Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Sgwad Sgwennu Tŷ Newydd #1
Sul 22 Medi 2019
Tiwtor / Bardd Plant Cymru, Gruffudd Owen
Gweld Manylion
Cyfleu’r Gwir mewn Cerddi
Llu 23 Medi 2019 - Sad 28 Medi 2019
Tiwtoriaid / Inua Ellams, Pascale Petit
Darllenydd Gwadd / Jay Bernard
Gweld Manylion
Ysgrifennu am Fywyd


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtoriaid / Helen Jukes, Paul Kingsnorth
Darllenydd Gwadd / Neil Ansell
Gweld Manylion
Dechrau o’r Dechrau: Y Nofel
Sad 12 Hydref 2019
Tiwtor / Llwyd Owen
Gweld Manylion
Ysgrifennu i Iacháu
Llu 14 Hydref 2019 - Gwe 18 Hydref 2019
Tiwtor / Victoria Field
Darllenwyr Gwadd / Rachel Kelly, Y Poetry Exchange
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Llwyd Owen

  Awdur a chyfieithydd yw Llwyd Owen. Cyhoeddodd ei nofel gyntaf, Ffawd Cywilydd a Chelwyddau, yn 2006. Mae wedi cyhoeddi’n gyson ers hynny ac mae’i nofelau’n cynnwys Ffydd Gobaith Cariad (2006), Yr Ergyd Olaf (2007), Mr Blaidd (2009), Un Ddinas Dau Fyd (2011), Heulfan (2012), The Last Hit (2013), Y Ddyled (2014) a Taffia (2016).

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Sarah Reynolds

  Daw Sarah Reynolds o Surrey yn wreiddiol, ond mae wedi ymgartrefu yng Nghymru ers 2009 ac wedi meistroli’r Gymraeg. Bu’n gweithio ym myd teledu am rai blynyddoedd. Enillodd gystadleuaeth stori fer Rhys Davies yn 2014, ac yn ddiweddar, derbyniodd radd MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Abertawe. Yn 2016 cyrhaeddodd Sarah rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni ac yn yr un flwyddyn cyhoeddodd nofel, Dysgu Byw (Gomer) sydd yn trafod hynt a helynt dosbarth nos o ddysgwyr y Gymraeg. Yn 2018 cyhoeddodd Sarah ei hail nofel, Cyffesion Saesnes yng Nghymru (Atebol), fel rhan o gyfres llyfrau Amdani i ddysgwyr. Mae Sarah yn dysgu Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth lle mae hi’n astudio ar gyfer doethuriaeth.

  Darllen Mwy

Ein Blog

Mer 5 Mehefin 2019 / , ,
Bydd yr awduron a ddaeth i’r brig ym mhrif gystadlaethau llenyddiaeth Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 yn cael datblygu eu sgiliau ysgrifennu...
Bydd dau fardd ifanc yn derbyn nawdd gan Gronfa Gerallt eleni i fynychu Cwrs Cynganeddu preswyl Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Mae Llenyddiaeth Cymru eisoes...