Encil Nadolig

Llu 9 Rhagfyr 2024 - Gwe 13 Rhagfyr 2024
Tiwtor / Siôn Corn
Ffi’r Cwrs / O £425 - £525 y pen
Genres / FfeithiolFfuglenIechyd a LlesYsgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / CymraegDwyieithogSaesneg

Dyma gyfle i gael dianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd i noddfa greadigol – i’r lleoliad heddychlon hwnnw lle gallwch fynd i orffen ysgrifennu eich nofel, neu ddim ond darllen a synfyfyrio efallai? Bydd ein hencilion, yn awyrgylch prydferth Tŷ Newydd rhwng y môr a’r mynyddoedd, yn cynnig y ddihangfa berffaith i chi. Gallwch fynd am dro ar hyd y Lôn Goed, cerdded i’r traeth i chwilio am ysbrydoliaeth, a rhannu syniadau dros swper gyda’ch cyd-letywyr. Bydd pawb â’i ystafell ei hun – a bydd prydau bwyd cartref yn cael eu paratoi ar eich cyfer.

Tiwtor

Siôn Corn

Mae si ar led bod y dyn ei hun yn y cyffiniau yn ystod Encil y Nadolig. Efallai y byddaf yn galw heibio i archwilio'r simnai ac i flasu mins peis Tony. Ond yn anffodus fyddwch chi ddim yn fy ngweld i - gan fy mod yn swil iawn.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811