Sgwad ‘Sgwennu Tachwedd 2017
Iau 23 Tachwedd 2017 / , / Ysgrifennwyd gan Tŷ Newydd

Sgwad ‘Sgwennu Gwynedd: Yr Ysgwrn

Brynhawn Sadwrn, 11 Tachwedd, daeth criw o Sgwad ‘Sgwennu Gwynedd ynghyd yng nghartref Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd. Yn aros amdanynt yn Yr Ysgwrn oedd Bardd Plant Cymru, Casia Wiliam. Cynhaliodd Casia weithdai difyr trwy’r prynhawn gyda digon o gyfle i bawb fynd o amgylch adnoddau’r Ysgwrn. Dyma enghreifftiau o waith y Sgwad…

 

Yr Ysgwrn 11.01.2017

 

Un diwrnod ym Mis Tachwedd

Wrth frasgamu fy ffordd i fyny’r allt

Clywais ddwr yn sisial fel sŵn rhaeadr godidog.

Awel ias-oer,

Crensian cerrig mân,

Camais i mewn i’r tŷ i oglau tamp,

I oglau tamp fel mwd soeglyd dan draed,

Roedd y gadair yn anghredadwy,

Dyma’r gadair oedd yn berchen ar stori drist,

Mae’r symbol llygaid arni

Symbol ddirgel o lygiad cyfeillgar Duw,

Ma’r gadair yn berchen ar stori drist,

A hon oedd y stori a gyffyrddodd fy nghalon,

Un diwrnod o fis Tachwedd.

 

-Angharad Lloyd Davies

 

Yr Ysgwrn

 

Un diwrnod ym Mis Tachwedd

Pawb yn cerdded, neb yn eistedd

Fyny at yr hen dy Hedd Wyn

Ar ben rhyw fryn

Roedd y ty yn hen fel castell

Ac yn llawn cerrig llwyd fel padell

Brown a du oedd lliw y gadair, lliw galar

Yn sefyll fel arwr yn y parlwr.

 

Un diwrnod ym Mis Tachwedd

Roedd tŷ Hedd Wyn mewn llechwedd

Yn llawn hanes, yn llawn olion

Lle oedd teulu Elis yn byw.

 

Un diwrnod ym Mis Tachwedd

Yn nhŷ Hedd Wyn.

Ar y gadair ddu

Ysgythreadau oedd yn llu

Draig a theulu

Sarff y gorffenol a’r dyfodol

A’r Cwlwm Tragwyddol.

 

-Sion Dafydd

 

Yr Hydref

 

Swn y dail swnllyd yn crensian,

Ar ol gollwng eu gafael o’r cewri

Cewri pren yn sefyll fel delwau,

A’u breichiau’n ymestyn allan yn frwdfrydig

 

Mae’r pwll nofio uwhcben yn llawn candi fflos gwyn

A’r holl ddail yn nofio drwyddo

A breichiau’r coed yn gneud llanast

Wrth sblashio’r dwr yn yr aer.

 

Blas hallt yn yr aer,

A blas melys yn gwynt.

A’r lliwiau’n sgrechian am sylw

Arogl melys hefyd

Ar y  mwyar duon parod,

A’r peli peldreod oren,

A’u gwynebau brawychus yn drewi.

 

Teimlad braf yw’r Hydref

A heddychlon,

A dim ond wrth fod heb siw na miw

Fedar unrhywun glwed ei synhwyrau.

 

-Efa Hodge

 

Yr Ysgwrn

 

Canrif ers i’r ffarm fod yn holl,

Cenedl cyfa

Wedi cael ei adael mewn dagrau,

Oherwydd bod y byd yn rhyfela

Canrif ers i’r ffarm fod yn holl.

 

Canrif o sôn

Hyd yn oed yn Sir Fôn

Am yr arwr

A oedd Elis.

Hogyn o Traws.

Doedd dim eisio gwneud caws

Canrif o sôn.

 

Dwr yn byrlymio

A rhai dal yn wylo

Pam fod hyn ‘di digwydd

Dyma drychineb yr Ysgwrn.

 

-Grace Wynne

 

Yr Ysgwrn

 

Swn camau traed a sisial nant,

Y teimlad o hiraeth a cholled yn llifo drwy’r gwaed.

Y meddwl yn ceisio gwneud synnwyr o’r teimlad,

Ond, yn amhosib heb math o syniad o’r helynt.

 

Wrth folltio’r drws,

Mae ansicrwydd yn lledaenu drwy’r pen.

Yn eich gwneud chi fod eisiau,

Wel, gwn i ddim.

 

Serch y teimladau a’r ansicrwydd,

Mae 26 haen o bapur wal yn rhoid cysur yn wir.

Hoel y cloc tywydd dal i’w weld

Yn y bwthyn llwyd.

 

Ar ôl crwydro pob rhan,

Mae un darn heb ei weld.

Y darn rhyfedda, y darn rhyfedda oll,

Y tlws na wyddai’r bugail y cafwyd byth.

 

Syllais yn graff ar y symbolau,

Y bwstfilod y twllwch yn troi i ffordd o’r golau.

Craffais a gweld y golled yn y gadair wag.

Nid y darnau a gollwyd o’r ddraig,

Ond mab a brawd bythgofiadwy.

 

Roedd enw yr awdl ,’Yr Arwr’,

Yn cynrychioli ei berchenog fel tim pel droed yn cefnogi ei wlad.

Ond mae’r gwlwm di ddiwedd yn dweud ei stori am byth,

Er bod ei fywyd wedi dod i ben, dros ganrif yn ôl.

 

-Elan Mair Williams

 

Yr Hydref

 

Yr oren o nghwmpas

Yn hedfan yn swil,

Y trwmped yn erfyn,

Wrth chwibanu yn fy nghlyw,

Sianmon yn llenwi fy ffroenau trwy’r dydd,

Y sinsir yn gorffwys trwy’ ngheg i gyd,

Dyma’r tymor sy’n fy helpu i,

I werthfawrogi ein gwlad fach ni!

 

-Martha Jones

 

Diolch o galon i Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru, ac i’r Ysgwrn am y croeso.

Am ragor o wybodaeth am y Sgwadiau ‘Sgwennu, ewch i: www.llenyddiaethcymru.org