Blogiau Diweddar

Iau 2 Mai 2019 / ,
Mae’r New Welsh Review yn falch o gyhoeddi’r rhestrau byrion ar gyfer gwobrau’r New Welsh Writing 2019, gyda dau gategori...
Iau 18 Ebrill 2019 / ,
Fe ofynnon ni i’r rheiny ddaeth ar gwrs Tŷ Newydd yn ystod 2018 beth fydda’i cyngor nhw i unrhyw un...
Maw 16 Ebrill 2019 / , ,
90 mlynedd yn ôl, dywedodd Virginia Woolf fod angen i ferch gael arian ac ystafell ei hun os am fod...
Gwe 5 Ebrill 2019 /
Mae’r New Welsh Review yn falch o gyhoeddi rhestr hir Gwobrau New Welsh Writing 2019. Eleni, mae dau gategori sef...
Gwe 8 Mawrth 2019 /
Daeth y cyhoeddiad mai enillydd Cystadleuaeth Farddoniaeth Celfyddydau Anabledd Cymru 2019 yw Denni Turp, gyda’i cherdd, ‘Triawd y Gorffennol: above...
Heddiw, dydd Gwener 8 Chwefror 2019, yw #DyddMiwsigCymru. Mae’r diwrnod yn dathlu pob math o gerddoriaeth Cymraeg ac mae’n hawdd ymuno...
Llu 14 Ionawr 2019 / ,
Ddydd Gwener 25 Ionawr, ar ddydd Santes Dwynwen, bydd Llenyddiaeth Cymru yn darparu gwasanaeth llatai i 50 o gariadon Cymru...
Mer 9 Ionawr 2019 / ,
Y tymor hwn, yn ychwanegol i’n rhaglen gyrsiau undydd arferol, bydd cyfres o gyrsiau yn benodol ar gyfer ysgrifennu rhyddiaith...
Iau 20 Rhagfyr 2018 / ,
‘Beth wnawn ni alw’r cynllun?’ gofynnais wrth i mi gyfarfod hanner dwsin o bobl o gwmpas bwrdd bwyd yn Abbey...
Mer 19 Rhagfyr 2018 /
Mae Lleucu Angharad Hughes yn aelod o Sgwad ‘Sgwennu Gwynedd. Yn ddiweddar, bu’r Sgwad draw yng Nghanolfan Cae’r Gors yn...
Maw 4 Rhagfyr 2018 /
Sêl Nadolig Cymru Ryfedd a Chyfareddol: 10% i ffwrdd oddi ar Brintiau Argraffiad Cyfyngedig Pete Fowler I ddathlu dadorchuddiad murlun Cymru...
Maw 20 Tachwedd 2018 / , , ,
Mae Llenyddiaeth Cymru a Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gael cyhoeddi enwau’r 16 unigolyn sydd wedi ennill lle ar...
1 2 3 4 5 28