Trosiadau a Thrawsnewidiadau o fewn Barddoniaeth

Llu 12 Awst 2024 - Gwe 16 Awst 2024
Tiwtoriaid / Fiona Benson & Pascale Petit
Darllenydd Gwadd / Romalyn Ante (Digidol)
Ffi’r Cwrs / O £625 - £675 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Ymunwch â’r beirdd a’r tiwtoriaid adnabyddus, Fiona Benson a Pascale Petit, mewn wythnos ddychmygus o farddoni yn llawn metamorffosis bwystfilaidd, creaduriaid chwedlonol, ac alcemi cemegol wrth iddyn nhw eich annog i archwilio pŵer y trosiad, a’i allu i droi’r personol yn fydoedd newydd byw. Bydd gennych ddigon o gyfle i ysgrifennu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd, y lle delfrydol i fynd â’r dychymyg i’r bywyd gwyllt.

Bydd yr wythnos yn cynnwys darlleniadau ysbrydoledig, gweithdai grŵp a thiwtorialau un-i-un pwrpasol, a bydd ysgogiadau gweledol a gludwaith yn cael eu defnyddio i helpu eich meddwl i gyrraedd delweddau a dychmygion newydd. Bydd y tiwtoriaid hefyd yn rhannu eu profiadau nhw o greu byd trosiadol yn eu gwaith creadigol. Byddwch yn gadael yr wythnos gyda dychymyg rhydd ac ymagwedd o’r newydd tuag at eich gwaith.

Tiwtoriaid

Fiona Benson

Casgliadau Fiona Benson yw Bright Travellers (Vintage, 2014), Vertigo & Ghost (Vintage, 2019), ac Ephemeron (Vintage, 2022). Mae ei gwaith wedi ennill llawer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Forward, Gwobr Seamus Heaney a Gwobr Goffa Geoffrey Faber, a chyrhaeddodd pob un o’i chasgliadau restr fer Gwobr T S Eliot. Mae hi wrthi’n gweithio ar bedwerydd casgliad, sef Midden Witch, a sgript farddoniaeth ar y cyd â’r coreograffydd o Wlad Belg, Wim Vanderkeybus, o’r enw Infamous Offspring. Mae’n byw yng nghanol Dyfnaint gyda’i gŵr a’u dwy o ferched. 

Pascale Petit

Ganwyd Pascale Petit ym Mharis, ac mae’n byw yng Nghernyw. Mae hi o dras Ffrengig, Cymreig ac Indiaidd. Cafodd ei hwythfed casgliad o farddoniaeth, Tiger Girl (Bloodaxe, 2020), ei gynnwys ar restr fer Gwobr Forward a Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Enillodd ei seithfed cyfrol, Mama Amazonica (Bloodaxe, 2017), y Wobr Laurel gyntaf a Gwobr RSL Ondaatje. Cyrhaeddodd pedwar o’i chasgliadau blaenorol y rhestr fer ar gyfer Gwobr TS Eliot. Roedd Pascale yn gyd-sylfaenydd The Poetry School, ac mae wedi bod yn Gadeirydd ar Wobr TS Eliot a Gwobr Laurel Prize. Bydd ei nofel gyntaf, My Hummingbird Father, yn cael ei rhyddhau gan Salt yn 2024 a’i nawfed casgliad, Beast, gan Bloodaxe yn 2025. 

Darllenydd Gwadd

Romalyn Ante (Digidol)

Mae Romalyn Ante FRSL yn fardd, ysgrifydd a golygydd Prydeinig-Ffilipinaidd. Cafodd ei magu yn Ynysoedd y Ffilipinau ac ymfudodd i’w hail gartref, Wolverhampton, yn 2005. Mae’n olygydd cyd-sefydlu ar harana poetry, sef cylchgrawn i feirdd sy’n ysgrifennu yn Saesneg fel ail iaith neu gyd-iaith, ac yn sylfaenydd Tsaá with Roma, sef cyfres o gyfweliadau ar-lein gyda beirdd a phobl greadigol eraill. Cafodd Gymrodoriaeth Barddoniaeth Jerwood Compton ac mae hi ar hyn o bryd yn aelod o fwrdd golygyddol cylchgrawn Poetry London. 

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811