Y Llais a’r Lleisiau

Llu 2 Hydref 2023 - Gwe 6 Hydref 2023
Tiwtoriaid / Clare Pollard & Owen Sheers
Darllenydd Gwadd / Sabrina Mahfouz
Ffi’r Cwrs / O £675 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Dywedodd Seamus Heaney unwaith bod “dod o hyd i lais yn golygu y gallwch chi fynegi eich teimladau yn eich geiriau eich hun, a bod gan y geiriau rheiny eich hysbryd chi ynddynt.” Yn ystod yr wythnos hon o weithdai a sesiynau ysgrifennu pwrpasol, byddwn yn archwilio’r ‘fi’ a’r ‘arall’ barddonol, gan ofyn sut y gallwn ysgrifennu barddoniaeth personol mewn llais sy’n taro’r tant cywir, tra hefyd yn archwilio posibiliadau a photensial lleisiau cymeriadau barddonol, o fonolog dramatig a’r gerdd-ffilm i waith wedi’i ysbrydoli air am air, a barddoniaeth-ddrama. Disgwyliwch diwtorialau un-i-un, gweithdai grŵp, darlleniadau a llawer o ymarferion wedi eu hysbrydoli gan farddoniaeth gyffesol, ynganiad, tafodiaith, priodiaith a pherfformiad.

Tiwtoriaid

Clare Pollard

Mae Clare Pollard wedi cyhoeddi pum casgliad o farddoniaeth gyda Bloodaxe, yn fwyaf diweddar Incarnation (2017), a phamffled The Lives of the Female Poets (Bad Betty Press, 2019). Enwebwyd ei cherdd ‘Pollen’ ar gyfer y Forward Prize ar gyfer Cerdd Unigol Orau 2022. Mae hi wedi bod yn ymwneud â nifer o brosiectau cyfieithu, gan gynnwys cyfieithu Ovid’s Heroines (Bloodaxe, 2013) y bu yn ei theithio fel sioe un fenyw. Mae Clare hefyd wedi ysgrifennu drama, The Weather (Faber, 2004) a berfformiwyd am y tro cyntaf yn y Royal Court Theatre a theitl ffeithiol, Fierce Bad Rabbits: The Tales Behind Children's Picture Books (Fig Tree, 2019). Ei llyfr diweddaraf yw'r nofel Delphi (Fig Tree, 2022). 

Owen Sheers

Mae llyfrau barddoniaeth Owen Sheers yn cynnwys Skirrid Hill (Seren 2004), enillydd Wobr Somerset Maugham, a’r ddrama ryddieithol Pink Mist (Faber, 2013), a ddewiswyd fel un o ddeg drama gorau’r flwyddyn gan  The Guardian ac a enillodd yr Fedal Barddoniaeth Gŵyl y Gelli a Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Cyfieithwyd ei nofel gyntaf Resistance (Faber, 2007) i 15 iaith a’i haddasu’n ffilm. Cyrhaeddodd ei nofel ddiweddaraf, I Saw a Man (Faber, 2015) restr fer y Prix Femina étranger. Enillodd The Green Hollow (Faber, 2016) ,cerdd-ffilm Owen a enwebwyd ar gyfer gwobr BAFTA dair gwobr BAFTA Cymru. To Provide All People (Faber, 2018) yw ei gerdd-ffilm ddiweddaraf, a ysgrifennwyd i nodi 70 mlynedd ers sefydlu’r GIG. Yn gyn-gymrawd NYPL Cullman, Awdur Preswyl yn The Wordsworth Trust ac Artist Preswyl Undeb Rygbi Cymru, enillodd Owen Wobr Dewi Sant 2016 am Ddiwylliant a Gwobr Farddoniaeth Wilfred Owen 2018. Ef yw cadeirydd PEN Cymru ac y mae’n Athro mewn Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe. 

Darllenydd Gwadd

Sabrina Mahfouz

Mae Sabrina Mahfouz yn awdur, perfformiwr ac addysgwr sy’n hanu o Brydain ac o’r Aifft. Cafodd ei magu yn Llundain ac yng Nhairo, a dechreuodd ei gyrfa yn y gwasanaeth sifil. Enwyd casgliad barddoniaeth Sabrina, How You Might Know Me (OutSpoken Press, 2017) yn Best Summer Read gan The Guardian, a dewisiwyd ei blodeugerdd golygedig, The Things I Would Tell You: British Muslim Women Write, fel Llyfr y Flwyddyn gan The Guardian yn 2017, ac fe'i dewiswyd gan Emma Watson ar gyfer ei chlwb llyfrau ffeministaidd. Cyhoeddwyd ei blodeugerdd Smashing It: Working Class Artists on Life, Art and Making It Happen (The Westbourne Press) ym mis Hydref 2019. Cyfrannodd draethawd hefyd tuag at gasgliad arobryn The Good Immigrant (Unbound, 2016), a olygwyd gan Nikesh Shukla. Mae Sabrina wedi cynnal gweithdai ysgrifennu mewn carchardai, ysgolion ac elusennau ar gyfer sefydliadau gan gynnwys y Royal Court, The National Theatre a’r World Economic Forum. Cafodd ei hethol yn Gymrawd y Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol yn 2018.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811