Ysgrifennu am Hunaniaeth

Llu 25 Gorffennaf 2022 - Gwe 29 Gorffennaf 2022
Tiwtoriaid / Lisa Blower & Niall Griffiths
Ffi’r Cwrs / O £575 - £675 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Saesneg

Mae lle i bob llais mewn llenyddiaeth, ond bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut i sianelu eich llais unigryw chi eich hun mewn modd diffuant i adrodd stori.

Mae’r awduron arobryn Lisa Blower a Niall Griffiths  ill dau yn angerddol dros gynrychioli’r straeon a’r lleisiau o’u gorffennol eu hunain, gan ganolbwyntio ar leoliad, diwydiant, diwylliant a dosbarth cymdeithasol. Drwy weithdai grŵp a thiwtorialau un-i-un, bydd Lisa a Niall yn canolbwyntio ar ddathlu’r straeon hynny sydd yn ein diffinio ni, y sefyllfaoedd hynny yr ydym ni o bosib wedi gadael ar ein hôl, y llefydd sy’n ein cynrychioli ni. Sut allwn ni amlygu’r straeon hynny o’n profiadau ni ein hunain i greu gwaith sy’n dathlu ein gwreiddiau, y teimlad o berthyn, hunaniaeth? Sut allwn ni wneud y straeon hynny yn berthnasol i’n darllenwyr? Fyddwn ni dim yn cefnu rhag trafod gwleidyddiaeth hunaniaeth ar y cwrs hwn, gan edrych yn ddwfn mewn i’r hyn sy’n siapio’r cymunedau sy’n bwydo ein straeon.

Bydd yr wythnos hon yn llawn dop o syniadau creadigol, anogaeth i ysgrifennu, trafodaethau a gweithdai anffurfiol i’ch darparu chi â’r sgiliau sydd ei angen i barhau â’ch ysgrifennu ar ôl i’r cwrs orffen.

Tiwtoriaid

Lisa Blower

Mae Lisa Blower yn awdur arobryn ac yn academydd a ddisgrifiwyd gan Kit De Waal fel yr “olynydd naturiol i Arnold Bennett”. Mae hi’n bencampwr dros lenyddiaeth dosbarth gweithiol a lleisiau rhanbarthol, ac yn aml mae’n talu teyrnged i ardal The Potteries lle y cafodd ei magu. Mae’n awdur ar ddwy nofel, Sitting Ducks (Fair Acre Press, 2016) a gyrhaeddodd rhestrau byrion The Rubery Award, the Arnold Bennett Prize a The Guardian's Not the Booker - a Pondweed (Myriad Editions, 2020). Enillodd ei chasgliad o straeon byrion It's Gone Dark over Bill's Mother's (Myriad Editions, 2019) Wobr Arnold Bennett. Mae Lisa yn un o gyfranwyr Common People (gol. Kit De Waal, Unbound, 2019), a bu’n golofnydd i The New Issue yn ystod 2020. Mae’n Uwch Ddarlithydd ac Arweinydd Rhaglen Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol ym Mhrifysgol Wolverhampton lle mae’n parhau i hyrwyddo lleisiau rhanbarthol.

Niall Griffiths

Ganwyd Niall Griffiths yn Lerpwl, ond mae wedi byw yng Nghymru ers chwarter canrif. Bu yn Athro Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Wolverhampton, ac mae’n awdur ar wyth nofel, dwy ohonynt wedi ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn: Stump (Penguin Random House / Vintage Publishing) yn 2004 a Broken Ghost (Jonathan Cape) yn 2020. Mae hefyd wedi ysgrifennu cofiannau, nofelau byrion, casgliad o farddoniaeth a mwy o straeon, adolygiadau, darnau taith a dramâu radio na all ei gofio. Mae ei waith wedi ei gyfieithu i 20 iaith wahanol, mae wedi rhoi darlleniadau ar bob cyfandir heblaw’r Antartig, ac fe enillodd addasiad ffilm o’i drydedd nofel, Kelly + Victor, wobr BAFTA.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811