Penwythnos Ysgrifennu Caneuon

Gwe 4 Hydref 2024 - Sul 6 Hydref 2024
Tiwtoriaid / Iwan Huws & Georgia Ruth
Ffi’r Cwrs / O £275 - £375 y pen
Genre / Ysgrifennu Caneuon
Iaith / CymraegDwyieithogSaesneg

Ymunwch â’r cantorion-gyfansoddwyr Iwan Huws a Georgia Ruth mewn penwythnos o gyfansoddi, cerddoriaeth, barddoniaeth a rhythm. Yn ystod y cwrs, byddwch yn cael eich annog i ystyried cerddoroldeb geiriau, a’r synhwyrau sy’n cael eu hysgogi mewn alaw wrth i chi weithio tuag at greu darn gorffenedig a fydd yn cyffroi, yn herio, ac yn cynhyrfu eich cynulleidfa. Mewn amgylchedd cefnogol, rhyngweithiol ac ymlaciol, bydd y tiwtoriaid yn eich helpu i ysgrifennu geiriau arwyddocaol a nodi’r alaw gywir i’w cario.

Os ydych chi eisoes yn ganwr-gyfansoddwr sy’n dymuno rhoi albwm at ei gilydd, yn awdur sy’n chwilio am allfa greadigol newydd, neu’n gerddor sy’n awyddus i ysgrifennu eich geiriau eich hunan, mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar eich cyfer chi.

Bydd y penwythnos yn cynnwys gweithdai grŵp, tiwtorialau un-i-un, a chyfleoedd i wrando a pherfformio mewn lleoliad ysgogol a chyfeillgar. Lle bo modd, anogir cerddorion i ddod â’u hofferynnau gyda nhw. Ar gyfer awduron sydd heb brofiad cerddorol, mae’r wythnos hon wedi’i chynllunio i’ch galluogi i gyfranogi’n llawn.

Cwrs dwyieithog yw hwn, a bydd y tiwtoriaid wrth law i gefnogi siaradwyr Cymraeg a Saesneg.

Tiwtoriaid

Iwan Huws

Mae Iwan Huws, sydd o Ben Llŷn yn wreiddiol ond sydd bellach yn byw yn Aberystwyth, yn gerddor adnabyddus am ei waith dros y blynyddoedd gyda Cowbois Rhos Botwnnog, ond mae hefyd wedi rhyddhau record unigol a chyfrol o gerddi – Gadael Rhywbeth (Cyhoeddiadau Barddas, 2019). Mae’n amcangyfrif ei fod wedi ysgrifennu dros hanner cant ganeuon dros y blynyddoedd, ac mae’n tybio fod rhai ohonynt wedi bod yn weddol! 

Georgia Ruth

Cyfansoddwraig o Aberystwyth yw Georgia Ruth. Gan ddefnyddio dylanwadau gwerin i greu sain cwbl unigryw, enillodd ei halbwm gyntaf Week of Pines y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn 2013, a chafodd ei henwebu am ddwy Wobr Werin BBC Radio 2. Ers hynny, mae wedi rhyddhau dwy albwm arall ac EP, wedi gweithio gyda’r Manic Street Preachers, ac yn llais cyfarwydd ar BBC Radio Cymru, lle mae’n cyflwyno rhaglen wythnosol sy’n dathlu cyfuniad o gerddoriaeth ryngwladol ac o Gymru.  

 

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811