Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Ysgrifennu ar gyfer Plant
Sad 30 Medi 2023
Tiwtor / Casia Wiliam
Gweld Manylion
Y Llais a’r Lleisiau
Llu 2 Hydref 2023 - Gwe 6 Hydref 2023
Tiwtoriaid / Clare Pollard, Owen Sheers
Darllenydd Gwadd / Sabrina Mahfouz
Gweld Manylion
Ysgrifennu Nofel
Sad 7 Hydref 2023
Tiwtor / Llŷr Titus
Gweld Manylion
Y Tro yng Nghynffon Ysgrifennu Trosedd
Llu 9 Hydref 2023 - Gwe 13 Hydref 2023
Tiwtoriaid / Alis Hawkins, Katherine Stansfield
Darllenydd Gwadd / Vaseem Khan
Gweld Manylion
Ysgrifennu Barddoniaeth
Sad 14 Hydref 2023
Tiwtor / Elinor Wyn Reynolds
Gweld Manylion

Ein Blog

Llu 17 Gorffennaf 2023
Ymunodd Romy â ni yma yn Nhŷ Newydd ar gwrs penwythnos o Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr Cymraeg ar ddechrau mis Gorffennaf gyda’r tiwtoriaid Bethan...
Mer 25 Ionawr 2023 /
Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru gyhoeddi rhaglen newydd o gyrsiau ysgrifennu creadigol yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ar gyfer 2023. Mae dros 60 o...