Ysgrifennu am Gymru

Llu 19 Medi 2022 - Gwe 23 Medi 2022
Tiwtoriaid / Mike Parker & Angharad Wynne
Ffi’r Cwrs / O £575 - £675 y pen
Genres / FfeithiolFfuglen
Iaith / Dwyieithog

Ymunwch â ni am wythnos fer i grwydro ac ysgrifennu am Gymru – fel pwnc, fel ysbrydoliaeth, a phopeth rhyngddynt. Byddwn yn darllen, yn ysgrifennu ac yn crwydro digonedd hefyd, gan fynd am dro ac ar wibdeithiau o amgylch prydferthwch Gwynedd. Ar hyd y ffordd bydd o leiaf un arbenigwr lleol yn ymuno â ni, a chawn astudio bywyd gwyllt, daearyddiaeth a’r amgylchedd lleol. Bydd cyfle i gnoi cil dros hanes Cymru, ei chwedlau, ei llenyddiaeth a’i gwleidyddiaeth, ei lle yn y byd, a llawer mwy. Cwrs amrywiol fydd hwn sy’n addas yn bennaf i awduron sy’n ymddiddori mewn gwaith ffeithiol creadigol, er y byddwch yn cael eich annog i ddefnyddio pa ffurfiau bynnag sy’n mynd â’ch bryd.

Tiwtoriaid

Mike Parker

Mae Mike Parker yn awdur dros ddwsin o lyfrau; o lyfrau taith fel y pump argraffiad cyntaf o’r Rough Guide to Wales (Rough Guides, 2000) i naratifau poblogaidd am lefydd, gwleidyddiaeth, hanes a hunaniaeth. Yn eu plith mae’r gwerthwr gorau Map Addict (Collins, 2009) a’r dilyniant The Wild Rover (Collins, 2011). Mae ei gyfrol gwlt ddadleuol, Neighbours from Hell? (Y Lolfa, 2007), yn trin a thrafod agweddau’r Saeson at Gymru, pwnc sy’n agos at ei galon, gan i Mike gael ei fagu yn Swydd Gaerwrangon cyn symud i Gymru yn y flwyddyn 2000. Mae ei gyfrol ddiweddaraf, On The Red Hill (William Heinemann, 2019) yn darlunio tirwedd canolbarth Cymru mewn ffordd dra angerddol, a hynny wrth chwilio am y ‘queer’ gwledig. Mae wedi creu a chyflwyno ffilmiau teithio i ITV Wales a chyfresi niferus i’r radio. Mae’n perfformio’n achlysurol fel comedïwr ac actor.
www.mikeparker.org.uk

Angharad Wynne

Awdures ac adroddwraig straeon yw Angharad Wynne. A hithau wedi’i magu ar straeon, caneuon a hanes Cymru, syrthiodd mewn cariad â’r tir hwn a’r hanesion sy’n ddwfn ynddo. Ar ei hanturiaethau o amgylch y byd, mae hi wedi ymdrwytho’i hun mewn hanes, iaith ac archeoleg. Mae Angharad wedi gweithio gyda chymunedau ledled y Deyrnas Unedig ac mor bell â’r India i ddod o hyd i’w straeon, eu hanesion a’u llên gwerin lleol, ac i’w helpu i ailgysylltu go iawn ac yn greadigol â’u lle. Dyna a ysbrydolodd Dreaming the Land, cyfres o bererindodau mytholegol ac archeolegol ar draws tirweddau Prydain. Mae hi wedi cyfrannu erthyglau at nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Songlines Magazine, Summit Taliesin, Mago Publications, The Independent a FRoots. Mae hi’n cyfrannu’n rheolaidd hefyd at nifer o bodlediadau am bynciau ysbrydol ac ecolegol cynhenid, dad-ddofi tir, a mytholeg.
www.angharadwynne.com | www.dreamingtheland.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811