Ysgrifennu am Fywyd: Teithio a Hunangofiannau

Llu 27 Awst 2018 - Sad 1 Medi 2018
Tiwtoriaid / Katharine Norbury & Malachy Tallack
Darllenydd Gwadd / Dan Boothby
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Ffeithiol
Iaith / Saesneg

“Not a foot steps into the snow, or along the ground, but prints in characters more or less lasting, a map of its march.” Mae’n 167 mlynedd ers i Ralph Waldo Emerson ysgrifennu’r geiriau hyn. Eto, mewn byd y mae modd ei deithio gyda chlic llygoden, gan adael dim mwy nag ôl-troed electronig, mae ysgrifennu am deithio a’r byd naturiol yn dal i ddenu. Felly hefyd hunangofiannau sy’n cael eu hysbrydoli gan lefydd. Drwy sgyrsiau, gweithdai a sesiynau un-i-un, bydd y cwrs hwn yn ein annog i roi’n ffonau clyfar a’r llygoden o’r neilltu. Byddwn yn codi papur ac ysgrifbin, a throi ein golygon tuag allan wrth edrych ar y broses o droi ein teithiau a’n profiadau ein hunain yn hanesion arhosol.

Ymunwch â’r awdur taith arobryn Malachy Tallack, y cofiannydd Katharine Norbury, a’r awdur Dan Boothby i edrych ar y llu o bosibiliadau sy’n dod law yn llaw ag ysgrifennu am le.

Tiwtoriaid

Katharine Norbury

Hyfforddodd Katharine Norbury fel golygydd ffilm gyda’r BBC, ac mae hi wedi gweithio’n helaeth ym maes ffilm a dramâu teledu. Cyhoeddodd ei llyfr cyntaf, The Fish Ladder (Bloomsbury Circus), yn 2015, a chyrhaeddodd hwn restr fer Gwobr Wainwright 2016 a rhestr hir Gwobr Llyfr Cyntaf The Guardian. Roedd hefyd yn un o Lyfrau’r Flwyddyn y Telegraph. Enwyd Katharine yn un o sêr y dyfodol ym maes ysgrifennu ffeithiol gan yr Observer. Mae’n gyfrannwr cyson at New Review yr ObserverCaught by The River, ac mae’n dysgu cyrsiau ysgrifennu am lefydd yn gyson. Ar hyn o bryd mae hi’n golygu cyfrol o’r enw Women On Nature, sef detholiad o ysgrifennu gan fenywod am y byd naturiol, i Unbound.
www.unitedagents.co.uk/katharine-norbury
@kjnorbury

Malachy Tallack

Awdur a cherddor yw Malachy Tallack o Ynysoedd Shetland. Roedd ei lyfr cyntaf, Sixty Degrees North, yn archwilio'r gwledydd hynny y mae lledred 60 gogleddol yn pasio drwyddynt, a'r ymdeimlad o adref. Cafodd ei enwi fel Llyfr yr Wythnos BBC Radio 4 yn 2015. Llwyddodd ei ail gyhoeddiad, The Un-Discovered Islands, i gael ei enwi fel Llyfr Darluniadol y Flwyddyn yng Ngwobrau'r Edward Stanford Travel Writing 2016. Bydd nofel gyntaf Malachy, The Valley at the Centre of the World,  yn cael ei chyhoeddi eleni.

malachytallack.com / Twitter: @malachytallack

Darllenydd Gwadd

Dan Boothby

Magwyd Dan Boothby mewn comiwn yn Norfolk. Ar ôl astudio Arabeg ym Mhrifysgol Durham ac yn Syria yn L’Institut Français d’Études Arabes de Damas, ysgrifennodd lyfrau taith, a bu’n teithio’n helaeth gan hwylio dros 40,000 o filltiroedd ar gwch hwylio gludo pellter hir. Cyhoeddwyd ei gyfrol Island of Dreams: A Personal History of a Remarkable Place yn 2015 gan Picador, sef cofiant o’i amser ar ynys fechan yn yr Alban yn byw yng nghyn-gartref y naturiaethwr a’r awdur Gavin Maxwell. www.danboothby.weebly.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811