Encil Ysgrifennu Natur ac Ysgrifennu am Fywyd

Llu 16 Medi 2024 - Gwe 20 Medi 2024
Tiwtor / Anita Sethi
Darllenydd Gwadd / Cathy Rentzenbrink (Digidol)
Ffi’r Cwrs / O £575 - £625 y pen
Genres / FfeithiolNatur
Iaith / Saesneg

Sut mae troi ffaith a chof yn naratif cymhellol? Sut mae ysgrifennu am natur a’n perthynas â byd natur? Sut ydyn ni’n ysgrifennu lleoedd, pobl, teithiau, a chyfarfyddiadau â’r byd o’n profiad ein hunain? Ar yr encil wythnos yma gyda’r awdur arobryn Anita Sethi, byddwch yn archwilio’r genre ffeithiol greadigol yn ei holl ffurfiau amrywiol gan holi sut y gall ysgrifennu am fywyd ein hysbrydoli i feddwl am ein perthynas â byd natur a’n lle ni ochr yn ochr â’r byd hwnnw.

Yn ystod yr encil, fe’ch gwahoddir i fynychu dau weithdy boreol gyda’ch tiwtor a fydd yn rhoi cymorth i chi ddatblygu eich llais a’ch technegau eich hun er mwyn hogi eich proses ysgrifennu. Bydd hefyd cyfle am sesiynau un-i-un wedi’u teilwra i’ch anghenion. Bydd teithiau cerdded grŵp dewisol o amgylch llonyddwch cyfagos Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, sy’n swatio rhwng y môr a’r mynyddoedd, hefyd ar gael yn ystod yr wythnos. Bydd yr awdur clodwiw, Cathy Rentzenbrink, yn ymuno â chi yn ddigidol ar y nos Fercher am sesiwn wadd arbennig, calonogol ac ysbrydoledig. Bydd digon o gyfle hefyd yn cael ei gadw ar gyfer eich ysgrifennu a’ch darllen eich hun, wrth i chi roi’r amser a’r gofod i chi’ch hun i feddwl, gorffwys, archwilio a mwynhau.

Byddwch yn gadael yr encil yn llonydd ac yn llawn cymhelliant, a chyda dealltwriaeth ddyfnach o waith ffeithiol creadigol a gwerthfawrogiad o’r newydd o’ch amgylchoedd naturiol, atgofion ac adrodd straeon.

Bydd yr encil hwn yn canolbwyntio ar genre ffeithiol greadigol, ond mae croeso mawr i’r rheini sy’n ysgrifennu ffuglen, barddoniaeth a mwy – ac sy’n ceisio ymgorffori straeon gwir neu fyd natur yn eu gwaith.

Tiwtor

Anita Sethi

Ganed Anita Sethi ym Manceinion ac mae’n awdur arobryn ac awdur y llyfr clodwiw I Belong Here: a Journey Along the Backbone of Britain a enillodd wobr Books Are My Bag, ac a gafodd ei henwebu ar gyfer Gwobr Wainwright am Ysgrifennu Natur y DU, y Great Outdoors Award a Gwobr Ondaatje y Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol am ysgrifennu sy'n ennyn ymdeimlad cryf o le. Mae hi hefyd wedi’i chyhoeddi yn y blodeugerddi Women on Nature a olygwyd gan Katharine Norbury, The Wild Isles, Common People, Seaside Special: Postcards from the Edge, a We Mark Your Memory ymhlith eraill. Mae hi wedi ysgrifennu colofnau, erthyglau nodwedd ac adolygiadau ar gyfer papurau newydd a chylchgronau gan gynnwys y Guardian a’r Observer, y papur i, Independent, Sunday Times, Telegraph, FT, Sydney Morning Herald, BBC Wildlife, Vogue, New Statesman, Granta, Harpers Bazaar, Times Literary Atodiad, Steilydd a BBC Travel ymhlith eraill. Mae hi’n Gymrawd y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol ac mae uchafbwyntiau ei gyrfa yn cynnwys mynd i wylio adar gyda Margaret Atwood yng ngwarchodfa natur hynaf y DU.

Darllenydd Gwadd

Cathy Rentzenbrink (Digidol)

Mae Cathy Rentzenbrink yn gofianwr clodwiw ac y mae ei llyfrau’n cynnwys The Last Act of Love (Pan Macmillan, 2015), How to Feel Better (Pan Macmillan, 2023) a Dear Reader (Pan Macmillan, 2021). Ei nofel gyntaf oedd Everyone is Still Alive (Orion, 2021) ac mae Write It All Down (Pan Macmillan, 2022) yn ganllaw cyfeillgar a di-ben-draw i ysgrifennu cofiannau. Mae Cathy yn cadeirio digwyddiadau llenyddol yn rheolaidd, yn cyfweld ag awduron, yn rhedeg cyrsiau ysgrifennu creadigol ac yn siarad ac yn ysgrifennu ar fywyd, marwolaeth, cariad, a llenyddiaeth. Er iddi gyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau amrywiol, yr unig beth mae Cathy erioed wedi’i ennill yw Pencampwriaeth Dartiau Merched Snaith a’r Cylch pan oedd hi’n 17 oed. Mae hi bellach wedi ymddeol o’r gamp hynod hon.  

 

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811