Derwen, Gai Toms a’r Crocodeil
Iau 2 Tachwedd 2017 / , / Ysgrifennwyd gan Tŷ Newydd

Yn 2016 bu Llenyddiaeth Cymru yn rhan o ddathliadau canmlwyddiant geni Roald Dahl, ac fe lansiwyd Dyfeisio Digwyddiad, cynllun ariannu ac estyn allan a fydd yn dod â phobl dros Gymru gyfan i gyswllt â llenyddiaeth, ysgrifennu creadigol a darllen. Fe ariennir Dyfeisio Digwyddiad gan Llywodraeth Cymru ac fe’i gefnogir gan Ystâd Lenyddol Roald Dahl. Fel rhan o’r cynllun, mae Llenyddiaeth Cymru wedi bod yn defnyddio geiriau hudolus Roald Dahl i ysbrydoli creadigrwydd ac i fynd â llenyddiaeth i lefydd annisgwyl.

Aeth y cerddor Gai Toms a’r artist Luned Rhys Parri draw i weithio at griw o blant a phobl ifanc Derwen. Derwen yw’r enw ar grŵp sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc 0 – 18 oed yng Ngwynedd. Mae’r Tîm yn darparu cefnogaeth arbenigol i blant sydd ag amhariad neu oediad yn eu datblygiad, plant anabl a phlant sydd â gwaeledd. Mae Derwen yn bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd.

Wedi darllen a thrafod gwaith Roald Dahl penderfynodd y criw ganolbwyntio ar hanes y crocodeil yn y stori ‘The Dentist and the Crocodile.’

 

Cân y Crocodeil

 

Mae pawb yn dweud bod y crocodeil – yn brathu, yn brathu!

Yn ddeinosor mawr yn stampio’r llawr – dwi’n crynu, crynu!

 

Cytgan

Dyma’r farn ar hyd y lle,

Does na neb ar ôl yn y dre.

Mae rhai yn barod i farnu’r clawr,

Cyn darllen cynnwys y stori fawr.

 

Mae pawb yn dweud bod ei gefn hir gwyrdd – yn pricli, yn pricli!

A’i lygaid milain, melyn, mean – yn scary, scary!

 

Wir i chi, dyma’r gwir – am y croci, y croci!

Fy anifail anwes a’i enw hi ydi – Ffi ffi, Ffi ffi!

 

Gwrandewch ar recordiad hyfryd o’r gân yma.