Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Cwrs Blasu Digidol: Cynganeddu i Ddechreuwyr
Gwe 11 Chwefror 2022
Tiwtor / Osian Owen
Gweld Manylion
Cwrs Blasu Digidol: Syniadau am Gerddi
Gwe 18 Chwefror 2022
Tiwtor / Matthew Haigh
Gweld Manylion
Cwrs Blasu Digidol: Cychwyn eich nofel gyntaf
Gwe 25 Chwefror 2022
Tiwtor / Hammad Rind
Gweld Manylion
Cwrs Blasu Digidol: Ysgrifennu am Natur a’r Argyfwng Hinsawdd
Gwe 4 Mawrth 2022
Tiwtor / Grug Muse
Gweld Manylion
Cwrs Blasu Digidol: Barddoniaeth a Gwyddoniaeth
Gwe 11 Mawrth 2022
Tiwtor / Rosalind Hudis
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Theresa Lola

  Bardd a hwylusydd o Nigeria yw Theresa Lola, a symudodd i Brydain yn ei harddegau. Hi yw’r Young People’s Laureate for London ar hyn o bryd. Mae’n un o gyn-aelodau rhaglen Beirdd Ifanc y Barbican, ac roedd yn gyd-enillydd Gwobr Farddoniaeth Affricanaidd Ryngwladol Brunel 2018. Fis Ebrill 2018, fe’i comisiynwyd gan Swyddfa Maer Llundain i greu cerdd ar achlysur dadorchuddio cerflun Millicent Fawcett yn Parliament Square, a darllenodd y gerdd hon yn y seremoni. Mae hi wedi hwyluso gweithdai barddoniaeth ym Mhrifysgol St Mary’s, ynghyd ag mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, In Search of Equilibrium (Nine Arches Press, 2019) wedi cael ei ddisgrifio fel “moliant godidog i fywyd a’i glwyfau”.
  www.theresalola.com

  Darllen Mwy
 • Eloise Williams

  Eloise Williams yw’r Children’s Laureate Wales cyntaf erioed. Mae hi wedi cyhoeddi tair nofel i blant a phobl ifanc gyda Firefly Press: ei nofel gyntaf Elen’s Island (2015), sy’n stori hud a lledrith i blant 7-9 oed; ei stori gyffro hanesyddol Gaslight (2017) a gafodd ei chreu gyda chymorth Ysgoloriaeth Awdur Newydd Llenyddiaeth Cymru ac a enillodd Wobr Llyfr Pobl Ifanc y Flwyddyn y Wales Arts Review yn 2017; a Seaglass (2018), stori ysbryd iasol wedi’i lleoli ar arfordir gorllewin Cymru a cyhoeddodd Wilde ym mis Mai eleni. Ar ôl gweithio fel actores broffesiynol am ddegawd a mwy, graddiodd Eloise gyda gradd meistr mewn Ysgrifennu Creadigol ac Ysgrifennu i’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi wedi gweithio gyda phobl ifanc ledled y Deyrnas Unedig ers dros ugain mlynedd, yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol, drama ac adrodd straeon.
  www.eloisewilliams.com

  Darllen Mwy

Ein Blog

Llu 22 Tachwedd 2021 / ,
Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru gyhoeddi rhaglen newydd sbon o gyrsiau blasu Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd i’ch ysbrydoli dros fisoedd y gaeaf. Bydd ein...
Gwe 28 Mai 2021
Diweddariad am Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd 28 Mai 2021 Mae Bwthyn Encil Awduron Nant ar safle Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd nawr ar agor, ac...