Ysgrifennu Ffuglen Trosedd sy’n Gafael

Maw 5 Medi 2023 - Maw 10 Hydref 2023
Tiwtoriaid / Jacob Ross & Helen Sedgwick
Darllenydd Gwadd / Mary Paulson-Ellis
Ffi’r Cwrs / O £249 y pen
Iaith / Saesneg

Dros chwe sesiwn nos ar-lein, a sesiynau adborth unigol gyda’r tiwtoriaid profiadol Jacob Ross a Helen Sedgwick, byddwch yn dysgu sut i strwythuro a rhoi hwb i’ch ysgrifennu trosedd. O’ch cartref, byddwch yn dysgu am yr agweddau amrywiol o fewn y genre, o’r arswyd a’r gwaedlyd i’r adegau teimladwy sy’n cydio yn eich calon. Bydd y cwrs yn sicrhau gwell dealltwriaeth o sut i blotio eich syniad a llunio naratif gwreiddiol wrth i chi ddadansoddi elfennau nofelau trosedd llwyddiannus. Bydd y gweithdai rhyngweithiol a chefnogol yn edrych ar sut i ffurfio strwythur cywrain sy’n osgoi’r troeon trwstan amlwg, sut i ddwysáu’r drama o fewn eich ysgrifennu, sut i greu cymeriadau credadwy a sut i siapio y lleoliad a naws perffaith ar gyfer eich trosedd wefreiddiol. 

Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdai rhyngweithiol, darlleniadau, trafodaethau a sesiynau un-i-un. Bydd yr awduron a’r tiwtoriaid profiadol, Jacob Ross a Helen Sedgwick, wrth law drwy’r amser i’ch ysbrydoli, eich herio, a’ch cefnogi i ganfod y gorau yn eich syniadau a’ch ysgrifennu trosedd.

 

Strwythr y cwrs: 

Wythnos 1: Dydd Mawrth, 5 Medi 

Tiwtoriaid: Jacob Ross a Helen Sedgwick 

18.30 – 18.50: Cyflwyniad i’r cwrs a’r tiwtoriaid gan aelod o staff Tŷ Newydd

18.50 – 21:00: Gweithdy gyda’r ddau diwtor (awr yr un) ac egwyl 10 munud rhwng y gweithdai

 

Wythnos 2: Dydd Mawrth, 12 Medi 

Tiwtor: Jacob Ross 

18.30 – 20.00: Gweithdy 

 

Wythnos 3: Dydd Mawrth, 19 Medi 

Tiwtor: Helen Sedgwick 

18.30 – 20.00: Gweithdy 

 

Wythnos 4: Dydd Mawrth, 26 Medi 

Tiwtor: Jacob Ross 

18.30 – 20.00: Gweithdy 

 

Wythnos 5: Dydd Mawrth, 3 Hydref 

Tiwtor: Helen Sedgwick 

18.30 – 20.00: Gweithdy 

20.00 – 20.10: Egwyl byr

20.10 – 21.00: Darlleniad gwadd

Darllenydd Gwadd: Mary Paulson-Ellis 

 

Wythnos 6: Dydd Mawrth, 10 Hydref 

Tiwtoriaid: Jacob Ross a Helen Sedgwick 

18.00 – 19.00: Sylwadau cloi gan y tiwtoriaid, esboniad o’r sesiynau un-i-un gan staff Tŷ Newydd

19.00 – 19.15: Egwyl fer

19.15 – 20.00: Darlleniadau grŵp i ddilyn i ddathlu peth o’r gwaith a ysgrifennwyd dros yr wythnosau diwethaf. 

 

Yn dilyn y cwrs bydd cyfranogwyr yn cyflwyno 1 sampl byr o waith ar gyfer derbyn adborth. Rhoddir adborth uniongyrchol a phwrpasol yn ystod sesiwn 25 munud gydag un o’r tiwtoriaid oddeutu mis ar ôl i’r cwrs ddod i ben. Bydd dyddiadau/amseroedd ar gyfer y sesiynau adborth hyn yn cael eu rhannu â chi yn nes at yr amser.

