Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Encil yr Haf: Perffeithio eich Ysgrifennu
Llu 17 Awst 2020 - Sad 22 Awst 2020
Darllenydd Gwadd / Christina Thatcher
Gweld Manylion
Ysgrifennu am Gymru
Llu 7 Medi 2020 - Sad 12 Medi 2020
Tiwtoriaid / Mike Parker, Angharad Wynne
Gweld Manylion
Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr Cymraeg
Sad 12 Medi 2020
Tiwtor / Mared Lewis
Gweld Manylion
Ysgrifennu i Iacháu
Gwe 18 Medi 2020 - Sul 20 Medi 2020
Tiwtoriaid / Damian Gorman, Patrick Jones
Gweld Manylion
Creu Comics
Gwe 25 Medi 2020 - Sul 27 Medi 2020
Tiwtoriaid / Dan Berry, Hannah Berry
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

  • Mared Lewis

    Mae Mared Lewis yn awdur llawrydd, a’i nofel ddiweddaraf i oedolion yw Treheli (Y Lolfa, 2019). Mae hi hefyd wedi cyhoeddi nofelau i ddysgwyr fel rhan o gyfres Amdani, yn cynnwys Llwybrau Cul (Gomer, 2018) a hi hefyd yw awdur Fi a Mr Huws (Y Lolfa, 2017). Yn ogystal ag ysgrifennu, mae Mared hefyd yn diwtor Cymraeg i Oedolion, ac yn cynnal sesiynau ysgrifennu creadigol i oedolion yn bennaf. Mae’n byw ar Ynys Môn gyda’i gŵr ac yn fam i ddau fab sydd bellach yn fyfyrwyr. Yn ei hamser hamdden, mae hi’n mwynhau cadw’n heini, Pilates ac ymweld â’r theatr.

    Darllen Mwy

Ein Blog

Maw 19 Mai 2020 / ,
Mae sawl wythnos wedi pasio ers i Llenyddiaeth Cymru gau drysau ei swyddfeydd a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd dros dro o ganlyniad i haint...
Mer 6 Mai 2020
Gyda chyfyngiadau’r Coronafeirws yn parhau, mae swyddfeydd Llenyddiaeth Cymru ar gau am y tro, a rhan helaeth o’n gweithgaredd wedi ei ohirio. Serch hynny,...