Ysgrifennu am Gariad Cwîar

Mer 7 Chwefror 2024
Tiwtor / Rachel Dawson
Ffi’r Cwrs / O £14 y pen
Genres / BarddoniaethFfeithiolFfuglen
Iaith / Saesneg

6.00 – 7.30 pm

Yn y gweithdy aml-genre hwn, bydd yr awdur Rachel Dawson yn edrych ar wahanol dechnegau a syniadau ar gyfer ysgrifennu cariad, gan feddwl am feysydd fel deialog ac awyrgylch golygfa yn ogystal â ffyrdd o ysgrifennu am wahanol fathau o agosatrwydd. Bydd y cwrs yn cynnig gofod diogel a chefnogol i awduron newydd a phrofiadol ynghyd sy’n gweithio ar draws ffurfiau amrywiol.

Tiwtor

Rachel Dawson

Mae Rachel Dawson yn awdur Cymraeg hoyw, dosbarth gweithiol. Yn 2020, dyfarnwyd bwrsariaeth iddi gan Llenyddiaeth Cymru, a alluogodd iddi ysgrifennu ei nofel gyntaf, Neon Roses (Gwasg John Murray, 2023). Disgrifiwyd Neon Roses gan Sarah Waters fel, “stori gyda chalon fawr sy’n trafod y broses o ddod i adnabod eich hunain a gwrando ar eich calon, wedi’i osod ym Mhrydain yn y 1980au. Nofel dyner, rywiol, dyrchafol a llawn hwyl.” Ganed Rachel yn Abertawe ac mae wedi gwneud amrywiaeth o swyddi, gan gynnwys gwerthu rholiau selsig a vibrators (nid ar yr un pryd), a gwirfoddoli i AS. Mae hi bellach yn gweithio yn y trydydd sector ac yn byw gyda’i gwraig yng Nghaerdydd.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811