Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon Cynradd
Gwe 21 Mehefin 2024 / ,

Diwrnod hyfforddiant am ddim wedi ei ariannu gan EDAU.

Cyfle gwych i athrawon ysgol gynradd baratoi ar gyfer y cwricwlwm dysgu creadigol newydd.

Bwriad y dydd yw annog, ysbrydoli, ennyn diddordeb a datblygu eich defnydd o’r cefldyddydau o ddydd i ddydd yn yr ystafell ddosbarth.

  • Cyflwyniad i EDAU – y rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg newydd ar gyfer gogledd Cymru
  • Sesiynau hyfforddiant creadigrwydd gydag arweinwyr celfyddydol profiadol
  • Cinio â thema Santes Dwynwen
  • Llenyddiaeth Cymru a sefydliadau celfyddydol allweddol eraill yn rhannu eu newyddion a’u cynigion i ysgolion

Er mwyn cofrestru, cysylltwch â Mared Roberts yn Nhŷ Newydd ar 01766 522811 / mared@llenyddiaethcymru.org

30553-edau-a5-e-flyer_cym_web_v6