Ysgrifennu am Natur

Llu 5 Awst 2019 - Sad 10 Awst 2019
Tiwtoriaid / Kathleen Jamie & Mark Cocker
Darllenydd Gwadd / Horatio Clare
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genres / FfeithiolNatur
Iaith / Saesneg

Mae ysgrifennu am natur yn golygu rhoi sylw i’r tirlun ac i’r iaith ill dau. Byddwn yn dysgu sut i edrych yn fanwl ar y ddau fyd, gan weld beth allwn ni ei drosglwyddo o’r gwyllt i’r dudalen. Byddwn yn camu i’r ardd i ddarganfod ei drigolion ac yn defnyddio’r hyn a welwn yn nes ymlaen yn ein barddoniaeth, ein rhyddiaith a’n gwaith ffeithiol. Dewch â’ch esgidiau cerdded gyda chi, ynghyd â pharodrwydd i drafod, i herio’ch hun, ac i ysgrifennu yn yr awyr agored, gan fwynhau cefn gwlad gogledd Cymru ar ei orau.

Tiwtoriaid

Kathleen Jamie

Mae Kathleen Jamie yn fardd ac yn awdur ysgrifau. Themâu ei gwaith yw byd natur, teithio a diwylliant, ac mae dylanwad archeoleg, y dyniaethau meddygol a chelfyddyd i’w gweld yn gryf ar ei gwaith. Ymhlith ei chasgliadau o farddoniaeth hyd yma y mae The Overhaul (Picador, 2012), a enillodd Wobr Barddoniaeth Costa 2012, a The Tree House (Picador, 2004), a enillodd Wobr Forward. Mae ei gwaith ffeithiol yn cynnwys Findings (Sort of Books, 2005) a Sightlines (Sort of Books, 2012), sydd ill dau wedi ennyn cryn glod ac yn cael eu hystyried yn gyfraniadau o bwys i ysgrifennu natur newydd. Enillodd ei chasgliad diweddaraf o farddoniaeth, The Bonniest Companie (Picador, 2015), Wobr Llyfr y Flwyddyn Saltire 2016 yn yr Alban. Ers 2010, mae Kathleen yn gweithio’n rhan amser fel Athro Barddoniaeth ym Mhrifysgol Stirling.

Mark Cocker

Mae Mark Cocker yn awdur gweithiau ffeithiol-greadigol, yn naturiaethwr, ac yn diwtor amgylcheddol, ac mae’n ysgrifennu ac yn darlledu am fyd natur a bywyd gwyllt ar y cyfryngau cenedlaethol. Yn 2018 cyhoeddodd Our Place (Cape) am hanes byd natur Prydain yn yr ugeinfed ganrif. Mae hefyd yn golofnydd cefn gwlad i’r Guardian ers 30 mlynedd. Cyrhaeddodd ei gyfrol Crow Country (Vintage, 2008) restrau byrion nifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Samuel Johnson, yn ogystal ag ennill Gwobr New Angle (2009). Ymhlith ei 10 llyfr arall y mae gweithiau bywgraffyddol a hanesyddol, beirniadaeth lenyddol a hunangofiant. Maent yn cynnwys Claxton: Field Notes from a Small Planet (Jonathan Cape, 2014) a Birds and People (Jonathan Cape, 2013). Cafodd yr olaf o’r rhain glod rhyngwladol, a chyda’i gilydd enwebwyd y ddwy gyfrol am chwe gwobr lenyddol, gan gynnwys Gwobr Thwaites/Wainwright.

Darllenydd Gwadd

Horatio Clare

Enillodd llyfr cyntaf Horatio Clare, Running for the Hills (John Murray, 2006), sy’n ddisgrifiad arbennig o blentyndod yng Nghymru, Wobr Somerset Maugham. Cyrhaeddodd y llyfr restr hir Gwobr Llyfr Cyntaf The Guardian, ac yn sgil y llyfr cafodd Horatio ei ddewis i fod ar restr fer Awdur Ifanc y Flwyddyn gan y Sunday Times. Mae ei lyfrau ers hynny yn cynnwys A Single Swallow (Chatto & Windus, 2009) a gyrhaeddodd  restr fer Llyfr Teithio’r Flwyddyn Dolman; y cofnod teithio poblogaidd, Down to the Sea in Ships (Vintage, 2015) a enillodd Llyfr Teithio’r Flwyddyn Dolman ac Icebreaker: A Voyage Far North (Chatto & Windus, 2017). Ei gyfrolau mwyaf diweddar yw Something of His Art: Walking to Lubeck with JS Bach (Little Toller Books, 2018), a The Light in the Dark: A Winter Journal (Elliott & Thompson, 2018). Mae traethodau ac adolygiadau Horatio yn ymddangos yn gyson yn y wasg ac ar sianeli radio’r BBC. Mae’n darlithio mewn ysgrifennu ffeithiol-greadigol ym Mhrifysgol Manceinion.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811