Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Rhyddiaith: Mireinio eich Gwaith
Sad 13 Ebrill 2019
Tiwtor / Manon Rhys
Gweld Manylion
Ysgrifennu Cerddi
Sad 27 Ebrill 2019
Tiwtor / Ifor ap Glyn
Gweld Manylion
Encil y Gwanwyn


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtor / Cathryn Summerhayes
Gweld Manylion
Ysgrifennu Straeon Byrion


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtor / Manon Steffan Ros
Gweld Manylion
Cwrs Cynganeddu
Llu 13 Mai 2019 - Gwe 17 Mai 2019
Tiwtoriaid / Karen Owen, Peredur Lynch
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Peredur Lynch

  Peredur Lynch oedd yr ieuengaf erioed i gipio cadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Maesteg yn 1979. Bu’n gyfranogwr amlwg yn ymrysonau’r Babell Lên yn y degawdau a ddilynodd, cyn ymroi i’w yrfa academaidd lle daeth yn awdurdod ar y traddodiad barddol Canoloesol, ac yn ddarlithydd huawdl a phoblogaidd wrth dderbyn cadair Athro yn yr Ysgol Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Yn 2017 cyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Caeth a Rhydd (Gwasg Carreg Gwalch) a lwyddodd i gipio Gwobr Barn y Bobl golwg360 yng Ngwobr Llyfr y Flwyddyn 2018.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Sarah Reynolds

  Daw Sarah Reynolds o Surrey yn wreiddiol, ond mae wedi ymgartrefu yng Nghymru ers 2009 ac wedi meistroli’r Gymraeg. Bu’n gweithio ym myd teledu am rai blynyddoedd. Enillodd gystadleuaeth stori fer Rhys Davies yn 2014, ac yn ddiweddar, derbyniodd radd MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Abertawe. Yn 2016 cyrhaeddodd Sarah rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni ac yn yr un flwyddyn cyhoeddodd nofel, Dysgu Byw (Gomer) sydd yn trafod hynt a helynt dosbarth nos o ddysgwyr y Gymraeg. Yn 2018 cyhoeddodd Sarah ei hail nofel, Cyffesion Saesnes yng Nghymru (Atebol), fel rhan o gyfres llyfrau Amdani i ddysgwyr. Mae Sarah yn dysgu Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth lle mae hi’n astudio ar gyfer doethuriaeth.

  Darllen Mwy

Ein Blog

Gwe 8 Mawrth 2019 /
Daeth y cyhoeddiad mai enillydd Cystadleuaeth Farddoniaeth Celfyddydau Anabledd Cymru 2019 yw Denni Turp, gyda’i cherdd, ‘Triawd y Gorffennol: above Braich Quarry’. Y thema...
Heddiw, dydd Gwener 8 Chwefror 2019, yw #DyddMiwsigCymru. Mae’r diwrnod yn dathlu pob math o gerddoriaeth Cymraeg ac mae’n hawdd ymuno yn yr hwyl a...