Ysgrifennu am Fywyd

Llu 7 Hydref 2019 - Sad 12 Hydref 2019
Tiwtoriaid / Helen Jukes & Paul Kingsnorth
Darllenydd Gwadd / Neil Ansell
Ffi’r Cwrs / O £550 - £675 y pen
Genre / Ffeithiol
Iaith / Saesneg

Efallai fod gennych chi brosiect ar y gweill, neu syniad am ddarn o ysgrifennu am fywyd ond heb syniad ble i ddechrau arni. Bydd y cwrs hwn yn gymorth ichi ganfod a phenderfynu am beth yr hoffech chi ysgrifennu, a sut y dymunwch chi wneud hynny. Byddwn yn ystyried y ffyrdd gorau o gofnodi atgofion a phrofiadau, boed y rheini’n perthyn i chi neu bobl eraill. Ydych chi’n gweithio ar ddyddiaduron, llythyrau neu hanesion? Ydych chi’n awyddus i gyhoeddi eich stori mewn cyfres o flogiau, ynteu ai hunangofiant fydd hwn yn y pen draw? Byddwn yn edrych ar sut mae troi digwyddiadau go iawn, pa bynnag mor fach neu fawr ydynt, yn straeon gafaelgar.

Drwy gyfres o ymarferion ysgrifennu, byddwn yn arbrofi â llais, cymeriad, plot a lleoliad, a hefyd yn treulio amser yn astudio gwaith awduron cyfoes, gan edrych ar sut yr aethant o’i chwmpas hi a pham. Bydd digonedd o amser i glywed eich gwaith eich gilydd ac i drafod – felly bydd hwn yn gwrs lle cewch wrando yn ogystal ag ysgrifennu.

Tiwtoriaid

Helen Jukes

Awdur a thiwtor ysgrifennu yw Helen Jukes. Cyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf, A Honeybee Heart Has Five Openings (Scribner), ym mis Gorffennaf 2018, ac mae wedi'i chanmol gan awduron fel Helen Macdonald, Charles Foster a Julia Blackburn. Yn diwtor, bu’n arwain gweithdai i IDLER, Crisis UK a Freedom from Torture, gan weithio'n bersonol gydag awduron ar bob cam yn eu gyrfa. Ar hyn o bryd mae hi’n dysgu ar y rhaglen Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Rhydychen, ac yn byw yn y Gororau.

Paul Kingsnorth

Mae Paul Kingsnorth wedi cyhoeddi wyth llyfr: tair cyfrol ffeithiol, dwy nofel, maniffesto a dau gasgliad o farddoniaeth. Ymhlith y rhain y mae’r nofel The Wake (Unbound Digital, 2015) a gyrhaeddodd restr hir Gwobr Booker, ei gasgliad o ysgrifau Confessions of a Recovering Environmentalist (Faber & Faber, 2017), ac yn fwyaf diweddar ei ail gasgliad o farddoniaeth, Songs from the Blue River (Salmon Poetry, 2018).

Darllenydd Gwadd

Neil Ansell

Ac yntau’n ŵr ifanc, treuliodd Neil Ansell flynyddoedd yn ffawdheglu o amgylch y byd, gan ymweld â dros hanner cant o wledydd. Treuliodd ddwy o’r blynyddoedd hynny yn weithiwr coedwigaeth yn Sweden. Yn ôl gartref, mae wedi gweithio â phobl ddigartref yn ogystal â phrofi digartrefedd ei hun, cyn gweithio i deledu’r BBC, gan arbenigo mewn ymchwiliadau a ffilmio cudd. Mae bellach yn awdur tri llyfr ar natur a chyfrol hunangofiannol am ei deithiau, gan roi sylw i brofiadau fel treulio pum mlynedd ar ei ben ei hun mewn bwthyn anghysbell heb wasanaethau yng nghrombil canolbarth Cymru. Cyrhaeddodd ei lyfr diweddaraf, The Last Wilderness, restr fer Gwobr Wainwright am ysgrifennu natur.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811