Ysgrifennu i Iachau

Gwe 12 Awst 2022 - Sul 14 Awst 2022
Tiwtoriaid / Damian Gorman & Patrick Jones
Ffi’r Cwrs / O £250 - £350 y pen
Genres / BarddoniaethFfeithiolFfuglenIechyd a Lles
Iaith / Saesneg

Yn ystod cyfnodau poenus neu anodd yn eu bywydau, bydd nifer o bobl yn troi at ysgrifennu i gael noddfa a chysur. Byddwn yn aml yn troi at weithiau pobl eraill ar adegau o’r fath, ond a allwn ni ddefnyddio ein hysgrifennu ein hunain i geisio llonyddwch? All ysgrifennu gynnig iachâd yn dilyn galar, colled, neu drychineb? Fel y dywedodd Mary Oliver, “Pwy bynnag wyt ti, a dim ots pa mor unig wyt ti, mae’r byd yn cynnig ei hun i dy ddychymyg”.

Penwythnos hamddenol, cefnogol fydd hwn, gyda gweithdai, darlleniadau a thrafodaethau’n cael eu defnyddio i edrych ar sut y gall ysgrifennu creadigol leddfu’r boen pan fydd angen geiriau arnom sy’n “ddigon cryf i helpu” (Giorgos Seferis). Mae’r cwrs yn addas i awduron pob math o genres, gan gynnwys barddoniaeth, rhyddiaith ac ysgrifennu ffeithiol; ac efallai yn fwy perthnasol nag erioed yn y cyfnod hwn o fyw drwy’r pandemig.

Tiwtoriaid

Damian Gorman

Awdur yw Damian Gorman sy’n hoff o annog pobl eraill i ysgrifennu. Mae’n fardd ac yn ddramodydd a anwyd ac a fagwyd yng Ngogledd Iwerddon; mae bellach yn byw yng Nghymru lle bu'n gweithio gydag awduron yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Ers canol y 1990au mae wedi gweithio gyda phobl o ardaloedd lle ceir gwrthdaro, fel Gogledd Iwerddon a’r Dwyrain Canol, gan ddefnyddio ysgrifennu fel modd i ddeall. Mae hefyd wedi hwyluso gweithdai ysgrifennu gyda nifer o grwpiau cymunedol a grwpiau iechyd meddwl. Mae ei waith, a’i wasanaeth i’r celfyddydau, wedi arwain at wobrau mor amrywiol â Gwobr Iwerddon Well ac MBE, a gwobrau Golden Harp a BAFTA. Ym mis Awst 2019, fe’i penodwyd yn Gymrawd i Gynllun Rhydychen dros Foeseg a Hawliau Dynol Byd-eang.

Patrick Jones

Bardd a dramodydd o’r Coed Duon yw Patrick Jones. Mae wedi gweithio’n helaeth gyda chymunedau a sefydliadau iechyd. Ar hyn o bryd, mae’n awdur preswyl gyda Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru, ac mae wedi gweithio hefyd gyda’r Forget Me Not Chorus, côr o bobl sy’n byw â dementia, ar brosiect i gofnodi caneuon anwylaf yr aelodau a’r straeon y tu ôl iddynt. Mae Patrick hefyd wedi gweithio gyda  Mind Cymru, y Samariaid, Cyngor Ffoaduriaid Cymru, Ysbyty Felindre, The Big Issue, a sawl corff arall ar brosiectau ysgrifennu amrywiol sy’n hybu iechyd a lles. Ei gyfrolau ddiweddaraf yw My Bright Shadow (Rough Trade Books, 2019), casgliad o gerddi sy’n trafod galar, bywyd a chariad, a Fuse/Fracture (Parthian Books, 2021).
www.patrick-jones.info/

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811