Sgwad ‘Sgwennu: Gillian Clarke
Maw 24 Ebrill 2018 / / Ysgrifennwyd gan Gwen Lasarus James

Pleser pob amser ydi croesawu plant Sgwad Sgwennu Gwynedd i Dŷ Newydd i ysgrifennu.  Cawsom gwmni Gillian Clarke, cyn Fardd Cenedlaethol Cymru sy’n ysgrifennu barddoniaeth drwy gyfrwng y Saesneg ac sydd yn gyfrannwr cyson i raglenni Radio 4 a theledu’r genedl. Bu Gillian yn Nhŷ Newydd yr wythnos ganlynol yn cynnal Cwrs Meistr gyda’r Bardd Llawryfog Carol Ann Duffy a cytunodd yn garedig iawn i weithio gyda’r sgwad ar fore Sadwrn heulog braf cyn cychwyn nôl adra i Geredigion.

Cyflwynodd Gillian y syniad o ysgrifennu am ein bocs arbennig ni, boed yn unrhyw beth dan haul. Dyma gerdd Swyn Prysor:

 

My Box

My box is made of metal

The cold case protecting like a petal

A glass front with a crack through the middle

Telling a story from a greater day.

 

In my box there is a brain, bigger than any humans,

Storing my life within four walls

Ant the four lines telling me I’m connected

Whispering that I’m safely social.

 

I plug the life into it,

Waiting for a mountain of colour in the darkness,

Wishing for a ping from my friends

Where they sit at the next wall.

I rack through my memories

And find the one,

Of a trip to the leaves,

Captured forever in our special brains.

 

A friend swinging on a branch

A dog barking at nothing

A crow croaking in the distance

And laughter of careless teens on a peak..

And finally a ping.