Blogiau Diweddar

16 Chw 2017 /
Cystadleuaeth Farddoniaeth 2017 Celfyddydau Anabledd Cymru a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd Beirniad: Sian Northey Pris ymgeisio: rhad ac am ddim Gwobr: cwrs...
07 Chw 2017
Brynhawn Sadwrn 4 Chwefror, rhwng tonnau gwyllt traeth Aberdesach a chap du Maen Dylan prin yn y golwg uwchben y...
31 Ion 2017 /
Ydych chi’n ysgrifennu, boed yn y Gymraeg neu’r Saesneg? Ydych chi’n awyddus i gystadlu gyda’ch gwaith? Efallai y bydd un...
30 Ion 2017
Fel rhan o gynllun Llenyddiaeth er Iechyd a Lles a ariennir gan Gyngor Gwynedd, trefnodd Llenyddiaeth Cymru fod Bardd Plant Cymru,...
26 Ion 2017
Mae Llenyddiaeth Cymru wedi derbyn grant o £2,000 gan y Sylvia Waddilove Foundation UK tuag at waith cadwraeth yng Nghanolfan...
18 Ion 2017 / ,
Mae Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd wedi derbyn arian gan Gronfa AHNE Llŷn i gynnal gweithdai a digwyddiadau o fewn ardal...
11 Ion 2017 /
Ym mis Mai 2016 daeth criw o wyth o breswylwyr Cartref Pwyliaid Penrhos ger Pwllheli am dro i Ganolfan Ysgrifennu...
06 Ion 2017
Mae'r ŵyl boblogaidd yn dychwelyd i Lanystumdwy yn 2017 yn ystod penwythnos 17 - 19 Chwefror. Dewch yn llu i'ch...
05 Ion 2017
Dyma hanes un o breswylwyr diweddaraf Tŷ Newydd, Miriam Elin Jones, a fu yma ar Gwrs Olwen cyn y Nadolig. Postiwyd y...
07 Rha 2016
Roedd penwythnos 2 – 4 o Ragfyr wedi cael ei nodi yn fy nyddiadur fyth ers i mi gychwyn yn...
06 Rha 2016
Can mlynedd yn ôl, ar nos Fercher 6 Rhagfyr 1916, derbyniodd David Lloyd George wahoddiad i ffurfio clymblaid yn San...
05 Rha 2016 /
Be’ sy’n denu pobl i ddarllen, tybed? Clawr deniadol? Enw’r awdur? Canmoliaeth rhywun arall am y llyfr? Mi all fod...
1 2 3 8