Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Cwrs Blasu Digidol: Cychwyn neu Ail-gychwyn eich Nofel
Gwe 14 Awst 2020
Tiwtor / Mari Emlyn
Gweld Manylion
Cwrs Blasu Digidol: Ysgrifennu am y Cyfarwydd


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtor / Mike Parker
Gweld Manylion
Cwrs Blasu Digidol: Ystumio’r Soned
Gwe 4 Medi 2020
Tiwtor / Iestyn Tyne
Gweld Manylion
Cwrs Blasu Digidol: Cychwyn Ysgrifennu: Cyngor i Awduron newydd


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtor / Catherine Johnson
Gweld Manylion
Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr Cymraeg
Sad 12 Medi 2020
Tiwtor / Mared Lewis
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

  • Mared Lewis

    Mae Mared Lewis yn awdur llawrydd, a’i nofel ddiweddaraf i oedolion yw Treheli (Y Lolfa, 2019). Mae hi hefyd wedi cyhoeddi nofelau i ddysgwyr fel rhan o gyfres Amdani, yn cynnwys Llwybrau Cul (Gomer, 2018) a hi hefyd yw awdur Fi a Mr Huws (Y Lolfa, 2017). Yn ogystal ag ysgrifennu, mae Mared hefyd yn diwtor Cymraeg i Oedolion, ac yn cynnal sesiynau ysgrifennu creadigol i oedolion yn bennaf. Mae’n byw ar Ynys Môn gyda’i gŵr ac yn fam i ddau fab sydd bellach yn fyfyrwyr. Yn ei hamser hamdden, mae hi’n mwynhau cadw’n heini, Pilates ac ymweld â’r theatr.

    Darllen Mwy

Ein Blog

Llu 3 Awst 2020 / , ,
Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru a Barddas gyhoeddi cyfres o wersi cynganeddu digidol ar gyfer haf 2020, dan ofal Y Prifardd Aneirin Karadog. Wedi’r...
Gwe 10 Gorffennaf 2020
Pleser i Llenyddiaeth Cymru oedd cael noddi cystadleuaeth ysgrifennu creadigol Celfyddydau Anabledd Cymru eleni drwy gynnig taleb o £200 i’w wario ar unrhyw gwrs...