Tiwtoriaid

Jacob Ross

Mae Jacob Ross yn nofelydd, yn awdur straeon byrion, yn olygydd ac yn diwtor ysgrifennu creadigol. Enillodd ei nofel ffuglen trosedd, The Bone Readers (Inpress Books, 2016) Wobr Jhalak yn 2017 a chafodd ei dewis ar gyfer Big Jubilee Read y BBC yn 2022. Mae ei nofel drosedd ddiweddar Black Rain Falling (Sphere, 2020) wedi’i rhestru ymhlith y nofelau trosedd gorau yn 2020 gan y Sunday Times. Cyhoeddwyd ei nofel lenyddol Pynter Bender (Fourth Estate, 2008) i gryn glod llenyddol beirniadol a chyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Ranbarthol Awduron y Gymanwlad 2009 a’i dewis yn un o dair Nofel Gyntaf Orau’r British Authors Club. Mae'n Gymrawd y Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol a bu'n un o feirniaid Gwobr Goffa V.S. Pritchett, Gwobrau Llenyddol Olive Cook, Scott Moncrieff a Tom-Gallon, Gwobr Stori Fer y Gymanwlad a Gwobr gan y Scottish Book Trust. Mae Jacob yn Olygydd Ffuglen gyda Peepal Tree Press, ac yn olygydd sawl casgliad o straeon byrion. 

Helen Sedgwick

Mae Helen Sedgwick yn awdur llyfrau ffuglen llenyddol, ffuglen gwyddonol, a throsedd. Dewiswyd ei nofel gyntaf, The Comet Seekers (Harvill Secker, 2016), fel llyfr gorau 2016 gan The Herald a chyrhaeddodd ei ffuglen wyddonol The Growing Season (Harvill Secker, 2017) restr fer Llyfr Ffuglen y Flwyddyn yr Alban. Yn fwyaf diweddar mae hi wedi ysgrifennu trioleg troseddau arswyd gwerin, The Burrowhead Mysteries, sy'n cynnwys: When the Dead Come Calling (Point Blank, 2020), Where the Missing Gather (Point Blank, 2021) a What Does not Break Us (Point Blank, 2022). Yn 2021, dyfarnwyd Cymrodoriaeth Dr Gavin Wallace iddi i ysgrifennu cyfres ffuglen wyddonol ryngblanedol am ailadeiladu ar ôl chwalfa amgylcheddol. Cyn dod yn awdur, roedd Helen yn wyddonydd ymchwil â PhD mewn ffiseg o Brifysgol Caeredin. Mae hi'n byw yn Ucheldir yr Alban gyda'i phartner, eu merch, a nifer cynyddol o ieir.

Darllenydd Gwadd

Mary Paulson-Ellis

Mae Mary Paulson-Ellis yn byw yng Nghaeredin lle mae’n ysgrifennu yn y genres trosedd, ffuglen hanesyddol a llenyddol, gan archwilio bydoedd y bobl hynny sy’n marw heb unrhyw berthynas agos. Roedd ei nofel gyntaf, The Other Mrs Walker (Mantle, 2016) yn un o werthwyr gorau’r Times a Llyfr y Flwyddyn yn yr Alban gan Waterstones. Roedd ei hail, The Inheritance of Solomon Farthing (Mantle, 2019) ar restr hir Gwobr McIlvanney am y nofel drosedd Albanaidd orau a Choron Aur Cymdeithas yr Ysgrifenwyr Hanesyddol. Mae ffuglen fer a ffeithiol Mary wedi ymddangos yn  The Guardian ac ar BBC Radio 4. Yn 2019 dewisodd Val McDermid hi fel un o’r deg o awduron LHDTC+ gorau cyfoes. Mae ganddi MLitt mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Glasgow lle, ar ôl graddio, dyfarnwyd Gwobr Ffuglen Curtis Brown gyntaf iddi. Emily Noble’s Disgrace (Mantle, 2021) yw ei thrydedd nofel. 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811