Blogiau Diweddar

15 Tach 2017 /
Lansiad Llyfr: cylymau tywod / knots of sand gan John Rowlands Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0LW...
10 Tach 2017 /
Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o groesawu chwe awdur ifanc i Dŷ Newydd y penwythnos hwn (11 - 13 Tachwedd)...
03 Tach 2017 /
Bob blwyddyn, mae Tŷ Newydd yn noddi'r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Gwobr Farddoniaeth Gŵyl Farddoniaeth Ledbury. Eleni, y prif enillydd...
02 Tach 2017 / ,
Yn 2016 bu Llenyddiaeth Cymru yn rhan o ddathliadau canmlwyddiant geni Roald Dahl, ac fe lansiwyd Dyfeisio Digwyddiad, cynllun ariannu...
26 Hyd 2017 /
MAE TY NEWYDD YN AGOR EI DRYSAU AR GYFER YSGRIFENNWYR YSGRIFAU WRTH I GWOBRAU NEW WELSH WRITING 2018 AGOR AR...
Rhywbeth at Ddant Pawb: Rhai o enwau mawr y byd llên yn arwain Rhaglen Gyrsiau Tŷ Newydd 2018 www.tynewydd.cymru Mae...
12 Hyd 2017 /
Rhwng pobi bisgedi blasus a pharatoi llond gwlad o fara cartref mae gan Tony, cogydd Tŷ Newydd, storfa anferth o ryseitiau...
12 Hyd 2017 /
Rhwng pobi bisgedi blasus a pharatoi llond gwlad o fara cartref mae gan Tony, cogydd Tŷ Newydd, storfa anferth o ryseitiau...
12 Hyd 2017
I gyd-fynd â thaith cynhyrchiad Hollti Theatr Genedlaethol Cymru, cynhaliwyd cwrs undydd yn edrych ar y grefft o greu sgript gair am air yn...
28 Med 2017 /
Yr Her wedi’i Chwblhau: 100 o gerddi mewn 24 awr “does dim i’w wneud ond diolch i’n holl ddarllenwyr clên...
22 Med 2017
Plannu Negeseuon Heddwch mewn Capsiwl Amser  yng Ngardd Tŷ Newydd, cyn gartref Prif Weinidog y Rhyfel Byd Cyntaf, David Lloyd...
1 2 3 13