Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Cychwyn Barddoni
Llu 1 Mehefin 2020 - Gwe 5 Mehefin 2020
Tiwtoriaid / Carol Ann Duffy, Ella Duffy
Gweld Manylion
Encil: Ysgrifennu a Yoga
Llu 8 Mehefin 2020 - Sad 13 Mehefin 2020
Tiwtoriaid / Mona Arshi, Laura Karadog
Gweld Manylion
Cwrs Cynganeddu
Sad 20 Mehefin 2020 - Mer 24 Mehefin 2020
Tiwtoriaid / Mererid Hopwood, Aneirin Karadog
Gweld Manylion
Ffeministiaeth mewn Barddoniaeth a Rhyddiaith
Gwe 10 Gorffennaf 2020 - Sul 12 Gorffennaf 2020
Tiwtoriaid / Mari Ellis Dunning, Natalie Ann Holborow
Gweld Manylion
Ysgrifennu ar gyfer Perfformiadau
Llu 13 Gorffennaf 2020 - Gwe 17 Gorffennaf 2020
Tiwtoriaid / Kaite O'Reilly, David Lane
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Siân Melangell Dafydd

  Magwyd Siân Melangell Dafydd ar droed y Berwyn, lle mae wedi dychwelyd er iddi fyw a gweithio yn yr Eidal mewn orielau, ac yn Ffrainc ym Mhrifysgol America, Paris. Siân yw awdur Y Trydydd Peth (Gwasg Gomer, 2009), enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod 2009 a chyd-olygydd olaf y cylchgrawn llenyddol eiconig, Taliesin. Mae’n gweithio’n ddiwyd â beirdd o’r India ac ar ymchwil doethuriaeth yn defnyddio yoga ac ysgrifennu fel ymarferion cyfochrog creadigol. Bydd ei nofel, Filò (Gwasg Gomer) yn cael ei chyhoeddi yng ngaeaf 2019.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Ifan Morgan Jones

  Mae Ifan Morgan Jones yn ddarlithydd mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n ddirprwy olygydd ar gylchgrawn Golwg ac yn olygydd gwefan newyddion golwg360. Enillodd ei nofel Igam Ogam Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008. Cyhoeddodd ei nofel ffantasiol, Dadeni, yn 2017 a’r nofel agerstalwm (steampunk) gyntaf yn y Gymraeg, Babel, yn 2019. Cyhoeddir ei nofelau oll gan Y Lolfa. Bu’n feirniad ar gystadlaethau llên ffantasi yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac ef yw sefydlydd Nation.Cymru, gwefan newyddion Gymreig annibynnol newydd sydd yn ceisio llenwi bwlch o ran darpariaeth newyddion di-duedd yng Nghymru.

  Darllen Mwy

Ein Blog

Mer 18 Mawrth 2020
Gyda’r canllawiau diweddaraf ynglŷn â COVID-19 yn awgrymu y dylem oll osgoi cyswllt cymdeithasol am y 12 wythnos nesaf, mae Llenyddiaeth Cymru wedi penderfynu...
Mer 4 Mawrth 2020 /
Byddwch yn cael eich croesawu gan aelod o staff Tŷ Newydd a chael cyfle i weld y tŷ a mwynhau paned cyn dechrau ar...