Creu Byd: Ysgrifennu Ffuglen

Sad 23 Medi 2023
Tiwtor / Mared Lewis
Ffi’r Cwrs / O £35 y pen
Genres / FfuglenStraeon Byrion
Iaith / Cymraeg

11.00 am – 4.00 pm

Ymunwch â ni ar gyfer diwrnod o ddysgu sut i ysgrifennu ffuglen o bob math. Boed eich bryd ar ‘sgwennu stori fer, monolog neu ddechrau ar nofel, byddwn yn edrych ar hanfodion creu byd yn y cwrs undydd yma. Edrychwn ar bwysigrwydd lleoliad a naws, a thechnegau creu cymeriad. Bydd ymarferion ysgrifennu yn ystod y dydd, a chyfle i rannu o fewn y grŵp neu ar lefel un-i-un os dymunir.

Cwrs cyfeillgar anffurfiol fydd hwn, gyda chroeso i bawb sydd ar dân i ddechrau neu ail afael mewn prosiect rhyddiaith o unrhyw fath.

Dyma gwrs addas i awduron newydd sbon, ac i awduron mwy profiadol fel ei gilydd.

Bydd cyngor parod gan Llenyddiaeth Cymru ar ôl y cwrs i’r rhai ohonoch fydd yn awyddus i edrych ar y llwybrau tuag at gyhoeddi.

 

Mae ein cyrsiau undydd yn addas i unigolion sydd heb brofiad o gwbl yn y byd ysgrifennu creadigol, ac i’r rheiny sydd eisoes â pheth profiad. Mewn awyrgylch groesawgar, gynnes, bydd cyfle i chi ddysgu gan diwtoriaid sydd yn arbenigwyr yn eu maes. Mae croeso i’r chwilfrydig, ac i’r rheiny sydd yn edrych am ddiwrnod o hwyl ac am gael dysgu rhywbeth newydd. Os am drafod os yw’r cwrs hwn, neu unrhyw un o gyrsiau rhaglen 2023 yn addas i chi, cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol.

 

Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs. Os yn teithio o bell, neu awydd aros dros nos, holwch ni am bris llety neu cymrwch gip ar ein Bwthyn Encil Awduron, Nant.

Tiwtor

Mared Lewis

Un o Fôn yw Mared Lewis, ac mae’n awdur ar saith o nofelau i oedolion, dau lyfr plant a thair nofel i Ddysgwyr Uwch. Mae hi hefyd wedi dechrau ar gasgliad o straeon byrion. Mae’n rhannu ei hamser rhwng gwaith sgwennu a thiwtora Cymraeg i Oedolion dan adain Prifysgol Bangor, ac mae ganddi brofiad hefyd o sgwennu i’r teledu a radio.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811