Ysgrifennu Cerddi

Sad 27 Ebrill 2019
Tiwtor / Ifor ap Glyn
Ffi’r Cwrs / O £35 - £75 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Cymraeg

Mae’r Cymry wedi ymateb erioed i ddigwyddiadau mawr a bach yn ein hanes drwy gyfansoddi cerddi i gofnodi’r achlysur. O drobwyntiau gwleidyddol, neu lwyddiannau ein harwyr chwaraeon, i’r cerddi hynny mewn papurau bro sy’n dathlu pen-blwydd, neu’n gofnod o ryw dro trwstan neu’i gilydd.

Ymunwch ag Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, am fore o archwilio’r grefft unigryw hon. Byddwn yn gwrando, gwylio a darllen cerddi nodedig sy’n gofnod barddol o hanesyn penodol. Ac yn y prynhawn bydd cyfle i roi tro arni a llunio rhai eich hun.

Bydd peth brofiad o ysgrifennu’n fanteisiol ond croesewir unrhyw un sydd ar dân eisiau adrodd rhyw hanes ar gân!

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn am 11.00 am ac yn gorffen am 5.00 pm. Gweinir cinio ysgafn am 1.00 pm. Os ydych chi’n teithio o bell, mae modd aros yn Nhŷ Newydd ar y nos Sadwrn am ffi ychwanegol o £40.00.

Tiwtor

Ifor ap Glyn

Ifor ap Glyn yw Bardd Cenedlaethol Cymru. Wedi’i eni a’i fagu yn un o Gymry Llundain, mae Ifor yn fardd, cyflwynydd, cyfarwyddwr ac yn gynhyrchydd sydd wedi ennill nifer helaeth o wobrau yn y meysydd amrywiol hyn. Cyhoeddwyd ei gyfrol farddoniaeth ddiweddaraf Cuddle Call? gan Wasg Carreg Gwalch yn 2018, yn ogystal â Hanes yr Iaith mewn 50 Gair (Gwasg Carreg Gwalch, 2018) – cyfrol i gydfynd â’r raglen radio boblogaidd yn trafod geiriau Cymraeg o bob lliw a llun. Mae’n Brifardd sydd wedi ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith ac ef oedd Bardd Plant Cymru rhwng 2008 – 2009. Mae’n byw yng Nghaernarfon ble mae’n gweithio i Gwmni

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811