Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr Cymraeg

Gwe 27 Medi 2024 - Sul 29 Medi 2024
Tiwtoriaid / Bethan Gwanas & Esyllt Maelor
Ffi’r Cwrs / O £325 - £375 y pen
Genres / BarddoniaethDysgu CymraegFfuglen
Iaith / Cymraeg

Cwrs yw hwn ar gyfer dysgwyr Cymraeg sydd wedi cyrraedd lefel Canolradd ac Uwch sy’n hoffi ysgrifennu creadigol, boed yn straeon byrion, deialog, disgrifiadau, drama radio neu unrhyw ffurf arall. Bydd pawb yn cael cyfle i siarad ac ymarfer eu Cymraeg ar y cwrs, a byddwch yn gwella eich sgiliau sgwrsio, ond yr ysgrifennu bydd yn cael y sylw pennaf ar y penwythnos hwn. Bydd cyfle i weithio mewn grwpiau, ac ar eich pen eich hun hefyd, a byddwn yn defnyddio pob math o bethau i’ch ysbrydoli yn cynnwys teithiau cerdded byrion o amgylch ardal hyfryd Tŷ Newydd a thasgau ysgrifennu.

Mae Bethan ac Esyllt yn siarad iaith y gogledd ond mae’n gwrs addas i ddysgwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt. Noder os gwelwch yn dda nad yw’r cwrs hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr.

Mae cyrsiau penwythnos yn cychwyn yn hwyr ar brynhawniau Gwener, ac yn dod i ben ar ôl cinio ar y dydd Sul.

Tiwtoriaid

Bethan Gwanas

Mae Bethan Gwanas yn awdur dros 40 o lyfrau i blant ac oedolion. Mae hefyd wedi bod ynolygydd, yn diwtor ysgrifennu creadigol ac yn diwtor Cymraeg i oedolion (ac mae gweddill ei CV yn darllen fel nofel). Enillodd wobr Tir Na n-Og am ei llyfrau i’r arddegau gyda Llinyn Trôns (Y Lolfa, 2000) a Sgôr (Y Lolfa, 2002), a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant gyda Gwylliaid (Gomer 2014).  

Esyllt Maelor

Mae Esyllt Maelor yn fardd ac yn addysgwr yn wreiddiol o Harlech. Enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion yn 2022, gyda cherddi a ysgogwyd gan ei mab, Dafydd. Mae wedi ysgrifennu, golygu a chyfrannu at nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys llyfrau i blant a phobl ifanc, ac siaradwyr Cymraeg newydd. Yn 2017 golygodd Galar a Fi (Y Lolfa), cyfrol o sgwennu yn archwilio galar, sy’n cynnwys profiadau pobl sydd wedi colli anwyliaid. Mae hi’n credu fod yna awdur ym mhob un, ac mae’n falch o lwyddiannau ei chyn-ddisgyblion sydd wedi parhau i ysgrifennu a chyfrannu at eu cymunedau. Mae Esyllt wedi golygu dwy gyfrol o straeon byrion i ddysgwyr gyda'r Lolfa: Dewch i Mewn (2023) a Byd Bach (2023).

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811