Ysgrifennu Ffuglen Hanesyddol

Llu 19 Awst 2024 - Gwe 23 Awst 2024
Tiwtoriaid / Natasha Pulley & Susan Stokes-Chapman
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genres / FfuglenFfuglen Hanesyddol
Iaith / Saesneg

Beth mae ysgrifennu am y gorffennol yn ei ddweud am y presennol? Ymunwch ag awdur â sawl gwobr i’w henw, Natasha Pulley, yn ogystal ag awdur sydd wedi cael ei chynnwys ar restr gwerthwyr gorau’r Sunday Times, Susan Stokes-Chapman, i archwilio byd cyfareddol ysgrifennu hanesyddol ffurf hir. Yn ystod yr wythnos, byddwch yn dianc yn ôl mewn amser ac yn cael ysbrydoliaeth gan bobl a digwyddiadau go iawn o’ch teulu a’ch ardal leol chi, yn ogystal â rhai o gymeriadau a chwedlau mwyaf adnabyddus hanes. Drwy fynd ar y cwrs hwn, byddwch yn cael gwell dealltwriaeth o sut i gyfleu ymdeimlad o amser a lle, a dod â’ch ymchwil yn fyw.

Os ydych chi’n dymuno datblygu darn newydd o waith ffuglennol, neu os ydych chi’n chwilfrydig am stori unigol neu ddigwyddiad hanesyddol, bydd y tiwtoriaid yn eich tywys drwy’r broses o ymchwilio ac adeiladu naratif i sicrhau bod eich stori yn neidio o’r dudalen. Drwy weithdai cyfranogol, a thiwtorialau un-i-un, byddwch yn cael eich annog i ystyried i ba raddau mae modd i awduron ail-ddychmygu hanes a’r gwahaniaethau rhwng ffaith hanesyddol a ffuglen. Byddwch hefyd yn darganfod ffyrdd effeithiol o greu cymeriadau argyhoeddiadol, siapio bydoedd credadwy, a phlotio a gosod cyflymder eich naratif. Bydd pob gweithdy yn eich tywys – drwy drafodaeth, ymarferion ysgrifennu, ac ystyried theori (ysgafn) – i fagu hyder yn eich ysgrifennu a datblygu sgiliau a thechnegau newydd a fydd yn eich galluogi i adrodd hanes yn eich llais unigryw chi.

 

Bwrsariaethau

Mae un ysgoloriaeth gwerth £200 ar gael ar gyfer y cwrs hwn. I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gais yma. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mercher, 19 Mehefin 2024

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r gefnogaeth sydd ar gael, ewch i’n tudalen Cymorth Ariannol: https://www.tynewydd.cymru/cyrsiau-ac-encilion/cymorth-ariannol/  

Tiwtoriaid

Natasha Pulley

Natasha Pulley yw awdur The Watchmaker of Filigree Street (Bloomsbury, 2016), The Bedlam Stacks (Bloomsbury, 2018), The Lost Future of Pepperharrow (Bloomsbury, 2020), The Kingdoms (Bloomsbury, 2021) a The Half Life of Valery K (Bloomsbury, 2022). Yn werthwr gorau rhyngwladol, enillodd The Watchmaker of Filigree Street Wobr Betty Trask a chyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Nofel Gyntaf Orau'r Author's Club, Gwobrau Locus, ac arhosodd ar restr gwerthwyr gorau'r Sunday Times am ran helaeth o haf 2016. Roedd The Bedlam Stacks ar y rhestr hir ar gyfer Gwobr Walter Scott ac ar restr fer Gwobr Encore. Mae Natasha wedi byw yn Japan fel Ysgolhaig Daiwa, yn ogystal â Tsieina a Pheriw. Roedd hi’n Awdur Preswyl Gladstone yn 2016, ac mae’n dysgu ar gwrs BA Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Bath Spa, ochr yn ochr â chyrsiau byr yn Sefydliad Addysg Barhaus Caergrawnt. Bydd ei nofel ddiweddaraf, The Mars House, yn cael ei chyhoeddi gan Orion yn 2024.

Susan Stokes-Chapman

Magwyd Susan Stokes-Chapman yn ninas Sioraidd hanesyddol Lichfield, Swydd Stafford, ond mae bellach yn byw yng ngogledd-orllewin Cymru. Astudiodd ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan raddio gyda BA mewn Addysg a Llenyddiaeth Saesneg ac MA mewn Ysgrifennu Creadigol. Mae ei nofel gyntaf Pandora (Harvill Secker, 2022) yn ail ddehongliad llac o'r chwedl Roegaidd, Pandora's Box, wedi'i gosod yn Llundain yn yr oes Sioraidd, ac mae'n adrodd hanes yr artist gemwaith uchelgeisiol Dora Blake a'i chyfarfyddiad â fâs hynafol y mae ei hewythr gormesol yn awyddus iawn i'w gadw yn gyfrinach. Daeth y nofel yn un o werthwyr gorau The Sunday Times adeg ei chyhoeddi, ac yn 2020 roedd ar restr fer Gwobr Ffuglen Lucy Cavendish 2020 ac ar restr hir Gwobr Bath Novel Award. www.susanstokeschapman.com   

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811