Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr Cymraeg
Gwe 22 Tachwedd 2019 - Sul 24 Tachwedd 2019
Tiwtoriaid / Bethan Gwanas, Sarah Reynolds
Gweld Manylion
Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Sad 22 Chwefror 2020
Tiwtor / Angharad Tomos
Gweld Manylion
Ysgrifennu Monolog
Sad 7 Mawrth 2020
Tiwtor / Aled Jones Williams
Gweld Manylion
Encil y Gwanwyn: Cyngor gan Asiant Llenyddol
Llu 16 Mawrth 2020 - Sad 21 Mawrth 2020
Darllenydd Gwadd / Jenny Hewson
Gweld Manylion
Cynganeddu i Leisiau Newydd
Sad 4 Ebrill 2020
Tiwtoriaid / Mererid Hopwood, Karen Owen
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Mike Parker

  Mae Mike Parker yn awdur dros ddwsin o lyfrau, o lyfrau taith fel y pump argraffiad cyntaf o’r Rough Guide to Wales (Rough Guides, 2000) i naratifau poblogaidd am lefydd, gwleidyddiaeth, hanes a hunaniaeth. Yn eu plith mae’r gwerthwr gorau Map Addict (Collins, 2009) a’r dilyniant The Wild Rover (Collins, 2011). Mae ei gyfrol gwlt ddadleuol, Neighbours from Hell? (Y Lolfa, 2007), yn trin a thrafod agweddau’r Saeson at Gymru, pwnc sy’n agos at ei galon, gan i Mike gael ei fagu yn Swydd Gaerwrangon cyn symud i Gymru yn y flwyddyn 2000. Mae ei gyfrol ddiweddaraf, On The Red Hill (William Heinemann, 2019) yn darlunio tirwedd canolbarth Cymru mewn ffordd dra angerddol, a hynny wrth chwilio am y ‘queer’ gwledig.

 • Cip ar Diwtor

  Sarah Reynolds

  Daw Sarah Reynolds o Surrey yn wreiddiol, ond mae wedi ymgartrefu yng Nghymru ers 2009 ac wedi meistroli’r Gymraeg. Bu’n gweithio ym myd teledu am rai blynyddoedd. Enillodd gystadleuaeth stori fer Rhys Davies yn 2014, ac yn ddiweddar, derbyniodd radd MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Abertawe. Yn 2016 cyrhaeddodd Sarah rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni ac yn yr un flwyddyn cyhoeddodd nofel, Dysgu Byw (Gomer) sydd yn trafod hynt a helynt dosbarth nos o ddysgwyr y Gymraeg. Yn 2018 cyhoeddodd Sarah ei hail nofel, Cyffesion Saesnes yng Nghymru (Atebol), fel rhan o gyfres llyfrau Amdani i ddysgwyr. Mae Sarah yn dysgu Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth lle mae hi’n astudio ar gyfer doethuriaeth.

  Darllen Mwy

Ein Blog

Maw 5 Tachwedd 2019 /
Cyrhaeddodd un ar ddeg o blant brwdfrydig Dŷ Newydd ar fore Sul 3 Tachwedd  yn barod i ysgrifennu gyda Rhys Iorwerth. Daeth Swyn, Elliw,...
Gwe 25 Hydref 2019 /
Dros 60 o awduron o Gymru a thu hwnt yn dod i rannu eu harbenigedd yn y ganolfan genedlaethol     Mae’n bleser gan...