Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
(Ail)adrodd Straeon Traddodiadol: Chwedlau a Straeon Tylwyth Teg


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtoriaid / Catherine Fisher, Dimitra Fimi
Gweld Manylion
Ysgrifennu Straeon Byrion
Llu 23 Gorf - Sad 28 Gorf 2018
Tiwtoriaid / Cynan Jones., Tyler Keevil
Darllenydd Gwadd / A.L. Kennedy
Gweld Manylion
Encil yr Haf


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtor / Julia Forster
Gweld Manylion
Straeon Ditectif: Tro yn y Gynffon
Llu 13 Aws - Sad 18 Aws 2018
Tiwtoriaid / Belinda Bauer, Jasper Fforde
Gweld Manylion
Barddoniaeth: Ysgrifennu am Fywyd


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtoriaid / Lemn Sissay, Sophie McKeand
Darllenydd Gwadd / Zoë Skoulding
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Laura Karadog

  Mae Laura Karadog yn ymarfer yoga ers ei harddegau ac yn dysgu ers 2005. Heb lynu at unrhyw draddodiad penodol, bydd arddull dysgu Laura yn addasu i gwrdd ag anghenion corfforol, meddyliol ac emosiynol yr unigolyn. Mae popeth mae Laura yn ei ddysgu wedi ei wreiddio yn ei hymarfer a’i phrofiad personol o yoga.
  www.laurakaradog.com

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Alys Conran

  Alys Conran yw awdur Pigeon (Parthian Books, 2016), y nofel gyntaf i’w chyhoeddi yn y Gymraeg a’r Saesneg ar yr un pryd. Cyrrhaeddodd PidgeonRhestr Fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, ac mae ei ffuglen wedi ymddangos yn y Bristol Short Story Prize, y Manchester Fiction Prize a’r Bath Short Story Award. Mae ar hyn o bryd, gyda chymorth ysgoloriaeth, yn gweithio ar ail nofel am etifeddiaeth y Raj ym mywyd cyfoes Prydain. Mae’n cyhoeddi barddoniaeth, gwaith ffeithiol-greadigol, traethodau creadigol a chyfieithiadau llenyddol.
  www.alysconran.com

  Darllen Mwy

Ein Blog

17 Gorf 2018
Yn ystod ein 28 mlynedd fel Canolfan Ysgrifennu, mae nifer o wynebau cyfarwydd wedi dychwelyd i Dŷ Newydd ar hyd y blynyddoedd. Un o’r...
10 Gorf 2018 /
Mae Sgript i Lwyfan yn ei ôl eto eleni gyda hyd yn oed mwy o gyfleon a phrofiadau cyffrous i bobl ifanc.   Oes...