Ysgrifennu Ffuglen

Llu 1 Gorffennaf 2024 - Gwe 5 Gorffennaf 2024
Tiwtoriaid / Vanessa Gebbie & Cynan Jones.
Darllenydd Gwadd / Max Porter (Digidol)
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Saesneg

Cael trafferth gyda’ch nofel? Yw eich cariad at eich casgliad o straeon byrion yn pylu? Neu ydych chi’n teimlo’n bell o’ch prosiect ffuglen? Mae’n bryd ailgysylltu!

Ymunwch â Vanessa Gebbie a Cynan Jones am ychydig ddyddiau i finiogi eich sgiliau ysgrifennu, cynhyrchu gwaith newydd, a rhoi hwb i’ch hyder fel awdur. Byddwch yn ailgysylltu ag elfennau allweddol o adrodd straeon, yn rhannu gemau ac ymarferion gyda grŵp bach o bobl eraill o’r un anian, ac yn archwilio crefft a phroses mewn gweithdai a sesiynau llawn. Bydd gennych ddigon o amser i chi’ch hunan i ysgrifennu ac i fwynhau amgylchedd unigryw canolfan hyfryd a hanesyddol Tŷ Newydd, a byddwch yn elwa ar ddau diwtorial un-i-un personol, un gyda’r naill diwtor clodwiw.

Rhowch amser wedi’i neilltuo i ysgrifennu yn rhodd i’ch hunan. Rhowch y sbarc yn ôl yn eich geiriau, a gwthiwch eich gwaith i’r cam nesaf a thu hwnt.

Tiwtoriaid

Vanessa Gebbie

Awdur Cymreig sy'n byw yn Lloegr yw Vanessa Gebbie. Mae hi wedi ennill gwobrau am ffuglen, barddoniaeth ac ysgrifennu teithio. Mae hi'n awdur nifer o lyfrau amrywiol: nofel, pum llyfr ffuglen fer, dau o farddoniaeth, a llyfr o gemau ysgrifennu a syniadau ar gyfer awduron. Y mae hi’n olygydd ac yn cyfrannu tuag at Short Circuit, Guide to the Art of the Short Story (Salt, 2013), a chyfrannodd bennod i The Rose Metal Press Guide to Writing Flash Fiction (Rose Metal Press, 2013). Mae ei gwaith wedi cael ei ddefnyddio mewn papurau TGAU, ac mae ar y maes llafur yn yr Unol Daleithiau. Mae hi wrth ei bodd yn rhannu ei brwdfrydedd dros ysgrifennu, ac mae wedi dysgu yn yr Eidal, Awstria, Sweden, Rwsia, Iwerddon a’r DU. Mae ei gwaith hefyd wedi cael ei gefnogi gan grantiau a chyfnodau preswyl gan Gyngor y Celfyddydau, Llyfrgell Gladstone, Castell Hawthornden yn yr Alban, Prifysgol Stockholm, Anam Cara Writers and Artists’ Retreat, yn Iwerddon. Roedd ei phreswyliad diweddaraf yn Amgueddfa Petersfield a Chanolfan Astudio Edward Thomas yn Hampshire. 

Cynan Jones.

Mae Cynan Jones yn awdur ffuglen o fri o arfordir gorllewinol Cymru. Mae ei waith wedi ymddangos mewn dros ugain o wledydd, ac mewn cyfnodolion a chylchgronau gan gynnwys Granta a The New Yorker. Mae hefyd wedi ysgrifennu sgript ar gyfer y ddrama drosedd boblogaidd Y Gwyll / Hinterland, casgliad o chwedlau i blant, a nifer o straeon ar gyfer BBC Radio. Mae wedi cyrraedd y rhestr hir a’r rhestr fer ar gyfer nifer o wobrau, ac enillodd, ymhlith gwobrau eraill, Wobr Ffuglen Llyfr y Flwyddyn, Gwobr Jerwood Fiction Uncovered, a Gwobr Stori Fer Genedlaethol y BBC. www.cynanjones.com/ 

 

Darllenydd Gwadd

Max Porter (Digidol)

Nofel ddiweddaraf Max Porter yw Shy (Faber & Faber, 2023) a oedd yn un o werthwyr gorau rhif 1 y Sunday Times ar unwaith. Mae'n awdur tair nofel arall ac mae ei waith wedi'i gyfieithu i dri deg un o ieithoedd. Enillodd ei nofel gyntaf, Grief Is the Thing with Feathers (Faber & Faber, 2016), wobr Awdur Ifanc y Flwyddyn y Sunday Times/Peter, Fraser + Dunlop, Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, y Europese Literatuurprijs a Gwobr y BAMB Readers’, a chyrhaeddodd restr fer Gwobr Llyfr Cyntaf y Guardian a Gwobr Goldsmiths. Roedd ei ail nofel, Lanny (Faber & Faber, 2019), yn un o 10 gwerthwr gorau’r Sunday Times, ar restr hir Gwobr Booker 2019 a Gwobr Wainwright 2019, ar restr fer Gwobr Gordon Burn 2019 ac ar restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn Waterstones a Foyles 2019. Canmolwyd ei drydydd llyfr, The Death of Francis Bacon (Faber & Faber, 2022), fel ‘campwaith bychan’, a ‘camp o empathi, dychymyg a brio llenyddol’. 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811