Ysgrifennu a Darlunio i Blant

Llu 12 Medi 2022 - Gwe 16 Medi 2022
Tiwtoriaid / Helen Docherty & Thomas Docherty
Ffi’r Cwrs / O £575 - £675 y pen
Genre / Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Dwyieithog

Mae’r rhan fwyaf o blant yn cael eu cyflwyno i rym straeon drwy lyfrau lluniau. Bydd y llyfrau lluniau gorau’n dweud stori drwy gyfuniad o eiriau a delweddau, a’r rheini ynghyd yn gryfach na’r elfennau unigol. Boed yn awdur, darluniwr, neu’n medru’r ddau, bydd y cwrs hwn yn gyfle i arbrofi â’r naill ddisgyblaeth a’r llall – ac i gnoi cil ynghylch sut y mae artistiaid ac awduron yn cydweithio.

Mae creu stori mewn llai na 500 gair yn gofyn am gryn feddwl a disgyblaeth. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut i greu a dewis y syniadau gorau, a sut i strwythuro’ch naratif gan ystyried sut y bydd y darluniau’n cyfrannu at adrodd y stori. Byddwch chi’n datblygu eich cymeriadau cofiadwy eich hun ac yn eu gosod mewn byd dychmygus, gan ychwanegu haenau o ystyr trwy luniau a geiriau. Byddwn yn edrych ar fanteision ac anfanteision ysgrifennu mewn odl, ac ar sut y gall gwahanol arddulliau artistig gyfrannu at y stori. Cyn diwedd y cwrs byddwn yn trin a thrafod golygu eich gwaith sy’n rhan hanfodol o’r broses, a bydd y tiwtoriaid yn rhannu’u profiadau o’r hyn y mae cyhoeddwyr yn chwilio amdano, ac yn rhoi cyngor am baratoi portffolio.

Symudodd Helen a Thomas, sy’n ŵr a gwraig, i Gymru pan oedd eu plant yn ifanc, ac mae’r ddau wedi dysgu Cymraeg ers hynny. Maent wedi pasio’u harholiadau Cymraeg Uwch, ac er y bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal yn Saesneg, maen nhw’n fwy na pharod i sgwrsio yn Gymraeg â chi.

Tiwtoriaid

Helen Docherty

Awdur plant yw Helen Docherty sy’n byw yn Abertawe. Mae ei llyfrau lluniau, nifer o’r rhain wedi’u darlunio gan Thomas Docherty, wedi’u cyfieithu i 24 iaith ac wedi cyrraedd rhestrau byrion gwobrau cenedlaethol niferus. Cyhoeddwyd cyfrol ddiweddaraf Helen, You Can Never Run Out of Love (Simon & Schuster), gyda darluniau gan Ali Pye yn 2017. Bu Helen yn gweithio am nifer o flynyddoedd fel athrawes Ffrangeg a Sbaeneg cyn dod yn awdur, ac mae ganddi MA mewn Cynhyrchu Ffilm a Theledu, sydd wedi’i helpu i feithrin ei sgiliau wrth greu naratif. Mae hi ar bwyllgor llywio Cymdeithas Awduron Cymru ac yn darparu gweithdai stori ac ysgrifennu yn aml i blant ac oedolion.
www.helendocherty.com

Thomas Docherty

Darlunydd ac awdur plant yw Thomas Docherty. Mae wedi ennill nifer o wobrau am ei ddarluniau a chyrhaeddodd ei lyfr Little Boat (Templar Publishing, 2009) restr fer gwobr fawreddog Medal Kate Greenaway yn 2009. Bu’n gweithio’n ddiweddar gyda chyn-fardd plant Lloegr, Julia Donaldson, ar ddwy ddrama wedi eu darlunio i blant: Bombs and Blackberries (2020) a Chariots and Champions (2019) y ddwy wedi eu cyhoeddi gan Hodder Children's Books. Astudiodd Thomas waith metel a cherflunio yn y coleg cyn dod yn ddarlunydd. Mae hefyd yn rhoi gwersi darlunio ac yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn gweithdai a digwyddiadau ledled y wlad.
www.thomasdocherty.co.uk

 

Bydd Helen a Thomas yn aml yn cydweithio, ac mae’u cyfrolau wedi’u llwyfannu fel dramâu, a hyd yn oed fel opera i blant gan ysgol yng Nghanada. Thomas greodd y darluniau i stori gyntaf Helen ar odl, The Snatchabook (Alison Green Books, 2013) ac mae’r llyfr hwn wedi’i gyfieithu i 21 o ieithoedd. Enillodd Wobr Brilliant Book Oldham yn 2014. Enillodd The Knight Who Wouldn’t Fight (Alison Green Books, 2016) Wobr Bae Baglan 2017, a phlant ysgol a bleidleisiodd dros y ddwy wobr.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811