Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Encil Yoga y Gwanwyn
Gwe 31 Mawrth 2023 - Sul 2 Ebrill 2023
Tiwtor / Richard Fowler
Gweld Manylion
Llyfrau Gair-a-Llun
Sad 29 Ebrill 2023 - Sul 30 Ebrill 2023
Tiwtoriaid / Huw Aaron, Luned Aaron
Gweld Manylion
Encil Ysgrifennu Ryngwladol y Chestnut Review
Sul 4 Mehefin 2023 - Sad 10 Mehefin 2023
Gweld Manylion

Ein Blog

Maw 11 Hydref 2022 /
Ym mis Medi 2022, mynychodd Bethan James benwythnos Adrodd Straeon gyda tiwtoriaid Phil Okwedy a Daniel Morden yma yn Nhŷ Newydd. Darllenwch ymlaen i...
Mer 5 Hydref 2022 /
Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru gyhoeddi rhaglen newydd sbon o gyrsiau blasu Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd i’ch ysbrydoli dros fisoedd yr hydref. Wrth i’n...