Ysgrifennu Straeon Byrion

Sad 11 Mai 2019
Tiwtor / Manon Steffan Ros
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genres / Straeon ByrionYsgrifennu Creadigol
Iaith / Cymraeg

Ymunwch â Phrif Lenor Eisteddfod Caerdydd 2018 ar gyfer cwrs undydd cartrefol braf. Maen nhw’n dweud fod yna nofel neu stori yn llechu ym mhawb. Cewch ddysgu sut i fynd ati i ysgrifennu straeon byrion neu lên micro cofiadwy. Sut mae sicrhau ystyr ac emosiwn rhwng y llinellau? Sut mae cychwyn eich stori, ei chynllunio a’i datblygu, a’i gorffen? Dyma gyfle i brofi gwefr y stori fer mewn awyrgylch braf a fydd, gobeithio, yn eich sbarduno a’ch ysbrydoli i fynd ati i sgwennu, sgwennu a sgwennu.

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn am 11.00 am ac yn gorffen am 5.00 pm. Gweinir cinio ysgafn am 1.00 pm. Os ydych chi’n teithio o bell, mae modd aros yn Nhŷ Newydd ar y nos Sadwrn am ffi ychwanegol o £40.00.

Tiwtor

Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros

Ganed Manon Steffan Ros yn Rhiwlas, Dyffryn Ogwen. Gweithiodd fel actores i Gwmni'r Frân Wen a Chwmni Theatr Bara Caws, cyn gweithio fel awdur llawrydd. Enillodd fedal ddrama'r Eisteddfod Genedlaethol yn 2004 a 2005. Mae Manon wedi ysgrifennu’n helaeth ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Enillodd wobr Barn y Bobol Llyfr y Flwyddyn yn 2010 am Fel Aderyn, a'r categori ffuglen yn 2013 am Blasu. Enillodd Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 gyda’i chyfrol Llyfr Glas Nebo. Mae’n cyfrannu ysgrif wythnosol yng nghylchgrawn Golwg.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811