Y Mabinogion a Chwedlau Cymru

Sad 22 Hydref 2022
Tiwtor / Rhiannon Ifans
Ffi’r Cwrs / O £35 y pen
Genres / Adrodd StraeonFfuglen
Iaith / Cymraeg

Ymunwch â Rhiannon Ifans am ddiwrnod o archwilio, trafod a dysgu am y Mabinogi a chwedlau eraill Cymru. Byddwn yn edrych yn fanylach ar straeon cyfarwydd, yn ystyried deongliadau gwahanol arbenigwyr, ac yn dysgu llu o ffeithiau difyr. Yn y prynhawn byddwn yn canolbwyntio ar ysgrifennu ac yn ceisio creu ein chwedl ein hunain yn seiliedig, o bosib, ar enw lle sy’n eich diddori. Neu efallai eich bod am ddod ag elfen o hud a lledrith i’ch nofel arfaethedig? Dyma’r cwrs i chi!

Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs. Os yn teithio o bell, neu awydd aros dros nos, holwch ni am bris llety.

Tiwtor

Rhiannon Ifans

Yn wreiddiol o’r Gaerwen ar Ynys Môn, mae Rhiannon Ifans yn byw ers blynyddoedd lawer ym Mhenrhyn-coch yn ardal Aberystwyth. Mae’n arbenigo ar lenyddiaeth ganoloesol ac astudiaethau gwerin. Yn 1980 cyhoeddodd gyda’i gŵr, Dafydd, ddiweddariad o chwedlau’r Mabinogion. Enillodd wobr Tir na n-Og yn 2000 am ei chyfrol Chwedlau o’r Gwledydd Celtaidd ac am yr eildro yn 2003 am ei chyfrol Dewi Sant; cyrhaeddodd Owain Glyndŵr: Tywysog Cymru restr fer Gwobr Tir na n-Og yn 2001. Yn 2019 enillodd Fedal Ryddiaith Eisteddfod Sir Conwy am ei nofel Ingrid, nofel sydd wedi’i lleoli yn ninas Stuttgart yn yr Almaen ac sy’n adrodd stori dynes gyfareddol sy’n araf golli ei meddwl. Cyhoeddir ei llyfrau gan Y Lolfa.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811