Blogiau Diweddar

17 Medi 2018 / ,
Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y...
23 Awst 2018 /
Diwrnod Agored Tŷ Newydd 2018 Dydd Sul 16 Medi, 10.30 am - 4.30 pm Dewch draw i'n gweld ni yn...
01 Awst 2018 / ,
Dewch draw i Ganolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog ar fore Llun neu bore Mawrth 20 / 21 Awst ar gyfer...
01 Awst 2018 /
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora 2019 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau....
17 Gor 2018
Yn ystod ein 28 mlynedd fel Canolfan Ysgrifennu, mae nifer o wynebau cyfarwydd wedi dychwelyd i Dŷ Newydd ar hyd...
10 Gor 2018 /
Mae Sgript i Lwyfan yn ei ôl eto eleni gyda hyd yn oed mwy o gyfleon a phrofiadau cyffrous i...
09 Gor 2018
Daeth Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru, Tŷ Newydd, i fodolaeth yn swyddogol yn 1990 gyda chwrs yng nghwmni Gillian Clarke a...
09 Gor 2018 /
Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am hynny’n union. Am y llyfrau gorau o’r goreuon dros y blynyddoedd y byddai...
Daeth y syniad am Y Tipi Olaf gan Bet Huws, a diolch iddi hi am hynny, ar ôl iddi hi...
25 Meh 2018 /
Cyhoeddi Rhaglen Gyrsiau’r Hydref yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd   Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru gyhoeddi rhaglen o gyrsiau undydd...
05 Meh 2018 /
Mae'n bryd rhannu un o ddanteithion melys Cegin Tony y mis hwn, felly dyma un o ffefrynnau’r swyddfa - cacen...
01 Meh 2018 /
Fel rhan o gynllun Llenyddiaeth er Iechyd a Lles a ariennir gan Gyngor Gwynedd, trefnodd Llenyddiaeth Cymru gyfres o weithdai...
1 2 3 19