Blogiau Diweddar

Maw 8 Mai 2018 /
Mae pawb yn ymwybodol o’r cysylltiad rhwng Tŷ Newydd a’r cyn Brif Weinidog David Lloyd George, siawns? Os ddim, cliciwch...
Maw 1 Mai 2018 /
Ar ddiwrnod poetha’r flwyddyn hyd yn hyn ar 21 Ebrill 2018, daeth criw o 9 ynghyd i Dŷ Newydd i...
Maw 24 Ebrill 2018 / ,
Yn gynharach y mis hwn, cyrrhaeddodd Wicipedia Cymraeg garreg filltir wrth i’w 100,000fed erthygl arlein gael ei chyhoeddi. Yn ôl...
Maw 24 Ebrill 2018 /
Pleser pob amser ydi croesawu plant Sgwad Sgwennu Gwynedd i Dŷ Newydd i ysgrifennu.  Cawsom gwmni Gillian Clarke, cyn Fardd...
Llu 23 Ebrill 2018 /
Mae Anita Myfanwy yn aelod o Glwb Ysgrifennu Tŷ Newydd, sy'n cyfarfod yn fisol. Dyma ychydig o hanes y clwb,...
Mer 4 Ebrill 2018 /
Mae Chwedl, rhwydwaith storiwragedd o Gymru,  yn chwilio am chwedlwragedd dawnus ac ifainc o Gymru – ac yn eu gwahodd ...
Mer 4 Ebrill 2018 /
Mae’n bleser gan New Welsh Review ynghyd â Phrifysgol Aberystwyth gyhoeddi rhestr hir Gwobrau Ysgrifennu Cymru 2018: Gwobr Prifysgol Aberystwyth...
Llu 26 Mawrth 2018 /
Cytundeb llawrydd i gynnig gwasanaeth cynnal a chadw i safle Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd Mae Llenyddiaeth Cymru’n chwilio am gontractwr...
Llu 19 Mawrth 2018 /
Pleser yw cael bod yng nghwmni aelodau Sgwad 'Sgwennu Gwynedd bob amser. Mae’n nhw‘n fywiog, yn llawn afiaith, ac yn...
Iau 8 Mawrth 2018 /
Ym mis Awst 2017, lansiodd Llenyddiaeth Cymru gynllun nawdd newydd ar gyfer awduron o’r enw Llên a Lles,  sy’n ffurfio...
Iau 1 Mawrth 2018 / ,
Dydd Gŵyl Dewi hapus i bawb. Mae hi hefyd yn Ddiwrnod y Llyfr, ac yn gyfle gwych i ymgolli mewn...
Iau 1 Mawrth 2018 / ,
Dydd Gŵyl Dewi hapus gan bawb o Llenyddiaeth Cymru. I ddathlu diwrnod ein Nawddsant, dyma wneud y pethau bychain a...
1 4 5 6 7 8 28