Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Encil y Nadolig
Llu 03 Rhag - Sad 08 Rhag 2018
Tiwtor / Siôn Corn
Gweld Manylion
Rhyddiaith: Cychwyn Arni
Sad 23 Chw 2019
Tiwtor / Guto Dafydd
Gweld Manylion
Rhyddiaith: Dal Ati
Sad 02 Maw 2019
Tiwtor / Angharad Price
Gweld Manylion
Ysgrifennu ar gyfer Plant a Phobl Ifanc
Sad 09 Maw 2019
Tiwtor / Bethan Gwanas
Gweld Manylion
Dosbarth Meistr Barddoniaeth y Gwanwyn
Llu 11 Maw - Sad 16 Maw 2019
Tiwtoriaid / Gillian Clarke, Maura Dooley
Darllenydd Gwadd / Zaffar Kunial
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Huw Aaron

  Cartwnydd a darlunydd yw Huw Aaron, ac mae ei waith wedi ymddangos yn Private EyeThe Spectator a Reader’s Digest ac mae wedi darlunio, ac ysgrifennu, sawl llyfr i Penguin, Oxford University Press, Gomer, Firefly a’r Y LolfaEf yw creawdwr y comic Cymraeg, Mellten. Mae unrhyw amser hamdden sydd gan Huw tu hwnt i’w waith darlunio yn cael ei dreulio yn…darlunio, gyda’i ferched.
  @huwaaron

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Ifan Morgan Jones

  Mae Ifan Morgan Jones yn ddarlithydd mewn Newyddiaduraeth yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor. Bu’n ddirprwy olygydd ar gylchgrawn Golwg ac yn olygydd gwefan newyddion Golwg 360. Enillodd ei nofel Igam Ogam Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2008. Ef yw sefydlydd Nation.Cymru, gwefan newyddion Gymreig annibynnol newydd sydd yn ceisio llenwi bwlch o ran darpariaeth newyddion di-duedd yng Nghymru.

  Darllen Mwy

Ein Blog

02 Tach 2018 /
Fy mhythefnos yn Nhŷ Newydd Mae Ceinwen Jones yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor sy’n astudio gradd yn y Gymraeg. Daeth i Dŷ Newydd am...