Ysgrifennu ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

Sad 9 Mawrth 2019
Tiwtor / Bethan Gwanas
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Cymraeg

Ymunwch â ni ar gyfer diwrnod o ysgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae prinder o straeon gwreiddiol ar gyfer plant 6 oed hyd at eu harddegau yn y Gymraeg. Bydd y cwrs hwn yn ein hannog i edrych ar y byd drwy lygaid gwahanol a cheisio deall beth sy’n gwneud stori dda. Ai cymeriad cryf, direidus sydd bwysicaf? Oes rhaid creu byd newydd cwbl ryfeddol i brocio’r dychymyg, neu yw hi’n well glynu at y byd cyfarwydd o’n cwmpas? Dewch â’ch syniadau a meddwl agored. Byddwch yn gadael gydag awydd newydd i fynd ati i ysgrifennu ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn am 11.00 am ac yn gorffen am 5.00 pm. Gweinir cinio ysgafn am 1.00 pm. Os ydych chi’n teithio o bell, mae modd aros yn Nhŷ Newydd ar y nos Sadwrn am ffi ychwanegol o £40.00.

Tiwtor

Bethan Gwanas

Mae Bethan Gwanas yn awdur 37 o lyfrau i blant ac oedolion yn cynnwys cyfres boblogaidd Bywyd Blodwen Jones (Gomer, 1999) i ddysgwyr Cymraeg. Mae hefyd yn olygydd, yn diwtor ysgrifennu creadigol ac yn Diwtor Cymraeg i Oedolion profiadol. Enillodd wobr Tir Na n-Og am ei llyfrau i’r arddegau gyda Llinyn Trôns (Y Lolfa, 2000) a Sgôr (Y Lolfa, 2002), a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant gyda Gwylliaid (Gomer 2014). Roedd ei nofel Hi yw Fy Ffrind (Y Lolfa, 2004) ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2005. Ysgrifennodd nifer o ddramâu llwyfan, teledu a radio ac mae’n ysgrifennu colofn i’r Herald Gymraeg yn y Daily Post ers dros 18 mlynedd.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811