Blogiau Diweddar

Llu 19 Tachwedd 2018 /
Daw Pelin Bilici o Dwrci yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn byw ym Merlin ac yn astudio ar gyfer...
Gwe 2 Tachwedd 2018 /
Fy mhythefnos yn Nhŷ Newydd Mae Ceinwen Jones yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor sy’n astudio gradd yn y Gymraeg. Daeth...
Mer 17 Hydref 2018 / ,
Daeth y syniad am Y Tipi Olaf gan Bet Huws, a diolch iddi hi am hynny, ar ôl iddi hi...
Iau 11 Hydref 2018 / ,
Rhaglen Gyrsiau Tŷ Newydd 2019: Dewch i ganfod yr awen ym mlwyddyn Darganfod Cymru   Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch...
Maw 9 Hydref 2018 / ,
Wyt ti ym mlwyddyn 5 neu 6? Wyt ti’n hoffi ‘sgwennu? Gwna gais i fod yn aelod o Sgwad ‘Sgwennu Gwynedd...
Llu 1 Hydref 2018 /
Mae Anita Myfanwy yn wyneb cyfarwydd iawn i ni yma yn Nhŷ Newydd. Mae'n mynychu nifer o gyrsiau ac yn...
Llu 17 Medi 2018 / ,
Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y...
Iau 6 Medi 2018
Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn cynnal cwrs arloesol i awduron a darlunwyr plant 3-7 oed...
Mer 5 Medi 2018 /
Ar fore braf o haf canol Awst daeth criw bywiog a hwyliog o blant (ac ambell fam a thaid) at...
Iau 23 Awst 2018 /
Diwrnod Agored Tŷ Newydd 2018 Dydd Sul 16 Medi, 10.30 am - 4.30 pm Dewch draw i'n gweld ni yn...
Mer 1 Awst 2018 / ,
Dewch draw i Ganolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog ar fore Llun neu bore Mawrth 20 / 21 Awst ar gyfer...
1 2 3 4 5 6 28