Ysgrifennu Straeon Byrion

Llu 23 Gorffennaf 2018 - Sad 28 Gorffennaf 2018
Tiwtoriaid / Cynan Jones. & Tyler Keevil
Darllenydd Gwadd / A.L. Kennedy
Ffi’r Cwrs / O £495 - £625 y pen
Genres / FfuglenStraeon Byrion
Iaith / Saesneg

Y straeon byrion gorau yw’r rheini a fydd yn cyniwair ym meddwl y darllenydd am gryn amser wedi’r darlleniad cyntaf. Mae straeon byrion yn rhoi rhyddid creadigol di-ben-draw i’r awdur, ond yn galw hefyd am ddisgyblaeth a chynildeb – gall llai olygu mwy. Byddwn yn edrych ar hanfodion ysgrifennu straeon da: dod o hyd i syniadau, plotio, strwythur y naratif, creu cymeriadau crwn, sut i olygu a sut i gloi. I gael ysbrydoliaeth, byddwn yn edrych ar waith rhai o’r awduron straeon byrion blaengar yn cynnwys Amy Hempel, Alice Munro, a Joyce Carol Oates. Erbyn diwedd yr wythnos byddwch chi’n ysgrifennu straeon sy’n bachu sylw eich darllenwyr o’r dechrau’n deg. Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdai boreol, rhai ymarferol a chreadigol, a sesiynau un-i-un gyda’r tiwtoriaid yn y prynhawniau, ynghyd ag amser hamdden i ganolbwyntio ar ysgrifennu. Bydd uchafbwynt y cwrs ar y noson olaf lle bydd cyfle i rannu darn o waith gyda’ch cyd-awduron a’r tiwtoriaid mewn awyrgylch hwyliog a chefnogol.

Tiwtoriaid

Cynan Jones.

Mae Cynan Jones yn awdur pum nofel, a’r rheini wedi’u cyhoeddi mewn dros 20 gwlad. Mae wedi cyrraedd rhestrau byrion a hirion gwobrau niferus, gan ennill gwobr ffuglen Llyfr y Flwyddyn, Gwobr Betty Trask, Gwobr Fiction Uncovered Jerwood, a Gwobr Stori Fer Genedlaethol y BBC. Mae ei straeon byrion wedi ymddangos mewn detholiadau amrywiol ac mewn cyfnodolion a chylchgronau gan gynnwys Granta a The New Yorker. Mae hefyd wedi sgriptio i gyfres ddrama drosedd Hinterland ac wedi creu casgliad o chwedlau i blant a straeon radio i’r BBC. Casgliad o ddwsin o straeon yw Stillicide (2019), ei waith diweddaraf, a hwnnw wedi’i gomisiynu gan BBC Radio 4 ac wedi’i gyhoeddi gan Granta. Mae Cynan yn Gymrawd Ysgrifennu i’r Gronfa Lenyddol Frenhinol ym Mhrifysgol Aberystwyth, a chafodd ei ethol yn ddiweddar yn Gymrawd i’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol. Mae Cynan yn un o fentoriaid Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru.
www.cynanjones.com/

Tyler Keevil

Yn Vancouver y magwyd Tyler Keevil a symudodd i Gymru pan oedd yng nghanol ei ugeiniau. Mae’n awdur chwe llyfr ac mae wedi ennill sawl gwobr am ei waith, yn fwyaf nodedig Gwobr Golygyddion Jeffrey E. Smith The Missouri Review, Gwobr Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn, a Gwobr Journey Ymddiriedolaeth Ysgrifenwyr Canada / McClelland & Stewart. Mae ei straeon arswyd wedi ymddangos yn y cylchgrawn ffuglen arswyd Leading Edge gan Black Static, ac yn On Spec, ymhlith eraill. Mae ei stori ‘The Herd’ wedi’i dewis fel opsiwn ar gyfer ei haddasu’n ffilm nodwedd. Ei nofel ddiweddaraf yw’r stori gyffro lenyddol, Your Still Beating Heart (Myriad Editions, 2020).

 

Darllenydd Gwadd

A.L. Kennedy

Mae A.L.Kennedy yn awdur ar 17 o lyfrau: 6 nofel lenyddol, 1 nofel ffuglen wyddonol, 7 casgliad o straeon byrion a 3 cyfrol ffeithiol. Y mae’n Gymrawd yng Nghymdeithas Frenhinol y Celfyddydau a’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol. Cafodd ei chynnwys ddwywaith ar restr Granta o Nofelwyr Ifanc Prydain. Mae ei rhyddiaith wedi’i chyhoeddi mewn nifer o ieithoedd, ac enillodd wobrau gan gynnwys Gwobr Llyfr Costa 2007 a Gwobr Gwladwriaeth Awstria am Lenyddiaeth Ryngwladol. Y mae hefyd yn ddramodydd i’r llwyfan, radio, teledu a ffilm. Y mae’n draethodydd ac yn darllen ei gwaith yn rheolaidd ar radio’r BBC ac yn ysgrifennu a pherfformio sioeau un person yn achlysurol. Y mae’n ysgrifennu ar gyfer nifer o gyhoeddiadau yn y DU a thu hwnt ac i The Guardian ar-lein.

www.a-l-kennedy.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811