Ysgrifennu am Newid Hinsawdd

Gwe 23 Mawrth 2018 - Sul 25 Mawrth 2018
Tiwtoriaid / David Thorpe & Emily Hinshelwood
Ffi’r Cwrs / O £220 - £295 y pen
Genres / FfeithiolNatur
Iaith / Saesneg

Ar y cwrs hwn byddwn yn arbrofi gydag amrywiaeth o ddulliau gwahanol o ysgrifennu am newid hinsawdd. Byddwn yn edrych ar sut y gallwn gyfleu ein ymateb emosiynol, defnyddio ymchwil gwyddonol, dychmygu sefyllfaoedd posib, a chynhyrchu straeon sy’n trafod y pwnc yn ystyrlon. Sut mae mynd ati i ddatgelu ac ysgrifennu am y cyswllt rhwng ein defnydd o danwydd ffosil a cholli cynefinoedd, bywyd a ffordd o fyw sy’n stori gyffredin eisoes mewn rhai mannau o’r byd? P’un ai rhyddiaith, barddoniaeth, neu ysgrifennu ffeithiol sy’n mynd â’ch bryd – byddwn yn trafod agweddau gwahanol newid hinsawdd, a’r effaith mae’n ei gael arnom ni a phobl ledled y blaned.

Tiwtoriaid

David Thorpe

David Thorpe yw awdur Stormteller, nofel i bobl ifainc am newid hinsawdd, ac mae wedi cyfrannu i’r flodeugerdd, Realistic Utopias. Mae wedi ysgrifennu a golygu comics Marvel, nofelau gwyddonias, sgriptiau teledu a ffilm, a nifer o erthyglau am fyw’n gynaliadwy, tai gwyrdd, ac ynni adnewyddadwy.
Bu’n Gyfarwyddwr Cyhoeddiadau yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen, yn olygydd newyddion i nifer o gylchgronau amgylcheddol a chynaliadwyedd, ac mae wedi tiwtora sawl cwrs ysgrifennu. Ef yw sefydlydd a noddwr The One Planet Council a The London Screenwriters Workshop.

Emily Hinshelwood

Bardd, dramodydd a thiwtor yw Emily Hinshelwood. Mae wedi golygu dwy flodeugerdd farddoniaeth ar thema newid hinsawdd, a chynhyrchu dramâu yn ymateb i’r thema. Bu’n awdur preswyl mewn sawl cynhadledd newid hinsawdd, a chyd-sefydlodd fferm wynt gydweithredol fwyaf yng Nghymru. Mae wedi bod yn arwain digwyddiadau a gweithdai celfyddydol a newid hinsawdd am nifer o flynyddoedd. Bu’n darlithio mewn anthropoleg a datblygu cynaliadwy ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae’n gyd-awdur ar yr adroddiad ymchwil a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Culture Shift – How Artists are Responding to Sustainability in Wales.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811