Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Creu Nofel


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtoriaid / Alys Conran, Louis de Bernières
Gweld Manylion
Cwrs Penwythnos Byr: Sgriptio ac Addasu
Sad 29 Medi - Sul 30 Medi 2018
Tiwtoriaid / Fflur Dafydd, Gwyneth Glyn
Gweld Manylion
Ysgrifennu i Blant
Llu 01 Hyd - Sad 06 Hyd 2018
Tiwtoriaid / Eloise Williams, Malachy Doyle
Darllenydd Gwadd / Huw Aaron
Gweld Manylion
Cwrs Undydd: Blas ar y Gynghanedd
Sad 06 Hyd 2018
Tiwtor / Karen Owen
Gweld Manylion
Barddoniaeth a Chaneuon


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtoriaid / Brian Briggs, Paul Henry
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Huw Aaron

  Cartwnydd a darlunydd yw Huw Aaron, ac mae ei waith wedi ymddangos yn Private EyeThe Spectator a Reader’s Digest ac mae wedi darlunio, ac ysgrifennu, sawl llyfr i Penguin, Oxford University Press, Gomer, Firefly a’r Y LolfaEf yw creawdwr y comic Cymraeg, Mellten. Mae unrhyw amser hamdden sydd gan Huw tu hwnt i’w waith darlunio yn cael ei dreulio yn…darlunio, gyda’i ferched.
  @huwaaron

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Ifan Morgan Jones

  Mae Ifan Morgan Jones yn ddarlithydd mewn Newyddiaduraeth yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor. Bu’n ddirprwy olygydd ar gylchgrawn Golwg ac yn olygydd gwefan newyddion Golwg 360. Enillodd ei nofel Igam Ogam Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2008. Ef yw sefydlydd Nation.Cymru, gwefan newyddion Gymreig annibynnol newydd sydd yn ceisio llenwi bwlch o ran darpariaeth newyddion di-duedd yng Nghymru.

  Darllen Mwy

Ein Blog

17 Medi 2018 / ,
Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y Gymraeg, yw enillydd Tlws...
06 Medi 2018
Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn cynnal cwrs arloesol i awduron a darlunwyr plant 3-7 oed ar y cyd â...