Blogiau Diweddar

02 Tach 2018 /
Fy mhythefnos yn Nhŷ Newydd Mae Ceinwen Jones yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor sy’n astudio gradd yn y Gymraeg. Daeth...
17 Hyd 2018 / ,
Daeth y syniad am Y Tipi Olaf gan Bet Huws, a diolch iddi hi am hynny, ar ôl iddi hi...
09 Hyd 2018 / ,
Wyt ti ym mlwyddyn 5 neu 6? Wyt ti’n hoffi ‘sgwennu? Gwna gais i fod yn aelod o Sgwad ‘Sgwennu Gwynedd...
01 Hyd 2018 /
Mae Anita Myfanwy yn wyneb cyfarwydd iawn i ni yma yn Nhŷ Newydd. Mae'n mynychu nifer o gyrsiau ac yn...
17 Medi 2018 / ,
Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y...
06 Medi 2018
Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn cynnal cwrs arloesol i awduron a darlunwyr plant 3-7 oed...
05 Medi 2018 /
Ar fore braf o haf canol Awst daeth criw bywiog a hwyliog o blant (ac ambell fam a thaid) at...
23 Awst 2018 /
Diwrnod Agored Tŷ Newydd 2018 Dydd Sul 16 Medi, 10.30 am - 4.30 pm Dewch draw i'n gweld ni yn...
01 Awst 2018 / ,
Dewch draw i Ganolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog ar fore Llun neu bore Mawrth 20 / 21 Awst ar gyfer...
01 Awst 2018 /
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora 2019 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau....
17 Gor 2018
Yn ystod ein 28 mlynedd fel Canolfan Ysgrifennu, mae nifer o wynebau cyfarwydd wedi dychwelyd i Dŷ Newydd ar hyd...
1 2 3 21