Ysgrifennu Monolog

Sad 7 Mawrth 2020
Tiwtor / Aled Jones Williams
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Scriptio
Iaith / Cymraeg

11.00 am – 4.30 pm

Drwy ddefnyddio ei gynyrchiadau diweddaraf, Lleu Llaw Gyffes (Bara Caws) a Branwen (Theatr Genedlaethol Cymru) fel man cychwyn, bydd Aled Jones Williams yn arwain cwrs undydd fydd yn trin a thrafod y fonolog. Byddwn yn archwilio sut aed ati i drawsnewid y ddwy chwedl boblogaidd yma yn gynyrchiadau modern a pherthnasol, ac yn edrych ar beth sy’n gwneud monolog dda. Beth sydd ei angen er mwyn mynd ati i lunio a chreu delwedd sy’n gafael? Boed chi ond yn cychwyn chwarae â geiriau neu eisoes yn seiri crefftus, cewch arweiniad a chyngor ar y cwrs hwn gan un o ddramodwyr mwyaf cynhyrchiol Cymru. Byddwch yn gadael gyda syniadau newydd a’r technegau sydd eu hangen er mwyn meistroli’ch crefft.

Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs. Os yn teithio o bell, neu awydd aros dros nos: holwch ni am bris llety.

Tiwtor

Aled Jones Williams

Aled Jones Williams

Dramodydd, llenor a bardd yw Aled Jones Williams, a achosodd peth trafodaeth yn 2008 gyda’i ddrama Iesu! (Theatr Genedlaethol Cymru) gan iddo bortreadu Iesu fel menyw. Enillodd wobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1994, 1995 a 1996 am ei ddramâu, Dyn Llnau BogsPêl Goch a Cnawd. Mae ei nofelau Rhaid i Ti Fyned y Daith Honno Dy Hun (Pantycelyn, 2001), Ychydig Is Na’r Angylion (Gwasg y Bwthyn, 2006) ac Eneidiau (Carreg Gwalch, 2013) oll wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Yn 2002 enillodd Aled Goron Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi am ei bryddest, 'Awelon'.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811