Ysgrifennu ar gyfer Plant

Sad 30 Medi 2023
Tiwtor / Casia Wiliam
Ffi’r Cwrs / O £35 y pen
Genre / Ysgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Cymraeg

11.00 am – 4.00 pm

Ymunwch â ni ar gyfer diwrnod o ddysgu sut i ysgrifennu ar gyfer plant. Cyfle i drafod ac ymarfer ysgrifennu ar gyfer plant; o gymeriadu i ysgrifennu deialog, i weithio gyda gwasg a chyhoeddi eich gwaith. Bydd y cwrs undydd hwn yn gyfle i feddwl yn fanwl am rhai technegau ac ymarferion ysgrifennu, yn ogystal â chael gwybodaeth ymarferol am sut i geisio cyhoeddi eich gwaith gorffenedig. Mae croeso i awduron profiadol neu unrhyw un sydd ar ddechrau eu taith ymuno ar y cwrs hwn.

Dyma gwrs addas i awduron newydd sbon, ac i awduron mwy profiadol fel ei gilydd.

Bydd cyngor parod gan Llenyddiaeth Cymru ar ôl y cwrs i’r rhai ohonoch fydd yn awyddus i edrych ar y llwybrau tuag at gyhoeddi.

 

Mae ein cyrsiau undydd yn addas i unigolion sydd heb brofiad o gwbl yn y byd ysgrifennu creadigol, ac i’r rheiny sydd eisoes â pheth profiad. Mewn awyrgylch groesawgar, gynnes, bydd cyfle i chi ddysgu gan diwtoriaid sydd yn arbenigwyr yn eu maes. Mae croeso i’r chwilfrydig, ac i’r rheiny sydd yn edrych am ddiwrnod o hwyl ac am gael dysgu rhywbeth newydd. Os am drafod os yw’r cwrs hwn, neu unrhyw un o gyrsiau rhaglen 2023 yn addas i chi, cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol.

 

Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs. Os yn teithio o bell, neu awydd aros dros nos, holwch ni am bris llety neu cymrwch gip ar ein Bwthyn Encil Awduron, Nant.

Tiwtor

Casia Wiliam

Mae Casia Wiliam yn fardd ac awdur llawrydd. Bu’n Fardd Plant Cymru rhwng 2017-2019 ac mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau gwreiddiol i blant. Enillodd Wobr Tir Na nOg yn 2021 gyda’i nofel Sw Sara Mai.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811