Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy
Heb ddarganfod cyrsiau…

Dan y Chwyddwydr

 • Theresa Lola

  Bardd a hwylusydd o Nigeria yw Theresa Lola, a symudodd i Brydain yn ei harddegau. Hi yw’r Young People’s Laureate for London ar hyn o bryd. Mae’n un o gyn-aelodau rhaglen Beirdd Ifanc y Barbican, ac roedd yn gyd-enillydd Gwobr Farddoniaeth Affricanaidd Ryngwladol Brunel 2018. Fis Ebrill 2018, fe’i comisiynwyd gan Swyddfa Maer Llundain i greu cerdd ar achlysur dadorchuddio cerflun Millicent Fawcett yn Parliament Square, a darllenodd y gerdd hon yn y seremoni. Mae hi wedi hwyluso gweithdai barddoniaeth ym Mhrifysgol St Mary’s, ynghyd ag mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, In Search of Equilibrium (Nine Arches Press, 2019) wedi cael ei ddisgrifio fel “moliant godidog i fywyd a’i glwyfau”.
  www.theresalola.com

  Darllen Mwy
 • Eloise Williams

  Eloise Williams yw’r Children’s Laureate Wales cyntaf erioed. Mae hi wedi cyhoeddi tair nofel i blant a phobl ifanc gyda Firefly Press: ei nofel gyntaf Elen’s Island (2015), sy’n stori hud a lledrith i blant 7-9 oed; ei stori gyffro hanesyddol Gaslight (2017) a gafodd ei chreu gyda chymorth Ysgoloriaeth Awdur Newydd Llenyddiaeth Cymru ac a enillodd Wobr Llyfr Pobl Ifanc y Flwyddyn y Wales Arts Review yn 2017; a Seaglass (2018), stori ysbryd iasol wedi’i lleoli ar arfordir gorllewin Cymru a cyhoeddodd Wilde ym mis Mai eleni. Ar ôl gweithio fel actores broffesiynol am ddegawd a mwy, graddiodd Eloise gyda gradd meistr mewn Ysgrifennu Creadigol ac Ysgrifennu i’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi wedi gweithio gyda phobl ifanc ledled y Deyrnas Unedig ers dros ugain mlynedd, yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol, drama ac adrodd straeon.
  www.eloisewilliams.com

  Darllen Mwy

Ein Blog

Gwe 28 Mai 2021
Diweddariad am Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd 28 Mai 2021 Mae Bwthyn Encil Awduron Nant ar safle Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd nawr ar agor, ac...
Iau 18 Chwefror 2021 / , ,
Ym mis Hydref 2018, fe fûm ar gwrs yn Nhŷ Newydd oedd yn edrych ar sut i ysgrifennu ffuglen wedi ei seilio ar ddigwyddiadau...