Blogiau Diweddar

Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru gyhoeddi rhaglen newydd sbon o gyrsiau blasu Tŷ Newydd i’ch ysbrydoli yn ystod misoedd cyntaf...
Awduron! Mae golygydd y New Welsh Review, Gwen Davies, yn chwilio am y gorau o’r goreuon o blith rhyddiaith newydd...
Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru a Barddas gyhoeddi cyfres o wersi cynganeddu digidol ar gyfer haf 2020, dan ofal Y...
Gwe 10 Gorffennaf 2020
Pleser i Llenyddiaeth Cymru oedd cael noddi cystadleuaeth ysgrifennu creadigol Celfyddydau Anabledd Cymru eleni drwy gynnig taleb o £200 i’w...
Gwe 3 Gorffennaf 2020 / ,
Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn 30 oed, trefnodd Llenyddiaeth Cymru Ddosbarth Meistr Barddoniaeth Digidol dan...
Mer 24 Mehefin 2020 / ,
Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru gyhoeddi ein rhaglen gyntaf erioed o gyrsiau ysgrifennu creadigol digidol Tŷ Newydd ar gyfer haf...
Mer 17 Mehefin 2020 / , ,
  Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Tŷ Newydd yn 30 oed, mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o...
Maw 19 Mai 2020 / ,
Mae sawl wythnos wedi pasio ers i Llenyddiaeth Cymru gau drysau ei swyddfeydd a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd dros dro...
Mer 6 Mai 2020
Gyda chyfyngiadau’r Coronafeirws yn parhau, mae swyddfeydd Llenyddiaeth Cymru ar gau am y tro, a rhan helaeth o’n gweithgaredd wedi...
Mer 18 Mawrth 2020
Wedi ei ddiweddaru ar 3 Ebrill 2020 Gyda’r canllawiau diweddaraf ynglŷn â COVID-19 yn awgrymu y dylem oll osgoi cyswllt...
Mer 4 Mawrth 2020 /
Byddwch yn cael eich croesawu gan aelod o staff Tŷ Newydd a chael cyfle i weld y tŷ a mwynhau...
Llu 24 Chwefror 2020 / ,
Hyd y gwn i, ni fu erioed cwrs carlam i ddysgu’r grefft yn unman arall yn y byd ar unrhyw...
1 2 3 4 30