Ysgrifennu ar gyfer Perfformiadau

Llu 13 Gorffennaf 2020 - Gwe 17 Gorffennaf 2020
Tiwtoriaid / Kaite O'Reilly & David Lane
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genres / PerfformioScriptioTheatr
Iaith / Saesneg

Rydym ar hyn o bryd yn parhau i dderbyn archebion ar gyfer cyrsiau fydd yn cymryd lle o fis Mai ymlaen, ond yn cadw llygad ar y sefyllfa ac yn dilyn unrhyw gyngor swyddogol. Pe bydd rhaid gohirio unrhyw gwrs, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar unwaith a bydd unrhyw ffioedd yn cael eu dychwelyd yn llawn.

Noder os gwelwch yn dda fod swyddfeydd Llenyddiaeth Cymru ar gau ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa gyda COVID-19. Mae holl weithgareddau Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd hyd nes diwedd mis Ebrill 2020 wedi eu gohirio, gan obeithio y bydd modd i ni ail agor ym mis Mai. Gallwch gysylltu â ni drwy’r dudalen hon.

Dyma gwrs delfrydol i awduron sydd wrthi’n creu drama newydd ac yn chwilio am ffyrdd arloesol, beiddgar a llawn dychymyg i ddatblygu eu gwaith ar gyfer perfformiadau byw. Drwy gyfres o weithdai, cyfarfodydd un-i-un a sesiynau i rannu’r gwaith sydd gennych ar y gweill, bydd cyfle i edrych ar bob math o ffyrdd gwahanol o ddod â’ch creadigaethau’n fyw ar y llwyfan.

Sut allwch chi lynu wrth gynllun neu syniad eich drama, ond gan gael rhwydd hynt i fod yn fentrus a mwynhau’r rhyddid a ddaw o ddilyn eich trwyn? Gan eich tywys drwy elfennau ymarferol meddwl yn ddramatig ac yn theatrig o’r dechrau’n deg, bydd y tiwtoriaid Kaite O’Reilly a David Lane yn rhannu’u profiad helaeth o berfformiadau byw o bob math. Byddwch yn gadael â’ch pen yn fwrlwm o syniadau, a bydd gennych lwybr clir o’ch blaen er mwyn dal ati i ysgrifennu a chwblhau drafft cyntaf.

Tiwtoriaid

Kaite O'Reilly

Mae Kaite O'Reilly yn gweithio’n rhyngwladol fel dramodydd, dramaturg a thiwtor. Enillodd wobr Ted Hughes am Weithiau Newydd mewn Barddoniaeth am ei fersiwn o The Persians i National Theatre Wales yn eu blwyddyn gyntaf. Ymysg ei gwobrau eraill y mae Gwobr Peggy Ramsay, Gwobr Theatr Cymru, Gwobr Theatr Manceinion, a chlod anrhydeddus yng Ngwobr Jane Chambers a Gwobr Rhyngwladol Elliot Hayes am Gyrhaeddiad Rhagorol am Ddramäwriaeth. Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Ryngwladol Susan Smith Blackburn i ddramodwyr benywaidd a Gwobr James Tait Black am ddrama ddwywaith. Mae ei gwaith wedi ei gynhyrchu mewn pymtheg gwlad dros y byd, y mwyaf diweddar yw Told by the WindLie with Me peeling. Mae ei dramâu Atypical Plays for Atypical Actors (2016) a’r The 'd' Monologues (2018) wedi eu cyhoeddi gan Oberon. Mae’n dysgu dramayddiaeth yn yr Intercultural Theatre Institute yn Singapore ac yn noddwr i DaDaFest.
www.kaiteoreilly.com
www.kaiteoreilly.wordpress.com
@kaiteoreilly

David Lane

Mae David Lane wedi bod yn creu gwaith newydd fel dramodydd a dramatwrg ers 2002, gan gynnwys comisiynau newydd i Papatango, Gŵyl Theatr Chichester, The Minack Theatre, Theatre Royal Plymouth, Half Moon Theatre a’r Forest Forge Theatre Company, a bu’n gweithio hefyd gyda’r Bristol Old Vic a Phrifysgol Bryste. Mae wedi gweithio fel dramatwrg gyda chwmnïau dyfeisio sydd wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys Fine Chisel, Dirty Market, Multistory, Theatre Rush, Scratchworks a Beaford Arts. Bu David yn cyfrannu hefyd at raglenni datblygu awduron yn y Soho Theatre, New Writing South, Ustinov Bath, Hull Truck, Tobacco Factory Theatres a’r Bristol Old Vic, ac mae’n Ddarlithydd Cyswllt yng Ngholeg Goldsmiths ac yn awdur y gyfrol Contemporary British Drama (Gwasg Prifysgol Caeredin, 2010).

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811