Nofelau Trosedd a Dirgelwch

Llu 18 Tachwedd 2019 - Gwe 22 Tachwedd 2019
Tiwtoriaid / Clare Mackintosh & Katherine Stansfield
Ffi’r Cwrs / O £550 y pen
Genre / Straeon ditectif
Iaith / Saesneg

Efallai eich bod chi wedi cwblhau drafft cyntaf eich nofel drosedd; efallai eich bod chi’n dal i ymrafael â’r plot. Y naill ffordd neu’r llall, dewch â’ch syniadau tywyll i awyrgylch hyfryd Tŷ Newydd. Bob bore byddwn yn edrych ar bwnc gwahanol, gyda sesiynau un-i-un a chyfle i roi pin ar bapur yn y prynhawniau. O greu heddweision sy’n argyhoeddi a mireinio’ch ‘drwgweithredwyr’, i ymchwilio i hanes a sefyllfaoedd cyfoes, hyd at greu sgwarnogod a fydd yn gyrru’r darllenwyr ar gyfeiliorn, bydd y cwrs hwn yn rhoi’r adnoddau y bydd eu hangen arnoch i ddatblygu eich gwaith ar y gweill ymhellach.

Tiwtoriaid

Clare Mackintosh

Mae Clare Mackintosh yn awdur sydd wedi cyrraedd rhestr gwerthwyr gorau’r Sunday Times. Treuliodd Clare ddeuddeg mlynedd gyda’r heddlu, gan gynnwys gweithio i’r CID, ond mae hi bellach yn awdur llawn amser. Nofel ddirgelwch gyntaf Clare, I Let You Go, oedd y llyfr a werthodd gyflymaf gan awdur trosedd newydd yn 2015, ac enillodd wobr Nofel Drosedd y Flwyddyn Theakstons Old Peculier, ynghyd â’r Cognac Prix du Polar am Nofel Ryngwladol y Flwyddyn. Cyrhaeddodd ei hail nofel, I See You (2016), frig rhestr gwerthwyr gorau’r Sunday Times gan aros yn y siartiau am dair wythnos ar ddeg. Roedd I Let You Go ac I See You ymhlith y llyfrau a ddewiswyd gan Glwb Llyfrau Richard & Judy, gan ennill pleidlais y darllenwyr ar y ddau achlysur. Caiff ei nofelau eu cyhoeddi gan Little, Brown a chaiff ei phedwaredd nofel ei chyhoeddi yn haf 2019.
www.claremackintosh.com

Katherine Stansfield

Magwyd Katherine Stansfield yng Nghernyw ac mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd. Hi yw awdures y gyfres drosedd hanesyddol Cornish Mysteries (Allison & Busby), straeon o’r 1840au sy’n cyfuno digwyddiadau go iawn, llên gwerin lleol a’r goruwchnaturiol. Cyhoeddwyd ei chyfrol ddiweddaraf yn y gyfres, The Mermaid’s Call, yn 2019. Hi hefyd yw hanner y bartneriaeth DK Fields, sy’n cyd-greu’r drioleg drosedd ffantasi, iasol, Tales of Fenest (Head of Zeus). Mae gwaith Katherine wedi ennill Gwobr Ffuglen Holyer an Gof ddwywaith, a chyrhaeddodd y rhestr fer am Wobr Hanesyddol Winston Graham. Mae hi’n dysgu cyrsiau ysgrifennu creadigol yn adran Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd, a hi hefyd yw Cymrawd y Gronfa Lenyddol Frenhinol yn y brifysgol. Mae hi’n Ddarlithydd Cyswllt ar gwrs MA newydd y Brifysgol Agored mewn Ysgrifennu Creadigol, yn Gymrawd Ysgrifennu i Brifysgol De Cymru, ac yn fentor i Llenyddiaeth Cymru.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811