Gwylio’r Sêr a Chlywed Geiriau
Llu 24 Hydref 2016 / Ysgrifennwyd gan Tŷ Newydd

Gwylio’r Sêr a Chlywed Geiriau

yng nghwmni’r seryddwr Gareth Roberts

a’r bardd Karen Owen

Nos Iau 3 Tachwedd 2016

7:00 pm

Gwesty Bryn Eisteddfod, Clynnogfawr, LL54 5DA

Tocynnau yn £6 i oedolion / £5 i blant,

myfyrwyr, y di-waith neu’r henoed

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â

Gwen Lasarus James yn Nhŷ Newydd ar

01766 522 811 / gwen@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir gan Barc Cenedlaethol Eryri

gwylio-ser-gwen