Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Sgwad ‘Sgwennu Tŷ Newydd #3
Sul 2 Chwefror 2020
Gweld Manylion
Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Sad 22 Chwefror 2020
Tiwtor / Angharad Tomos
Gweld Manylion
Ysgrifennu Monolog
Sad 7 Mawrth 2020
Tiwtor / Aled Jones Williams
Gweld Manylion
Encil y Gwanwyn: Cyngor gan Asiant Llenyddol
Llu 16 Mawrth 2020 - Sad 21 Mawrth 2020
Darllenydd Gwadd / Jenny Hewson
Gweld Manylion
Cynganeddu i Leisiau Newydd
Sad 4 Ebrill 2020
Tiwtoriaid / Mererid Hopwood, Karen Owen
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Rhiannon Ifans

  Yn wreiddiol o’r Gaerwen ar Ynys Môn, mae Rhiannon Ifans byw ers blynyddoedd lawer ym Mhenrhyn-coch yn ardal Aberystwyth. Mae’n arbenigo ar lenyddiaeth ganoloesol ac astudiaethau gwerin. Yn 1980 cyhoeddodd gyda’i gŵr, Dafydd, ddiweddariad o chwedlau’r Mabinogion. Enillodd wobr Tir na n-Og yn 2000 am ei chyfrol Chwedlau o’r Gwledydd Celtaidd ac am yr eildro yn 2003 am ei chyfrol Dewi Sant; cyrhaeddodd Owain Glyndŵr: Tywysog Cymru restr fer Gwobr Tir na n-Og yn 2001. Yn 2019 enillodd Fedal Ryddiaith Eisteddfod Sir Conwy am ei nofel Ingrid, nofel sydd wedi’i lleoli yn ninas Stuttgart yn yr Almaen ac sy’n adrodd stori dynes gyfareddol sy’n araf golli ei meddwl. Cyhoeddir ei llyfrau gan Y Lolfa.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Aled Jones Williams

  Dramodydd, llenor a bardd yw Aled Jones Williams, a achosodd peth trafodaeth yn 2008 gyda’i ddrama Iesu! (Theatr Genedlaethol Cymru) gan iddo bortreadu Iesu fel menyw. Enillodd wobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1994, 1995 a 1996 am ei ddramâu, Dyn Llnau BogsPêl Goch a Cnawd. Mae ei nofelau Rhaid i Ti Fyned y Daith Honno Dy Hun (Pantycelyn, 2001), Ychydig Is Na’r Angylion (Gwasg y Bwthyn, 2006) ac Eneidiau (Carreg Gwalch, 2013) oll wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Yn 2002 enillodd Aled Goron Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi am ei bryddest, ‘Awelon’.

  Darllen Mwy

Ein Blog

Maw 19 Tachwedd 2019 / ,
Ariennir y prosiect hwn gyda grant drwy garedigrwydd The Darkley Trust Mae Canolfan Lôn Abaty yn ganolfan gymunedol sy’n darparu adnoddau a gwybodaeth iechyd...
Maw 5 Tachwedd 2019 /
Cyrhaeddodd un ar ddeg o blant brwdfrydig Dŷ Newydd ar fore Sul 3 Tachwedd  yn barod i ysgrifennu gyda Rhys Iorwerth. Daeth Swyn, Elliw,...