Ysgrifennu Ffuglen Trosedd

Llu 7 Hydref 2024 - Gwe 11 Hydref 2024
Tiwtoriaid / Clare Mackintosh & C.L. Taylor
Darllenydd Gwadd / Vaseem Khan (Digidol)
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Ysgrifennu Trosedd
Iaith / Saesneg

Mae ffuglen droseddol yn parhau i fod yn genre anghredadwy o boblogaidd sydd yn parhau i fod yn flaenllaw ar restrau gwerthwyr gorau, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Gyda chymaint o amrywiaeth o is-genres ar gael, mae pob egin awdur trosedd yn sicr o ddod o hyd i’w gofod a’u llais eu hunain. P’un a ydych chi eisiau ysgrifennu ffilmiau llawn cyffro, dirgelion clyd neu droseddau llawn cymlethdodau, bydd y cwrs wythnos hwn yn dysgu’r hanfodion y bydd eu hangen arnoch i godi eich gwaith i’r lefel nesaf. Byddwch yn archwilio strwythur naratif, cymeriad a lleoliad, ac yn dysgu sut i ychwanegu dilysrwydd at eich gwaith. Yn ystod yr wythnos, fe’ch anogir i holi’r drwgdybus yn dwll, i ddadansoddi’ch plot yn fanwl, ac ymchwilio i leoliad eich trosedd am gliwiau. P’un a oes gennych waith ar y gweill neu ddim ond sgerbwd o syniad, bydd y tiwtoriaid arobryn a phrofiadol Clare Mackintosh a C.L. Taylor wrth law i’ch helpu i gynyddu’r dirgelwch, y gwreiddioldeb a’r tensiwn yn eich ysgrifennu ac ehangu eich gwybodaeth am ffuglen trosedd cyfoes. Byddwch yn gadael y cwrs yn teimlo’n llawn cymhelliant, wedi’ch herio, ac yn barod i greu campweithiau newydd.

Tiwtoriaid

Clare Mackintosh

Mae Clare Mackintosh wedi gwerthu dros 2 filiwn o gopïau o’i llyfrau ledled y byd, wedi cyrraedd brig y rhestrau gwerthu ac wedi ennill sawl gwobr, a hi yw awdur I Let You Go (Little Brown, 2015), a gyrhaeddodd restr goreuon gwerthiant y Sunday Times a’r New York Times, a’r llyfr gan awdur trosedd newydd a werthodd gyflymaf yn 2015. Fe enillodd Nofel Trosedd y Flwyddyn Theakston Old Peculier yn 2016 hefyd. Cyrhaeddodd ail a thrydedd nofel Clare, I See You (Little Brown, 2017) a Let Me Lie (Little Brown, 2018), frig rhestrau gwerthiant y Sunday Times. Cafodd ei thair nofel gyffro gyntaf eu dewis ar gyfer Clwb Llyfrau Richard & Judy, a gyda’i gilydd maen nhw wedi’u cyfieithu i dros ddeugain o ieithoedd. Cafodd After the End (Little Brown, 2019) ei chyhoeddi yn 2019 a chyrhaeddodd restr goreuon gwerthiant y Sunday Times ar unwaith, ac yn 2021 saethodd Hostage (Little Brown, 2022) i’r deg uchaf. Mae ei chyfres drosedd newydd, sy’n cynnwys y ditectif o Gymru DC Ffion Morgan, wedi derbyn canmoliaeth feirniadol, gyda The Last Party (Little Brown, 2023) ac A Game of Lies (Little Brown, 2023) yn cyrraedd rhestr deg uchaf y Sunday Times. Gyda’i gilydd, mae ei llyfrau wedi treulio dros 65 o wythnosau yn rhestrau goreuon gwerthiant y Sunday Times. Mae Clare yn byw yn y gogledd gyda’i theulu. 

C.L. Taylor

Mae C.L. Taylor yn awdur llyfrau cyffro seicolegol arobryn ac yn un o werthwyr gorau y Sunday Times. Hi yw awdur The Guilty Couple (Harper Collins, 2022), a Sleep (Harper Collins, 2019), ill dau wedi eu dewis ar gyfer Clwb Llyfrau Richard. Mae llyfrau C.L. Taylor wedi gwerthu dros ddwy filiwn o gopïau yn y DU yn unig, wedi cyrraedd rhif un ar Amazon Kindle, Audible, Kobo, iBooks a Google Play, ac wedi’u cyfieithu i 25 o ieithoedd a’u dewis ar gyfer y teledu. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu dwy nofel i oedolion ifanc: The Treatment (Harper Collins, 2016) a The Island (Harper Collins, 2021). 

Darllenydd Gwadd

Vaseem Khan (Digidol)

Mae Vaseem Khan yn awdur dwy gyfres drosedd boblogaidd wedi'u gosod yn India, cyfres Baby Ganesh Agency wedi'i gosod yn Mumbai gyfoes, a nofelau trosedd hanesyddol Malabar House a osodwyd yn Bombay yn y 1950au. Dewiswyd ei lyfr cyntaf, The Unexpected Inheritance of Inspector Chopra (Hodder, Mulholland Books, Hachette, 2015), gan The Sunday Times fel un o’r 40 nofel drosedd orau a gyhoeddwyd yn 2015-2020, ac mae wedi’i chyfieithu i 17 o ieithoedd. Enillodd yr ail yn y gyfres Wobr Shamus yn yr Unol Daleithiau. Yn 2021, enillodd Midnight yn Malabar House (Hodder & Stoughton, Hachette, 2020) Wobr Crime Writers Association Historical Dagger, prif wobr y byd am ffuglen trosedd hanesyddol ac roedd ar restr fer Gwobr Theakston’s Old Peculier Nofel Drosedd y Flwyddyn yn 2022. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae'n gweithio yn  Adran Gwyddorau Diogelwch a Throsedd yng Ngholeg Prifysgol Llundain. Ganed Vaseem yn Lloegr, ond treuliodd ddegawd yn gweithio yn India. Mae Vaseem hefyd yn cyd-gyflwno’r podlediad ffuglen trosedd poblogaidd, The Red Hot Chilli Writers. www.vaseemkhan.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811