Cwrs Chwedleua

Llu 17 Mehefin 2024 - Gwe 21 Mehefin 2024
Tiwtoriaid / Daniel Morden & Phil Okwedy
Ffi’r Cwrs / O £675 y pen
Genres / Adrodd StraeonPerfformio
Iaith / Saesneg

Mae mythau a chwedlau ers talwm yn ddathliad o drosiadau, delweddaeth fyw, iaith, a chymuned ac yn parhau i ysbrydoli beirdd, artistiaid, awduron a dramodwyr heddiw. Yn ystod y cwrs canolradd hwn, bydd y tiwtoriaid a’r storïwyr profiadol, Daniel Morden a Phil Okwedy, yn eich annog i archwilio cyd-destun eich dweud, sydd weithiau’n broblemus ac yn hen ffasiwn, tra hefyd yn cynnig ymarferion a strategaethau i’ch helpu i ddatblygu fersiwn o stori sy’n berthnasol i heddiw, ac yn taro tant gyda chynulleidfaoedd cyfoes.

Bydd y tiwtoriaid yn meithrin awyrgylch gefnogol drwy gydol y cwrs, a hynny drwy gyfuniad o sesiynau un-i-un, gwaith grŵp a noson yn nhŷ crwn unigryw a hudolus Felin Uchaf, ger Aberdaron. Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi ennill dealltwriaeth ddyfnach o’n chwedlau traddodiadol a’u perthnasedd cyfoes ac wedi datblygu eich sgiliau a’ch hyder fel storïwr perfformio. Gofynnir i gyfranogwyr anfon stori draddodiadol fer yr hoffent ei harchwilio ymlaen llaw.

Mae’r cwrs hwn yn croesawu unigolion sydd â pheth profiad o berfformio straeon traddodiadol yn fyw, naill ai i blant neu oedolion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gynnwys neu addasrwydd y cwrs, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o dîm Tŷ Newydd naill ai ar tynewydd@llenyddiaethcymru.org neu ar 01766 522 811.

Tiwtoriaid

Daniel Morden

Bu Daniel Morden yn adrodd straeon traddodiadol ers 1989. Mae wedi rhannu chwedlau ym mhedwar ban byd, o’r Arctig i’r Môr Tawel i’r Caribî. Mae’n enwog am ei gyflwyniadau gloyw o chwedlau Groeg, ac am ei angerdd wrth berfformio straeon Cymru. Mae’n awdur sawl cyfrol o straeon gwerin, gan gynnwys Dark Tales from the Woods (Gomer, 2006) a enillodd Wobr Tir na n-Og. Yn 2017 enillodd Fedal Gŵyl y Gelli am adrodd straeon.

www.danielmorden.org  

Phil Okwedy

Ac yntau wedi’i eni yng Nghaerdydd i fam o Gymru a thad o Nigeria, mae Phil Okwedy yn berfformiwr sy’n adrodd straeon ac yn creu chwedlau, gan seilio hynny ar ei dreftadaeth ddeuol a diwylliannau amrywiol. Mae’n perfformio’n rheolaidd mewn clybiau adrodd straeon, ac mae wedi ymddangos yn Beyond the Border a Gŵyl Adrodd Straeon Aberystwyth, ynghyd â Gŵyl Kea yng Ngwlad Groeg a Gŵyl Fabula yn Sweden. Yn 2018, cyhoeddodd ei lyfr cyntaf, sef Wil & the Welsh Black Cattle (Gomer, 2018). Ynddo mae’n adrodd cyfres o straeon gwerin wedi’u seilio ar fytholeg yr hen borthmyn. Yn 2021, enillodd le ar raglen Cynrychioli Cymru Llenyddiaeth Cymru, rhaglen ddatblygu awduron, ac yn ystod 2022-23 fe fu’n teithio ei sioe chwedleua, The Gods Are All Here, o amgylch Cymru, gan blethu chwedlau, a’i stori bersonol ei hun, a daniwyd gan ddarganfyddiad cyfres o lythyrau a ysgrifennwyd gan ei dad yn Nigeria i’w fam yng Nghymru.

 

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811