Ysgrifennu Ffuglen ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

Llu 14 Hydref 2024 - Gwe 18 Hydref 2024
Tiwtoriaid / Patrice Lawrence & Lee Newbery
Darllenydd Gwadd / Caryl Lewis (Digidol)
Ffi’r Cwrs / O £625 - £725 y pen
Genres / FfuglenYsgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Saesneg

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc? Ydy eich llyfr nodiadau neu liniadur yn llawn dop o blotiau a chymeriadau rydych chi’n ansicr ble i fynd â nhw nesaf? Bydd y cwrs hwn yn cynnig y blociau adeiladu er mwyn eich helpu i droi eich syniadau yn straeon cydlynus a fydd yn ysbrydoli, yn herio, ac yn diddanu eich cynulleidfaoedd ifanc. Gyda chefnogaeth dau diwtor ac awdur profiadol a chlodwiw, Patrice Lawrence a Lee Newbery, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithdai grŵp ar ddatblygu cymeriadau, deialog, lleoliad, plotio, a llunio cymeriadau â gwahanol gefndiroedd i chi. Bydd y tiwtoriaid hefyd yn neilltuo amser i dynnu’r dirgelwch o’r diwydiant cyhoeddi a’r byd asiantau, ac yn rhannu cyngor ar sut i greu gyrfa gynaliadwy fel awdur plant a phobl ifanc. Bydd sesiynau unigol gyda phob tiwtor ar gael yn ystod yr wythnos, lle byddwch yn cael adborth a chyngor unigol ar fireinio eich crefft a chyfeiriad eich gwaith. Byddwch yn gadael gyda hyder a chymhelliant o’r newydd, ochr yn ochr â dealltwriaeth ddyfnach o sut i ysgrifennu ffuglen ystyrlon, gymhellol, a pherthnasol i blant ac oedolion ifanc.

 

Bwrsariaethau

Mae un ysgoloriaeth gwerth £200 ar gael ar gyfer y cwrs hwn. I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gais yma. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mercher, 14 Awst 2024

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r gefnogaeth sydd ar gael, ewch i’n tudalen Cymorth Ariannol: https://www.tynewydd.cymru/cyrsiau-ac-encilion/cymorth-ariannol/  

Tiwtoriaid

Patrice Lawrence

Awdur plant a phobl ifanc yw Patrice Lawrence, sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd â chefndir mewn cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb. Mae’n ysgrifennu ar draws genres a grwpiau oedran. Roedd ei llyfr cyntaf i oedolion ifanc, Orangeboy (Hachette, 2016), ar restr fer Gwobr Plant Costa ac enillodd Wobr Oedolion Ifanc The Bookseller a Gwobr Waterstones am Ffuglen i Blant Hŷn. Mae hi wedi cael ei henwebu ar gyfer Medal Carnegie saith gwaith - a chyrraedd y rhestr fer unwaith. Mae ei gwobrau’n cynnwys Gwobr Llyfr Little Rebels, y Wobr Jhalak gyntaf ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, Gwobr Drama Arddegwyr Woman and Home, a Gwobr Oedolion Ifanc CrimeFest ddwywaith. Yn 2023, daeth yn Gymrawd y Gymdeithas Lenyddol Frenhinol. Mae Patrice yn gweithio’n helaeth mewn ysgolion yn ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn adroddwyr straeon ac yn mentora awduron sy’n oedolion o gefndiroedd wedi’u tangynrychioli ym myd cyhoeddi traddodiadol Prydain. 

Lee Newbery

Mae Lee Newbery yn byw gyda’i ŵr, ei fab a’u ci mewn tref lan môr yn y de. Mae ei lyfr cyntaf, The Last Firefox (Penguin, 2022) wedi bod yn Llyfr Plant y Mis Waterstones, ac wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Llyfr i Blant Waterstones 2023. Enillodd hefyd Wobr Barn y Bobl Wales Arts Review fel rhan o Wobr Llyfr y Flwyddyn 2023. Mae Lee’n mwynhau anturiaethau, yfed llwyth o de, a rhoi cwtsh mawr i’w gi. 

Darllenydd Gwadd

Caryl Lewis (Digidol)

Mae Caryl Lewis yn ddramodydd a sgriptiwr Cymraeg sydd wedi ennill sawl gwobr. Mae ei nofel arloesol Martha, Jac a Sianco (2004) yn cael ei hystyried yn glasur modern o lenyddiaeth Gymraeg, ac mae’n eistedd ar y cwricwlwm Cymreig. Aeth yr addasiad ffilm – gyda sgript gan Caryl Lewis ei hun – ymlaen i ennill chwe gwobr BAFTA Cymraeg a Gwobr Ysbryd yr Ŵyl yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd 2010. Mae ei gwaith sgriptio sgrîn hefyd yn cynnwys y ffilmiau cyffro BBC/S4C Hinterland a Hidden. Mae mae’n ddarlithydd gwadd mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn byw gyda’i theulu ar fferm ger Aberystwyth. Drift yw ei nofel gyntaf yn yr iaith Saesneg.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811