Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtor / Angharad Tomos
Gweld Manylion
Ysgrifennu Monolog


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtor / Aled Jones Williams
Gweld Manylion
Encil y Gwanwyn: Cyngor gan Gyhoeddwr
Llu 16 Mawrth 2020 - Sad 21 Mawrth 2020
Gweld Manylion
Cynganeddu i Leisiau Newydd
Sad 4 Ebrill 2020
Tiwtoriaid / Mererid Hopwood, Karen Owen
Gweld Manylion
Ysgrifennu am fwyd a bywyd gwyllt
Sad 18 Ebrill 2020
Tiwtor / Siân Melangell Dafydd
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Siân Melangell Dafydd

  Magwyd Siân Melangell Dafydd ar droed y Berwyn, lle mae wedi dychwelyd er iddi fyw a gweithio yn yr Eidal mewn orielau, ac yn Ffrainc ym Mhrifysgol America, Paris. Siân yw awdur Y Trydydd Peth (Gwasg Gomer, 2009), enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod 2009 a chyd-olygydd olaf y cylchgrawn llenyddol eiconig, Taliesin. Mae’n gweithio’n ddiwyd â beirdd o’r India ac ar ymchwil doethuriaeth yn defnyddio yoga ac ysgrifennu fel ymarferion cyfochrog creadigol. Bydd ei nofel, Filò (Gwasg Gomer) yn cael ei chyhoeddi yng ngaeaf 2019.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Ifan Morgan Jones

  Mae Ifan Morgan Jones yn ddarlithydd mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n ddirprwy olygydd ar gylchgrawn Golwg ac yn olygydd gwefan newyddion golwg360. Enillodd ei nofel Igam Ogam Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008. Cyhoeddodd ei nofel ffantasiol, Dadeni, yn 2017 a’r nofel agerstalwm (steampunk) gyntaf yn y Gymraeg, Babel, yn 2019. Cyhoeddir ei nofelau oll gan Y Lolfa. Bu’n feirniad ar gystadlaethau llên ffantasi yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac ef yw sefydlydd Nation.Cymru, gwefan newyddion Gymreig annibynnol newydd sydd yn ceisio llenwi bwlch o ran darpariaeth newyddion di-duedd yng Nghymru.

  Darllen Mwy

Ein Blog

Iau 13 Chwefror 2020 /
Dydd Sul, 2 Chwefror daeth criw o bobl ifanc brwdfrydig i lyfrgell Tŷ Newydd i gasglu ynghyd syniadau i’w rhoi yn eu hysgrifennu. Casia...
Mer 29 Ionawr 2020 /
Mae Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru yn falch o gael cyhoeddi enwau’r unigolion sydd wedi ennill lle ar Gwrs Ysgrifennu i Oedolion Ifanc...