Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr

Gwe 16 Mawrth 2018 - Sul 18 Mawrth 2018
Tiwtoriaid / Bethan Gwanas & Eilir Jones
Ffi’r Cwrs / O £220 - £295 y pen
Genre / Dysgu Cymraeg
Iaith / CymraegDwyieithog

Cwrs yw hwn ar gyfer dysgwyr Cymraeg lefel Canolradd sy’n hoffi ysgrifennu creadigol, boed yn gerddi, straeon byrion, sgriptiau, neu unrhyw ffurf arall. Bydd pawb yn cael cyfle i siarad ac ymarfer eu Cymraeg ar y cwrs, ond y penwythnos hwn, yr ysgrifennu fydd yn cael y sylw pennaf. Bydd cyfle i weithio mewn grwpiau, ac ar eich pen eich hun hefyd, a byddwn yn defnyddio pob math o bethau i’ch ysbrydoli yn cynnwys teithiau cerdded byrion a heriau ysgrifennu.

Tiwtoriaid

Bethan Gwanas

Mae Bethan Gwanas yn awdur 37 o lyfrau i blant ac oedolion. Enillodd wobr Tir Na n-Og am ei llyfrau i’r arddegau gyda Llinyn Trôns (Y Lolfa, 2000) a Sgôr (Y Lolfa, 2002), a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant gyda Gwylliaid (Gomer, 2014). Mae hefyd yn olygydd, yn diwtor ysgrifennu creadigol ac yn Diwtor Cymraeg i Oedolion. Roedd ei nofel Hi yw Fy Ffrind (Y Lolfa, 2004) ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2005. Mae hefyd wedi ysgrifennu nifer o ddramâu llwyfan, teledu a radio ac mae’n ysgrifennu colofn i’r Herald Gymraeg yn y Daily Post ers 20 mlynedd. Cyhoeddir ei nofel newydd ar gyfer oedolion, Merch y Gwyllt (Gomer) fis Mehefin 2020.

Eilir Jones

Mae Eilir Jones yn awdur proffesiynol gyda dros ugain mlynedd o brofiad mewn ysgrifennu ar gyfer radio, teledu a theatr. Mae'n cael ei gysylltu â chomedi poblogaidd Cymreig gan iddo ysgrifennu nifer o sioeau i Gwmni Theatr Bara Caws, ac ef sy’n gyfrifol am gyd-greu cymeriadau poblogaidd fel Ffarmwr Ffowc a PC Leslie Wynne. Yn ddiweddar bu'n ysgrifennu sioe am y Rhyfel Mawr i ysgolion Sir Conwy a chyfres gomedi i S4C. Ers pum mlynedd mae wedi dysgu Cymraeg yn y gymuned i Goleg Cambria a Phrifysgol Bangor.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811