Blogiau Diweddar

20 Gorf 2017
“Cyrraedd y Canol Tawel”…. Daeth Ken Griffith draw i Dŷ Newydd ar gwrs penwythnos Cychwyn eich Nofel gyda Bethan Gwanas...
18 Gorf 2017 /
Mae wyneb newydd yn y swyddfa'r wythnos hon - Lois o Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog. Braf iawn yw cael...
14 Gorf 2017 / ,
Yn 2016, derbyniodd Llenyddiaeth Cymru grant gan Dreftadaeth y Loteri i gynnal prosiect Cadwyn Heddwch gyda 15 o ysgolion cynradd...
27 Meh 2017 /
Bob blwyddyn, mae Tŷ Newydd yn dyfarnu oddeutu 20 o ysgoloriaethau i helpu unigolion i ddod ar gyrsiau i Dŷ...
27 Meh 2017 /
Bob blwyddyn, mae Tŷ Newydd yn dyfarnu oddeutu 20 o ysgoloriaethau i helpu unigolion i ddod ar gyrsiau i Dŷ...
27 Meh 2017 /
Bob blwyddyn, mae Tŷ Newydd yn dyfarnu oddeutu 20 o ysgoloriaethau i helpu unigolion i ddod ar gyrsiau i Dŷ...
08 Meh 2017 /
Mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru, Urdd Gobaith Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru a Cadw, bu Gŵyl Hanes Cymru i...
08 Meh 2017 /
Hoffai Llenyddiaeth Cymru ddymuno pen-blwydd hapus iawn i Gillian Clarke yn 80 mlwydd oed heddiw, 8 Mehefin 2017. [caption id="attachment_4586"...
07 Meh 2017
Cefais fy hudo gan y gynghanedd yn syth pan y’i hesboniwyd i mi am y tro cyntaf yn yr ysgol....
01 Meh 2017 /
Ym mis Hydref 2016 derbyniodd Llenyddiaeth Cymru arian gan Gronfa Arbrofol Eryri (CAE) drwy law’r Parc Cenedlaethol i gynnal gweithdai cynganeddu...
01 Meh 2017 /
Cyhoeddwyd enillwyr gwobrau New Welsh Writing Awards 2017 yn ddiweddar. Llongyfarchiadau i'r enillwyr oll. Bydd Mary ac Olivia, ddaeth yn...
23 Mai 2017 /
Gardd Geiriau GISDA Tybed a glywsoch chi sôn am brosiect ein gardd wyllt y llynedd? Mae Tŷ Newydd, gyda chymorth...
1 2 3 10