Ysgrifennu am Fwyd a Bywyd Gwyllt

Sad 23 Ebrill 2022
Tiwtor / Siân Melangell Dafydd
Ffi’r Cwrs / O £35 y pen
Genres / BarddoniaethBwydFfeithiolFfuglenIechyd a Lles
Iaith / Cymraeg

11.00 am – 4.30 pm

Ymunwch â Siân am ddiwrnod o grwydro a chwilota am fwydydd gwyllt o amgylch tir a gwrychoedd cyfoethog Llanystumdwy a’r ardal. Wrth edrych ar y byd o’n cwmpas byddwn ni’n dod ar draws syniadau i’w rhoi yn ein hysgrifennu, manylion godidog sydd yn dod â’r dychymyg yn fyw. Wrth edrych yn fanylach byddwn hefyd yn dod o hyd i fwydydd gwyllt i roi ar ein platiau! Byddwn yn rhannu ein gwybodaeth am fywyd gwyllt, yn dysgu enwau planhigion a’r bwydydd sydd o dan ein traed, ac yn rhannu straeon. Cwrs addas i’r rheiny sy’n chwilfrydig am natur a bywyd gwyllt, i feirdd, awduron rhyddiaith a’r ffeithiol.

Os ydych yn chwilio am ychydig o awyr iach i roi yn eich gwaith creadigol, dyma’r diwrnod i chi.

Mae ein cyrsiau undydd yn addas i unigolion sydd heb brofiad o gwbwl yn y byd ysgrifennu creadigol. Mewn awyrgylch groesawgar, gynnes, bydd cyfle i chi ddysgu gan diwtoriaid sydd yn arbenigwyr yn eu maes. Mae croeso i’r chwilfrydig, ac i’r rheiny sydd yn edrych am ddiwrnod o hwyl ac am gael dysgu rhywbeth newydd. Os am drafod os yw’r cwrs hwn, neu unrhyw un o gyrsiau rhaglen 2022 yn addas i chi, cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol.

Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs. Os yn teithio o bell, neu awydd aros dros nos: holwch ni am bris llety neu cymrwch gip ar ein Bwthyn Encil Awduron, Nant.

Tiwtor

Siân Melangell Dafydd

Magwyd Siân Melangell Dafydd ar droed y Berwyn, lle mae wedi dychwelyd er iddi fyw a gweithio yn yr Eidal mewn orielau, ac yn Ffrainc ym Mhrifysgol America, Paris. Siân yw awdur Y Trydydd Peth (Gwasg Gomer, 2009), enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod 2009 a chyd-olygydd olaf y cylchgrawn llenyddol eiconig, Taliesin. Mae’n gweithio’n ddiwyd â beirdd o’r India ac ar ymchwil doethuriaeth yn defnyddio yoga ac ysgrifennu fel ymarferion cyfochrog creadigol. Cyhoeddwyd ei nofel ddiweddaraf, Filò (Gwasg Gomer), yng ngaeaf 2019.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811