Ysgrifennu Ffuglen Fer

Llu 21 Hydref 2024 - Gwe 25 Hydref 2024
Tiwtoriaid / Emma Glass & Sophie Mackintosh
Darllenydd Gwadd / Joe Dunthorne (Digidol)
Ffi’r Cwrs / O £625 - £725 y pen
Genres / FfuglenStraeon Byrion
Iaith / Saesneg

Oes gennych chi nofel neu gasgliad o straeon byrion ar y gweill? A oes angen amser arnoch i ganolbwyntio ar eich gwaith dan arweiniad creadigol a phroffesiynol er mwyn eich helpu i fireinio’ch gwaith ymhellach? Ymunwch â’r awduron enwog a’r tiwtoriaid profiadol, Emma Glass a Sophie Mackintosh am wythnos o weithdai grŵp a thrafodaethau, darlleniadau, ysgogiadau creadigol ac adborth un-i-un pwrpasol. Pa bynnag gam rydych wedi’i gyrraedd, ynghyd â’r tiwtoriaid, byddwch yn ystyried cymeriad, ffyrdd o adeiladu byd ffuglen cymhellol, strwythur naratif, y posibiliadau a gynigir o fewn iaith, ochr yn ochr â dulliau newydd o olygu eich gwaith. Bydd yr awdur arobryn Joe Dunthorne yn ymuno â chi hefyd am sesiwn darllenydd gwadd digidol, fydd yn sicr o danio’ch dychymyg.

Erbyn diwedd yr wythnos, gallwch ddisgwyl bod â dealltwriaeth fwy trylwyr o ysgrifennu cryno, cymhellol, a chyfoes, a bod yn berchen ar syniadau wedi’u hadfywio, yr hyder i arbrofi gyda ffurf, strwythur ac iaith, ac agwedd newydd at olygu eich gwaith.

 

Bwrsariaethau

Mae un ysgoloriaeth gwerth £200 ar gael ar gyfer y cwrs hwn. I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gais yma. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mercher 21 Awst 2024

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r gefnogaeth sydd ar gael, ewch i’n tudalen Cymorth Ariannol: https://www.tynewydd.cymru/cyrsiau-ac-encilion/cymorth-ariannol/  

Tiwtoriaid

Emma Glass

Awdur a nyrs plant o Gymru yw Emma Glass, ac y mae hi bellach yn byw ac yn gweithio yn Llundain. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, Peach, gan Bloomsbury yn 2018. Erbyn hyn, mae Peach wedi ei gyfieithu i saith iaith wahanol ac fe gyrhaeddodd y rhestr hir ar gyfer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas. Mae Rest and Be Thankful (Bloomsbury, 2020), ei hail nofel, yn cael ei addasu fel ffilm ar hyn o bryd.  

Sophie Mackintosh

Sophie Mackintosh yw awdur The Water Cure (Hamish Hamilton, 2018), Blue Ticket (Hamish Hamilton, 2020), a Cursed Bread (Penguin, 2023). Roedd The Water Cure ar restr hir Gwobr Man Booker 2018. Mae ei ffuglen, gwaith ffeithiol-greadigol a barddoniaeth wedi ymddangos yn The New York Times, Granta, Dazed, The Guardian, a The Stinging Fly, ymhlith eraill. Yn 2020 cafodd ei dewis fel ‘awdur fydd yn diffinio’r ddegawd i ddod’ gan Vogue UK, ochr yn ochr â’r awduron Jia Tolentino ac Oyinkan Braithwaite. Mae hi wedi bod yn awdur preswyl ym Mhreswylfa Awduron Paris, Dinas Llenyddiaeth Prague, a Llyfrgell Gladstone. www.sophiemackintosh.co.uk 

Darllenydd Gwadd

Joe Dunthorne (Digidol)

Ganed a magwyd Joe Dunthorne yn Abertawe. Cyfieithwyd ei nofel gyntaf, Submarine (Penguin, 2011), i ugain iaith a’i throi’n ffilm arobryn. Enillodd ei ail nofel, Wild Abandon (Penguin, 2012), Wobr Encore y Society of Authors. Ei nofel ddiweddaraf yw The Adulterants (Penguin, 2019). Cyhoeddwyd ei gasgliad cyntaf o gerddi, O Positive, gan Faber & Faber yn 2019. Mae ei waith wedi’i gyhoeddi yn y New York Review of Books, London Review of Books, The Paris Review, McSweeney’s, Granta, The Guardian a The Atlantic. Mae'n byw yn Llundain. 

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811