Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Rhyddiaith: Cychwyn Arni
Sad 23rd Chwefror 2019
Tiwtor / Guto Dafydd
Gweld Manylion
Rhyddiaith: Dal Ati
Sad 2nd Mawrth 2019
Tiwtor / Angharad Price
Gweld Manylion
Ysgrifennu ar gyfer Plant a Phobl Ifanc
Sad 9th Mawrth 2019
Tiwtor / Bethan Gwanas
Gweld Manylion
Dosbarth Meistr Barddoniaeth y Gwanwyn
Llu 11th Mawrth 2019 - Sad 16th Mawrth 2019
Tiwtoriaid / Gillian Clarke, Maura Dooley
Darllenydd Gwadd / Zaffar Kunial
Gweld Manylion
Rhyddiaith: Mireinio eich Gwaith
Sad 13th Ebrill 2019
Tiwtor / Manon Rhys
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Peredur Lynch

  Peredur Lynch oedd yr ieuengaf erioed i gipio cadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Maesteg yn 1979. Bu’n gyfranogwr amlwg yn ymrysonau’r Babell Lên yn y degawdau a ddilynodd, cyn ymroi i’w yrfa academaidd lle daeth yn awdurdod ar y traddodiad barddol Canoloesol, ac yn ddarlithydd huawdl a phoblogaidd wrth dderbyn cadair Athro yn yr Ysgol Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Yn 2017 cyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Caeth a Rhydd (Gwasg Carreg Gwalch) a lwyddodd i gipio Gwobr Barn y Bobl golwg360 yng Ngwobr Llyfr y Flwyddyn 2018.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Paul Henry

  Drwy gyfansoddi caneuon y dechreuodd Paul Henry farddoni. Mae’n awdur deg o gasgliadau barddoniaeth, ac fe aeth ar daith o amgylch gwyliau’r Deyrnas Unedig yn 2018 yn perfformio fersiwn o The Glass Aisle (Seren, 2018), sef ei gyfrol ddiweddaraf, a’r perfformiadau hynny’n cynnwys caneuon a gyd-gyfansoddwyd â Brian Briggs. Mae’n diwtor ysgrifennu creadigol poblogaidd a ddisgrifiwyd gan U.A. Fanthorpe fel “bardd y beirdd” sy’n cyfuno “synnwyr o gerddoriaeth geiriau â dychymyg dyfeisgar di-ball”. Mae wedi darllen a pherfformio’i waith mewn gwyliau yn Ewrop, yr UDA ac Asia; mae’i ganeuon wedi’u chwarae ar BBC Radio 2 a BBC Radio 6; a bu hefyd yn cyflwyno rhaglenni i BBC Radio Wales, BBC Radio 3 a BBC Radio 4.

  Darllen Mwy

Ein Blog

Llu 14th Ionawr 2019 / ,
Ddydd Gwener 25 Ionawr, ar ddydd Santes Dwynwen, bydd Llenyddiaeth Cymru yn darparu gwasanaeth llatai i 50 o gariadon Cymru a thu hwnt, a...
Mer 9th Ionawr 2019 / ,
Y tymor hwn, yn ychwanegol i’n rhaglen gyrsiau undydd arferol, bydd cyfres o gyrsiau yn benodol ar gyfer ysgrifennu rhyddiaith ar gyfer cystadlaethau’r Eisteddfod....