Encil Awduron Nant

 

Croeso i Nant; hen fwthyn Gradd II* sydd wedi ei ail gynllunio’n arbennig ar gyfer encilion ysgrifennu. Wedi ei leoli ar safle Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, mae’r bwthyn hunan-arlwyo yma yn darparu hafan gyffyrddus a thawel i unrhyw un sydd angen canolbwyntio ar waith ar y gweill, ychwanegu’r manylion olaf un i’ch gwaith ysgrifennu, neu i ailgynnau eich creadigrwydd.

Yn eistedd rhwng y môr a’r mynyddoedd, mae Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd wedi ei lleoli ym mhentref Llanystumdwy yn agos i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, Pen Llŷn. Mae milltiroedd o lwybrau arfordirol a choedwigol gerllaw i’w harchwilio ac i ysbrydoli.


Gwybodaeth Ymarferol

Cynlluniwyd y bwthyn yn arbennig i ddarparu gofod pwrpasol a thawel i chi ganolbwyntio ar ysgrifennu. Mae Nant yn cynnwys: cegin fawr fodern, dwy ystafell wely ddwbl â gwelyau maint King sydd â desgiau ysgrifennu, ystafell ymolchi gyda chawod cerdded i mewn. Mae Wi-Fi ar gael drwy’r tŷ, ac mae ardal eistedd glyd yn aros amdanoch yn y lolfa ar ôl diwrnod hir o ysgrifennu.

Mae encilion ar gael am arosiadau tair noson (Gwener i Llun), pedair noson (Llun i Gwener), neu saith noson (Llun i Llun). Fel arfer, bydd gan ymwelwyr fynediad i erddi Tŷ Newydd, ein casgliadau llyfrgell eang, a bydd staff Llenyddiaeth Cymru bob amser ar gael i drafod ein rhaglenni a’n cyfleoedd Datblygu Awduron (noder os gwelwch yn dda fod yr holl staff yn gweithio o adref ar hyn o bryd). Hunan-arlwyo yw’r encilion, mae gan y bwthyn gegin fawr fodern gyda phopty, microdon, tegell a thostiwr. Tra fod cyrsiau preswyl yn digwydd yn y ganolfan, gall opsiynau arlwyo fod yn bosib am ffi ychwanegol. Cysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach.

Mae’r prisiau, sy’n cychwyn o £300, yn seiliedig ar un person yn aros i sicrhau eich bod yn derbyn y tawelwch a’r heddwch sydd ei angen i ganolbwyntio. Fodd bynnag mae dwy ystafell wely, ac os hoffech archebu lle i ddau bydd posib gwneud hynny am ffi ychwanegol fechan:

 

Nosweithiau Pris 1 awdur Pris 2 awdur
Llun – Gwener (4 noson) £400 £500
Gwener – Llun (3 noson) £300 £375
Llun – Llun (7 noson) £650 £800

 

I archebu encil, gallwch wirio dyddiadau ag archebu arlein isod. Neu gallwch gysylltu â ni i archebu’n uniongyrchol.

Am fwy o fanylion am Encil Awduron Nant, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin yn cynnwys gwybodaeth am y sefyllfa COVID-19.

 

 

Archebu Lle

2021

Medi

Mae Medi bellach yn llawn.

Hydref

Dydd Llun 4 – dydd Gwener 8 Hydref (4 noson) o £400: Archebwch nawr

Dydd Gwener 8 – dydd Llun 11 Hydref (3 noson) o £300: Archebwch nawr 

Dydd Llun 4 – dydd Llun 11 Hydref (7 noson) o £650: Archebwch nawr 

Dydd Llun 11 – dydd Gwener 15 Hydref (4 noson) o £400: Archebwch nawr

Dydd Llun 11 – dydd Llun 18 Hydref (7 noson) o £650: Archebwch nawr

Dydd Gwener 15 – dydd Llun 18 Hydref (3 noson) o £300: Archebwch nawr

Dydd Llun 18 – dydd Gwener 22 Hydref (4 noson) o £400: Archebwch nawr

Dydd Llun 18 – dydd Llun 25 Hydref (7 noson) o £650: Archebwch nawr

Dydd Gwener 22 – dydd Llun 25 Hydref (3 noson) o £300: Archebwch nawr

Tachwedd

Dydd Llun 1 – dydd Gwener 5 Tachwedd (4 noson) o £400: Archebwch nawr

Dydd Llun 1 – dydd Llun 8 Tachwedd (7 noson) o £650: Archebwch nawr

Dydd Gwener 5 – dydd Llun 8 Tachwedd (3 noson) o £300: Archebwch nawr

Dydd Llun 8 – dydd Gwener 12 Tachwedd (4 noson) o £400: Archebwch nawr

Dydd Llun 8 – dydd Llun 15 Tachwedd (7 noson) o £650: Archebwch nawr

Dydd Gwener 12 – dydd Llun 15 Tachwedd (3 noson) o £300: Archebwch nawr

Dydd Llun 15 – dydd Gwener 19 Tachwedd (4 noson) o £400: Archebwch nawr

Dydd Llun 15 – dydd Llun 22 Tachwedd (7 noson) o £650: Archebwch nawr

Dydd Gwener 19 – dydd Llun 22 Tachwedd (3 noson) o £300: Archebwch nawr

Dydd Llun 22 – dydd Gwener 26 Tachwedd (4 noson) o £400: Archebwch nawr

Dydd Llun 22 – dydd Llun 29 Tachwedd (7 noson) o £650: Archebwch nawr

Dydd Gwener 26 – dydd Llun 29 Tachwedd (3 noson) o £300: Archebwch nawr

Dydd Llun 29 Tachwedd – dydd Gwener 3 Rhagfyr (4 noson) o £400: Archebwch nawr

Dydd Llun 29 Tachwedd – dydd Llun 6 Rhagfyr (7 noson) o £650: Archebwch nawr

Rhagfyr

Dydd Gwener 3 – dydd Llun 6 Rhagfyr (3 noson) o £300: Archebwch nawr

Dydd Llun 6 – dydd Gwener 10 Rhagfyr (4 noson) o £400: Archebwch nawr

Dydd Llun 6 – dydd Llun 13 Rhagfyr (7 noson) o £650: Archebwch nawr

Dydd Gwener 10 – dydd Llun 13 Rhagfyr (3 noson) o £300: Archebwch nawr

Dydd Llun 13 – dydd Gwener 17 Rhagfyr (4 noson) o £400: Archebwch nawr

Dydd Llun 13 – dydd Llun 20 Rhagfyr (7 noson) o £650: Archebwch nawr

Dydd Gwener 17 – dydd Llun 20 Rhagfyr (3 noson) o £300: Archebwch nawr

Dydd Llun 27 – dydd Gwener 31 Rhagfyr (4 noson) o £400: Archebwch nawr

Dydd Llun 27 Rhagfyr – dydd Llun 3 Ionawr (7 noson) o £650: Archebwch nawr

2022

Argaeledd

Cysylltwch â ni os hoffech chi archebu encil yn 2022.