Ysgrifennu i’r Sgrin

Llu 3 Mehefin 2019 - Sad 8 Mehefin 2019
Tiwtor / Matthew Hall
Darllenydd Gwadd / Gert Thomas
Ffi’r Cwrs / O £550 - £675 y pen
Iaith / Saesneg

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno’r sgiliau sylfaenol o sut i greu a strwythuro straeon ar gyfer y sgrîn: sut i greu cymeriadau cymhleth cyflawn, sut i ysgrifennu deialog, a sut i gyfansoddi sgript ffilm sy’n gadael gofod i’r cyfarwyddwr a’r actorion. Byddwn yn edrych ar sut mae strwythurau ffilm yn wahanol i deledu, a sut i fynd ati i ysgrifennu drama hir. Byddwn yn dadansoddi penodau peilot ambell ffilm a rhaglen deledu yn fanwl ac yn archwilio sut yn union y mae stori’n cael ei hadeiladu. Byddwn yn croesawu sawl awdur gwadd, a bydd digon o dasgau ymarferol yn cael eu gosod fel y gallwch ddatblygu pecyn cymorth fydd yn eich galluogi i fwrw ymlaen â’r gwaith wedi i’r cwrs ddod i ben, a throi ysbrydoliaeth amrwd yn naratif byw.

Tiwtor

Matthew Hall

Matthew Hall

Nofelydd a sgriptiwr sgrîn o ganolbarth Cymru yw Matthew Hall. Ar ôl astudio’r gyfraith yn Rhydychen a gweithio fel bargyfreithiwr am sawl blwyddyn, penderfynodd geisio dilyn ei freuddwyd o fod yn awdur. Llwyddodd i ysgrifennu pennod o’r sioe deledu boblogaidd Kavanagh QC yn 27 oed. Yn fuan wedyn, fe’i gomisiynwyd i greu cyfres wreiddiol i Sianel 5, Wing and a Prayer, ac enillodd enwebiad BAFTA am ei gyfres gyntaf. Mewn gyrfa 20 mlynedd, mae Matthew wedi ysgrifennu dros 50 awr o ddrama teledu poblogaidd. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, The Coroner, gan Pan Macmillan yn 2009 ac fe’i enwebwyd ar gyfer y Crime Writer’s Association Gold Dagger yng nghategori’r nofel orau. Cyrhaeddodd ei bedwaredd nofel, The Flight (Pan Macmillan, 2012), restr fer y wobr honno yn ogystal. Cyhoeddir ei wythfed nofel, nofel drosedd o’r enw The Black Art of Killing, gan Penguin yn fuan yn 2019. Matthew yw awdur y ddramaddirgelwch Un Bore Mercher (Keeping Faith), a dorrodd record y BBC iPlayer ar ôl cael ei wylio dros 9.5 miliwn o weithiau. Bydd yr ail gyfres yn cael ei ffilmio yn hydref 2018.

 

 

Darllenydd Gwadd

Gert Thomas

Ar ôl 12 mlynedd fel peirianydd mecanyddol ac ar ôl gyrfa fer fel actor, mae Gert bellach yn gynhyrchydd ac yn awdur llawrydd. Ar ôl dechrau ei yrfa mewn dramau radio, yn gweithio ar gynyrchiadau yn cynnwys Station Road, drama ddyddiol ar gyfer BBC Radio Wales fu’n darlledu am bron i dair blynedd, symudodd i’r byd teledu. Bu’n gweithio fel cynhyrchydd cynorthwyol ar ddrama gomedi BBC 2 Cymru, Not Getting Any, â ysgrifenwyd gan Angharad Devonald. Mae wedi gweithio ar raglenni yn cynnwys Holby City, EastEnders, Waterloo Road, Casualty, Blue Murder, River City (Yr Alban), Ros Na Run (Iwerddon) a Phobol y Cwm. Bu’n fentor i wneuthurwyr ffilm newydd prosiect Made in Wales / It’s My Shout yn 2014, 2015 a 2016. Ar hyn o bryd mae’n gynhyrchydd cyfres i ddramau CBBC ac yn gweithio ar raglenni The Dumping Ground a 4 O’Clock Club.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811