nad ydych chi’n gwybod lle i gychwyn eich nofel – na sut i’w gorffen hi chwaith – dyma’r cwrs i chi.

Tiwtoriaid

Belinda Bauer

Ar ôl blynyddoedd o ‘sgwennu sgriptiau, enillodd nofel gyntaf Belinda Bauer, Blacklands (Corgi, 2010), Wobr y Crime Writers Association Gold Dagger am Nofel Drosedd y Flwyddyn. Ers hynny, mae wedi cyhoeddi wyth llyfr sydd wedi eu cyfieithu i dros 20 o ieithoedd, ac mae wedi ennill sawl gwobr nodedig yn cynnwys y Theakston’s Crime Novel of the Year am ei phedwaredd nofel, Rubbernecker (Black Swan, 2014), a’r CWA Dagger in the Library am ei gwaith. Ysgrifennodd nofel ddirgelwch fywiog, High Rollers (Corgi, 2014), dan y ffugenw Jack Bowman, ar ôl cael ei gwylltio gan nofel gan Clive Cussler! Yn 2018, daeth Belinda yr awdur cyntaf i gael ei henwebu am nofel drosedd am y Booker Prize am Snap (Black Swan, 2018). Yn yr un flwyddyn, bu’n dysgu ar gwrs  yn Nhŷ Newydd am y tro cyntaf ac mae hi wrth ei bodd o gael dychwelyd.

Sharon Bolton

Magwyd Sharon Bolton yn Sir Caerhirfryn, a chafodd yrfa eclectig mewn marchnata a chysylltiadau cyhoeddus. Dyfarnwyd ei nofel gyntaf, Sacrifice (Bantam Press, 2008),  yn Best New Read gan Amazon.uk, ac enillodd ei hail, Awakening, (Bantam Press, 2009) wobr Mary Higgins Clark yn 2010. Yn 2014 dyfarnwyd y CWA Dagger in the Library i Sharon. Mae ei gwaith wedi cyrraedd rhestrau byrion y CWA Gold Dagger, Gwobr Theakston, Gwobr yr International Thriller Writers’ Best First Novel, y Prix Du Polar yn Ffrainc a gwobr Martin Beck award yn Sweden. Yn awdur 13 o nofelau, mae Sharon yn un o’r awduron sy’n werthwyr gorau ar restriy Sunday Times ac fe’i disgrifiwyd gan y papur hwnnw fel “unable to write a sentence not suffused with menace”. Bydd ei phedwaredd nofel ar ddeg, The Dark, (Orion) yn cael ei chyhoeddi yn Ebrill 2022. Mae Sacrifice wedi ei addasu i ffilm Hollywood yn cynnwys y sêr Radha Mitchell, Rupert Graves a David Robb.

Darllenydd Gwadd

Clare Mackintosh

Gyda dros ddwy filiwn o gopïau o’i llyfrau wedi gwerthu dros y byd, Clare Mackintosh yw awdur y nofel bobogaidd I Let You Go (2015) sydd wedi ennill sawl gwobr, a chyrraedd rhestrau gwerthwyr gorau y Sunday Times a’r New York Times. Dyma oedd y nofel drosedd gyflymaf i werthu gan awdur trosedd newydd yn 2015. Enillodd Nofel y Flwyddyn y Theakston Old Peculier yn 2016. Cyrhaeddodd ail a thrydedd nofel Clare, I See You (2016) a Let Me Lie (2018), restr gwerthwyr gorau’r Sunday Times. Cyhoeddwyd After the End yn 2019 a chyrraedd rhestr gwerthwyr gorau’r Sunday Times yn syth, ac yn 2021 hedfannodd Hostage yn syth i’r deg uchaf. Mae llyfrau Clare wedi eu cyfieithu i 40 iaith, ac wedi treulio dros 60 wythnos ar restr gwerthwyr gorau’r Sunday Times. Bydd ei nofel ddiweddaraf, The Last Party, sydd wedi ei gosod yg ngogledd Cymru yn cael ei chyhoeddi yn 2022.

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811