Ysgrifennu Ffuglen Fer

Llu 21 Awst 2023 - Gwe 25 Awst 2023
Tiwtoriaid / Sophie Mackintosh & Rachel Trezise
Darllenydd Gwadd / Cynan Jones
Ffi’r Cwrs / O £575 - £675 y pen
Genres / FfuglenStraeon Byrion
Iaith / Saesneg

Mae straeon byrion yn cynnig rhyddid creadigol enfawr i awduron ond hefyd yn gofyn am ddisgyblaeth a chywirdeb manwl. Gall llai olygu mwy. Bydd y cwrs hwn yn archwilio hanfodion ysgrifennu stori wych gan gynnwys: dod o hyd i syniadau, plotio, strwythur naratif, creu cymeriadau tri dimensiwn, golygu a chwblhau eich llawysgrif.

Gydag awgrymiadau ac ymarferion, byddwch yn cael eich annog i feddwl yn greadigol a gwthio’ch ffuglen i lefelau newydd. Bydd darllen a thrafodaeth fel dosbarth yn eich cyflwyno i ystod gyffrous o straeon, a’r gwahanol ffyrdd y cânt eu hadrodd. Bydd y tiwtoriaid hefyd yn eich helpu i ddod o hyd i’r ffordd fwyaf pwerus o fynegi eich deunydd ac i arbrofi gyda’r grefft o hepgor. Erbyn diwedd yr wythnos, byddwch chi’n ysgrifennu straeon sy’n bachu’ch darllenwyr o’r llinell agoriadol.

Bydd yr wythnos yn cynnwys gweithdai boreol, ymarferol a chreadigol, a sesiynau un-i-un gyda’r tiwtoriaid yn y prynhawniau, yn ogystal â digon o amser rhydd ar gyfer eich ysgrifennu eich hun. Erbyn diwedd yr wythnos, gallwch ddisgwyl cael dealltwriaeth fwy trylwyr o ffurf y stori fer, syniadau newydd, a stori neu ddwy newydd, gobeithio.

Tiwtoriaid

Sophie Mackintosh

Sophie Mackintosh yw awdur The Water Cure (Hamish Hamilton, 2018), Blue Ticket (Hamish Hamilton, 2020), a Cursed Bread (Penguin, 2023). Roedd The Water Cure ar restr hir Gwobr Man Booker 2018. Mae ei ffuglen, gwaith ffeithiol-greadigol a barddoniaeth wedi ymddangos yn The New York Times, Granta, Dazed, The Guardian, a The Stinging Fly, ymhlith eraill. Yn 2020 cafodd ei dewis fel ‘awdur fydd yn ddiffinio’r ddegawd i ddod’ gan Vogue UK, ochr yn ochr â’r awduron Jia Tolentino ac Oyinkan Braithwaite. Mae hi wedi bod yn awdur preswyl ym Mhreswylfa Awduron Paris, Dinas Llenyddiaeth Prague, a Llyfrgell Gladstone. www.sophiemackintosh.co.uk

Rachel Trezise

Nofelydd, awdur straeon byrion a dramodydd o Gwm Rhondda yw Rachel Trezise. Enillodd ei nofel gyntaf In and Out of the Goldfish Bowl (Parthian, 2000) le ar Restr Orange Futures yn 2002. Yn 2006 enillodd ei chasgliad ffuglen fer cyntaf Fresh Apples (Parthian, 2005) Wobr Dylan Thomas. Enillodd ei hail gasgliad ffuglen fer, Cosmic Latte (Parthian, 2013) Wobr Darllenwyr Gwobr Edge Hill yn 2014. Aeth ei drama ddiweddaraf Cotton Fingers ar daith i Iwerddon a Chymru ac enillodd Wobr Summerhall Lustrum yn yr Edinburgh Fringe yn 2019. Ei nofel diweddaraf yw Easy Meat (Parthian, 2021). 

racheltrezise.wordpress.com
@racheltrezise

Darllenydd Gwadd

Cynan Jones

Mae Cynan Jones yn awdur ffuglen o fri o arfordir gorllewinol Cymru. Mae ei waith wedi ymddangos mewn dros ugain o wledydd, ac mewn cyfnodolion a chylchgronau gan gynnwys Granta a The New Yorker. Mae hefyd wedi ysgrifennu sgript ar gyfer y ddrama drosedd boblogaidd Y Gwyll / Hinterland, casgliad o chwedlau i blant, a nifer o straeon ar gyfer BBC Radio. Mae wedi cyrraedd y rhestr hir a’r rhestr fer ar gyfer nifer o wobrau, ac enillodd, ymhlith gwobrau eraill, Wobr Ffuglen Llyfr y Flwyddyn, Gwobr Jerwood Fiction Uncovered, a Gwobr Stori Fer Genedlaethol y BBC. www.cynanjones.com/ 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811