Ysgrifennu ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

Sad 4 Mawrth 2023
Tiwtor / Bethan Gwanas
Ffi’r Cwrs / O £35 y pen
Genre / Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Cymraeg

11.00 am – 4.00 pm

Ymunwch â ni ar gyfer diwrnod o ddysgu sut i ddatblygu straeon gafaelgar i blant a phobl ifanc. Byddwn yn cychwyn drwy edrych ar yr hyn sy’n mynd â bryd darllenwyr o wahanol oedran. O blant bach sy’n hoff o lyfrau gair-a-llun a dilyn eu hoff gymeriadau o lyfr i lyfr mewn cyfresi, i ddarllenwyr yn eu harddegau sy’n eilun-addoli cymeriadau hŷn ac yn gynulleidfa graff iawn ac anodd eu plesio ar adegau! Bydd cyfle yn ystod y cwrs byr hwn i roi tro ar ambell dasg greadigol i greu cymeriad, creu tudalen gyntaf fydd yn hoelio sylw eich darllenwyr, neu ddychmygu byd y stori fydd yn gefndir i hynt a helynt eich cymeriadau drwy’r llyfr. Byddwch yn mynd adref ar dân eisiau parhau gyda’ch syniadau, a gyda thechnegau a syniadau ar sut i fynd ati i ysgrifennu eich llyfr. Dyma gwrs addas i awduron newydd sbon, ac i awduron mwy profiadol fel ei gilydd.

Bydd cyngor parod gan Llenyddiaeth Cymru ar ôl y cwrs i’r rhai ohonoch fydd yn awyddus i edrych ar y llwybrau tuag at gyhoeddi.

 

Mae ein cyrsiau undydd yn addas i unigolion sydd heb brofiad o gwbl yn y byd ysgrifennu creadigol, ac i’r rheiny sydd eisoes â pheth profiad. Mewn awyrgylch groesawgar, gynnes, bydd cyfle i chi ddysgu gan diwtoriaid sydd yn arbenigwyr yn eu maes. Mae croeso i’r chwilfrydig, ac i’r rheiny sydd yn edrych am ddiwrnod o hwyl ac am gael dysgu rhywbeth newydd. Os am drafod os yw’r cwrs hwn, neu unrhyw un o gyrsiau rhaglen 2023 yn addas i chi, cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol.

 

Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs. Os yn teithio o bell, neu awydd aros dros nos, holwch ni am bris llety neu cymrwch gip ar ein Bwthyn Encil Awduron, Nant.

Tiwtor

Bethan Gwanas

Mae Bethan Gwanasyn awdur dros 40 o lyfrau i blant ac oedolion. Mae hefyd wedi bod ynolygydd, yn gyflwynydd teledu, yn diwtor ysgrifennu creadigol ac yn diwtor Cymraeg i oedolion a gallai gweddill ei CV yn hawdd iawn ddarllen fel nofel. Enillodd wobr Tir Na n-Og am ei llyfrau i’r arddegau gyda Llinyn Trôns(Y Lolfa, 2000) aSgôr (Y Lolfa, 2002), a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant gyda Gwylliaid (Gomer 2014).  

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811