Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Ysgrifennu i Iacháu
Llu 14 Hydref 2019 - Gwe 18 Hydref 2019
Tiwtor / Victoria Field
Darllenwyr Gwadd / Rachel Kelly, Y Poetry Exchange
Gweld Manylion
Dosbarth Meistr Barddoniaeth yr Hydref


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtoriaid / Gillian Clarke, Paul Farley
Darllenydd Gwadd / Paul Henry
Gweld Manylion
Sgriptio
Sad 26 Hydref 2019
Tiwtor / Llŷr Titus
Gweld Manylion
Encil yr Hydref
Llu 28 Hydref 2019 - Sad 2 Tachwedd 2019
Tiwtor / Julia Forster
Gweld Manylion
Sgwad Sgwennu Tŷ Newydd #2
Sul 3 Tachwedd 2019
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Llwyd Owen

  Awdur a chyfieithydd yw Llwyd Owen. Cyhoeddodd ei nofel gyntaf, Ffawd Cywilydd a Chelwyddau, yn 2006. Mae wedi cyhoeddi’n gyson ers hynny ac mae’i nofelau’n cynnwys Ffydd Gobaith Cariad (2006), Yr Ergyd Olaf (2007), Mr Blaidd (2009), Un Ddinas Dau Fyd (2011), Heulfan (2012), The Last Hit (2013), Y Ddyled (2014) a Taffia (2016).

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Sarah Reynolds

  Daw Sarah Reynolds o Surrey yn wreiddiol, ond mae wedi ymgartrefu yng Nghymru ers 2009 ac wedi meistroli’r Gymraeg. Bu’n gweithio ym myd teledu am rai blynyddoedd. Enillodd gystadleuaeth stori fer Rhys Davies yn 2014, ac yn ddiweddar, derbyniodd radd MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Abertawe. Yn 2016 cyrhaeddodd Sarah rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni ac yn yr un flwyddyn cyhoeddodd nofel, Dysgu Byw (Gomer) sydd yn trafod hynt a helynt dosbarth nos o ddysgwyr y Gymraeg. Yn 2018 cyhoeddodd Sarah ei hail nofel, Cyffesion Saesnes yng Nghymru (Atebol), fel rhan o gyfres llyfrau Amdani i ddysgwyr. Mae Sarah yn dysgu Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth lle mae hi’n astudio ar gyfer doethuriaeth.

  Darllen Mwy

Ein Blog

Iau 3 Hydref 2019 /
Cawl India Corn Cynhwysion 2 Gwpan o gorn melyn 1 nionyn maint canolig Marigold Bouillon Tsili i ychwanegu blas Dull Pliciwch a thorrwch y...
Iau 3 Hydref 2019 /
Mae Tony wedi rhannu ychydig o'i ryseitiau gyda ni - Mwynhewch y Clafoutis Ceirios Duon cartref yma Clafoutis Ceirios Duon Cynhwysion 1 Tun ceirios...